1 Belg op 5 leeft vandaag in armoede. Voor een welvarende regio als de onze zijn dat schrijnende en beschamende cijfers. Dat vinden wij niet normaal. In armoede sukkelen, het kan iedereen overkomen. Veel gezinnen en alleenstaanden, ook zij die een job hebben, hebben het steeds moeilijker om aan het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen, laat staan dat ze nog iets overhouden om te sparen of leuke dingen te doen.   Als daar nog eens pech bijkomt door het verlies van je job, ziekte of een ongeval, is de kloof naar armoede niet erg groot. Dat vinden wij niet normaal. Armoede aanpakken, het kan wel. 


 1. Een goed loon voor iedereen die werkt: minstens 2.300 euro bruto - 14 euro/uur. 
 2. We trekken de laagste uitkeringen op boven de armoedegrens. Dat doen we door rekening te houden met de reële inkomsten en uitgaven van mensen. Op die manier berekenen we wat mensen extra nodig hebben om deftig te leven.
 3. Na 42 jaar werken heb je recht op een basispensioen van 1.500 euro. Voor ouderen mag de rusthuisfactuur nooit hoger zijn dan het pensioen.
 4. We verlagen de btw op elektriciteit van 21 naar 6%. Elektriciteit is een basisbehoefte. 
 5. Een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 6. Strijd tegen de schuldindustrie. We stellen paal en perk aan de vicieuze cirkel van spookkosten waar enkel deurwaarders, incassobureaus en advocaten aan verdienen. 
 7. sp.a voert een recht op kosteloze kinderopvang in voor elk kind. Een dag per week in het eerste levensjaar, twee dagen per week in het tweede levensjaar. 
 8. We verlagen de huurwaarborg weer van 3 naar 2 maanden huur. 
 9. We werken de wachtlijst voor sociale woningen weg door minstens 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. 
 10. Het raadplegen van de vaste huisarts en de jaarlijkse controle en preventieve tandzorg maken we gratis. We zorgen voor een betere terugbetaling van brillen en lenzen, hoorapparaten, tandzorg en het terugbetalen van psychotherapie en een volledige terugbetaling van anticonceptie voor kwetsbare groepen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ARMOEDE


Zekerheid op een goed leven. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd15,9% leeft vandaag in armoede. Voor een welvarende regio als de onze zijn dat schrijnende en beschamende cijfers. Dat vinden wij niet normaal. In armoede sukkelen, het kan iedereen overkomen. Omdat je je job plots verliest, door ziekte, of een ongeluk. Daarbovenop verhogen stijgende facturen voor openbaar vervoer, school, of zelfs basisnoden als elektriciteit en water de druk. In de eerste plaats op mensen die het al moeilijk hebben. sp.a legt zich daar niet bij neer. Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving, iedereen verdient gelijke kansen. Zekerheid op een goed leven, voor iedereen. 


Wist je dat?


 •  1 Belg op 2 vindt dat zijn of haar koopkracht de afgelopen jaren is gedaald?
 • 230.000 Belgen werkenden - mensen die dus een job hebben! - toch arm zijn?
 • de Belgen de stijgende facturen als hun belangrijkste uitdaging ervaren?
 • 15,9% in België in armoede leeft?


Wat stellen we voor?


Een goed inkomen 

 • Wie werkt, moet de zekerheid hebben op een goed loon. Daarom strijden wij voor een minimumloon van 14 euro per uur, of 2.300 euro per maand. Werken moet weer lonen. 
 • We trekken de laagste uitkeringen op boven de armoedegrens. Dat doen we door rekening te houden met de reële inkomsten en uitgaven van mensen. Op die manier berekenen we wat mensen extra nodig hebben om deftig te leven
 • Na 42 jaar werken heb je recht op een basispensioen van 1.500 euro. Ongeacht wat hij of zij gedaan heeft tijdens die loopbaan.


      Koopkracht 

 • Een lagere factuur voor water en elektriciteit door de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6% en een gratis basispakket voor water en elektriciteit. Water en elektriciteit zijn basisbehoeften. 
 • Net zoals in het basisonderwijs voeren we een maximumfactuur in in het middelbaar. De studiekeuze mag niet afhangen van het inkomen van de ouders. 
 • Een rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan je pensioen. Daarom voeren we een maximumfactuur voor wie een kamer heeft in het rusthuis.
 • Strijd tegen de schuldindustrie. We stellen paal en perk aan de vicieuze cirkel van spookkosten waar enkel deurwaarders, incassobureaus en advocaten aan verdienen. 
 • Recht op kosteloze kinderopvang. Gedurende het eerste levensjaar heeft elk kind vanaf zes maanden recht op één dag kosteloze kinderopvang per week. Vanaf het tweede levensjaar worden dat 2 dagen kosteloze kinderopvang per week. We verlagen bovendien de algemene kostprijs door alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd te maken. We verlagen de minimumtarieven voor kansen- en voorrangsgroepen.


Wonen 

 • We verlagen de huurwaarborg weer van 3 naar 2 maanden huur. 
 • We werken de wachtlijst voor sociale woningen weg door op 15 jaar tijd  minstens 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. 


      Zorg 

 • Het raadplegen van de vaste huisarts en de jaarlijkse controle en preventieve tandzorg maken we gratis. 
 • We zorgen voor een betere terugbetaling van brillen en lenzen, hoorapparaten, tandzorg en het terugbetalen van psychotherapie en een volledige terugbetaling van anticonceptie.
 • We sturen 2.000 hulpverleners - brugfiguren, persoonlijke coaches en extra maatschappelijk werkers - uit om te zijn waar armoede is. Samen met gezinnen in armoede zorgen we voor een aanpak waarbij zowel de oorzaken als de gevolgen van armoede worden aangepakt.


      Beleid

 • We trekken het Vlaamse budget voor armoedebestrijding op van 7 miljoen naar 200 miljoen euro. Tegelijk zetten we onverminderd in op sociale huisvesting, arbeidsmarktbeleid, sociale economie, kinderbijslag, zorg, cultuur, vrije tijd enz.
 • We wachten niet tot mensen in armoede om hulp vragen, maar gaan actief op zoek naar mensen in de problemen om hun rechten toe te kennen. Met onder andere digitale tools, waarin alle bestaande lokale, regionale en federale rechten en steunmaatregelen zijn opgenomen, kennen we die rechten automatisch toe. Je hoeft ze niet meer aan te vragen.
 • De kinderbijslag wordt hervormd, zodat meer middelen gaan naar wie het echt nodig heeft. Zekerheid op een goed leven. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd