Abortus is nog altijd een misdrijf in ons land. Daar moeten we vanaf. Het is niet meer van deze tijd dat een vrouw daarvoor gestraft wordt, als ze die (zware) beslissing neemt. Bovendien wil sp.a de wettelijke termijn voor abortus verlengen van de huidige 12 naar 18 weken. Wij vinden het niet normaal dat - vooral kwetsbare - vrouwen na 12 weken nu daarvoor naar Nederland moeten, als ze die beslissing genomen hebben.


Ons voorstel is allesbehalve ondoordacht en ‘rap rap’ uitgewerkt. Al bijna twee jaar zijn er in het parlement uitvoerige gesprekken met specialisten, experten, professoren en ervaringsdeskundigen. Op 1 na zijn ze allemaal voorstander van ons voorstel. Abortus moet uit ons strafrecht worden gehaald. Psychologisch betekent dat een wereld van verschil. Want het kan niet dat je bovenop de zware emotionele beslissing ook nog eens gestraft wordt, of je je moet verstoppen. Abortus moet een recht worden voor elke vrouw. Zij zijn baas over hun eigen lichaam. 


Waarom van 12 tot 18 weken?


  • De levensvatbaarheid van een foetus ligt op 23 à 24 weken. Dat is nog zes weken verwijderd van ons voorstel van een termijn van 18 weken.

  • In Nederland en Groot-Brittannië kan abortus tot 24 weken, in Zweden tot 18 weken


Vandaag gaan elk jaar 500 vrouwen naar Nederland om abortus te ondergaan


  • omdat ze voorbij de 12 weken zijn;

  • omdat pas na 12 weken durven naar buiten te komen;

  • omdat ze pas na 12 weken doorhebben dat ze zwanger zijn;

  • omdat ze in een kwetsbare omgeving (armoede, …) zwanger zijn


In Nederland krijgen ze dan een zwangerschapsafbreking zonder terugbetaling en weten we zelfs niet of ze de nodige psychologische begeleiding krijgen. 


Voor sp.a kan het niet dat vooral - kwetsbare - vrouwen het eerste slachtoffer zijn van onze gebrekkige abortusregeling.  Dat betekent in de eerste plaats dat we daarvoor de termijn moeten verlengen naar 18 weken, in een abortuscentrum of in het ziekenhuis. Daar is alle medische knowhow én de juiste psychologische hulp.  


Bovendien willen we de huidige “wachttijd” - één keer je je hebt aangemeld - terugbrengen van 6 dagen naar 48 uur. Vrouwen die naar een abortuscentrum of een ziekenhuis gaan, hebben al zeer lang nagedacht, veel gepraat én hun besluit al genomen. Dan nog eens 6 dagen lang “moéten wachten”, is psychologisch héél zwaar. Maar heb je toch langer dan 48 uur nodig, dan kan dat nog altijd. Alleen willen we van die verplichting af, waar je sowieso 6 dagen MOET wachten vooraleer je de ingreep kunt ondergaan.