Standpunten

We leven in nieuwe tijden. En nieuwe tijden vragen nieuwe zekerheden en nieuwe oplossingen.
Nieuw socialisme ​zorgt voor nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming.
Elke dag opnieuw maken we daar werk van, strijden we daarvoor. Van onderuit, zonder taboe en ja, radicaal als het moet.
Met iedereen die samen met ons de mouwen wil opstropen.

In de kijker

Armoede

Vlaanderen is rijk, maar toch leeft 1 op 10 mensen vandaag in armoede. Er voor zorgen dat hulp terecht komt bij zij die het écht nodig hebben: dat is nieuw socialisme.

Lees meer

Pensioenen

sp.a wil de pensioenen hervormen tot een systeem dat eerlijk en transparant is. Een eerlijk en zeker pensioen voor iedereen, dat is nieuw socialisme.

Lees meer

Zorgzekerheid

sp.a wil een gelijkaardige garantie op zorg voor wie ze nodig heeft op het moment dat ze nodig is: dat is nieuw socialisme.

Lees meer

Erfenissen

Een erfbelasting die rechtvaardig en eenvoudig is, ook dat is nieuw socialisme

Lees meer

Kinderopvang

Investeren in elk kind, ook dat is nieuw socialisme

Lees meer

Eigen kweek

Eigen kweek op ieders bord, ook dat is nieuw socialisme

Lees meer
Andere standpunten

Asiel & migratie

Een menselijk en solidair, maar gecontroleerd Europees migratiebeleid

Belastingen

Een eerlijke, eenvoudige en efficiënt belastingsysteem

Buitenlands beleid

Een buitenlands beleid met open blik naar de wereld

Diversiteit - samen leven

Hard optreden tegen elke vorm van uitsluiting, wie je ook bent

Ecologie

Klimaatverandering, groeiende afvalbergen, luchtvervuiling, het zijn immense uitdagingen waarin velen dagelijks keuzes maken om een positief verschil te maken.

Energie

Duurzame en groene energie is een basisrecht, geen luxeporduct

Gezin

Ook ouders en kinderen hebben nood aan nieuw socialisme #wijzorgenervoor

Gezondheidszorg

Uw gezondheid mag geen kwestie van geld zijn

Gokken

Bescherm kinderen en jongeren tegen gevaar van (online) gokken

Klimaat

De luchtwegen van onze kinderen én onze planeet hebben nood aan nieuw socialisme #wijzorgenervoor

Mobiliteit

Gedeelde mobiliteit en een sterk, stipt en efficiënt openbaar vervoer

Nette straten

Van alle vormen van openbare voorzieningen is de Vlaming het meest tevreden over de afvalophaling. En dat dankzij de dagelijkse inzet van onze lokale besturen en afvalophalers. Maar het kan altijd beter. Zwerfvuil is een ware plaag die meer en meer wijken, maar ook stranden, onaa

Ouderenzorg

Onze senioren vandaag en morgen zorgzekerheid bieden

Senioren

We leven allemaal langer en gelukkig maar. Maar dat betekent dat we ons anders moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden.

Werk - basisbaan

Werkgevers en werkzoekenden hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor

Zelfstandigen

Nieuwe tijden vragen om nieuwe zekerheden. Voor zelfstandigen en freelancers is dat niet anders. Ook zij hebben vandaag nood aan nieuwe bescherming, een keer ze de stap gezet hebben.
Ook onze zelfstandigen, freelancers en kmo’s hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor