Standpunt: 10 maatregelen om armoede écht aan te pakken

1 op 10 Vlamingen leeft in armoede, mannen, vrouwen, kinderen. Dat zijn schrijnende cijfers en ze blijven stijgen. Mensen zonder job, met gezondheidsproblemen, psychische problemen, pech.

De toenemende facturen van openbaar vervoer, school, elektriciteit, water, ... verhogen de druk op iedereen, maar vooral op die mensen die het al moeilijk hebben. 

sp.a legt zich hier niet bij neer. Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze maatschappij. Wij laten niemand achter. Wij staan niet toe dat geld de samenleving verdeelt in zij die erbij horen en zij die er niet bij horen, in winnaars en verliezers.

Wij doen er alles aan om al diegenen die het nodig hebben een steun of een duwtje in de rug te geven om hun leven uit te bouwen. Werk, onderwijs en sociale activering zijn van cruciaal belang om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Want niet iedereen komt gelijk aan de start. 


10 voorstellen om armoede écht aan te pakken


Om de armoede echt aan te pakken, stelt sp.a voor om: 

  • de laagste uitkeringen boven de armoedegrens op te trekken
  • de maximumfactuur in het onderwijs uit te breiden naar het middelbaar onderwijs
  • de huursubsidies uit te breiden voor zij die het moeilijk hebben 
  • een maximumfactuur in het rusthuis in te voeren waardoor een rusthuis nooit meer kost dan het inkomen van senioren
  • de BTW op elektriciteit te verlagen van 21% naar 6%, elektriciteit is geen luxeproduct
  • de prijzen van kinderopvang direct te verlagen in plaats van een fiscale aftrek achteraf
  • kinderen en jongeren tot 18 jaar kosteloos naar huisarts te laten gaan. Zo zet armoede geen rem op de gezondheid van kinderen
  • de betere terugbetaling van tand-, oor- en oogzorg zodat zorgnoden niet uitgesteld worden
  • onze sociale zekerheid (pensioen, financiële zekerheid na een ongeluk, ziekte-uitkering, …) te vereenvoudigen en te versterken. Het is ons belangrijkste instrument tegen armoede
  • een ambitieus lokaal armoedebeleid te voeren dat wordt gedragen en gesteund door de hele stad of gemeente