Vandaag wordt het migratiedebat volledig gepolariseerd: het is óf een opengrenzenbeleid zonder enige controle óf de illusie van een geslotengrenzenbeleid waarbij we niemand binnenlaten. Deze polarisering houdt de focus weg van het werkelijke probleem: ongeorganiseerde migratie waarbij niemand baat heeft: noch het land van herkomst, noch het land van ontvangst, noch de migrant zelf. Daarom kiezen wij resoluut voor een beter georganiseerde migratie, gebaseerd op partnerschappen en mensenrechten, waarbij we de negatieve impact van migratie zo veel mogelijk verkleinen en de positieve bijdrage ervan optimaal benutten. Zo garanderen we bescherming voor wie daar nood aan heeft en een arbeidsmigratie op maat van de Europese en Belgische arbeidsmarkt. Want bij beter georganiseerde migratie heeft iedereen voordeel. Bescherming bieden voor mensen die vluchten én zekerheid voor mensen hier: dat is de opdracht waar we voor staan.

 1. Asiel aanvragen is een absoluut recht: wie hier in België aankomt, geen papieren heeft en asiel wil aanvragen, moet die kans krijgen. Zonder onderscheid. Tijdens de asielprocedure zorgen we voor menselijke opvang. Wie na zijn of haar procedure afgewezen wordt, kan hier niet blijven en moet terug naar zijn of haar land van oorsprong. 
 2. Naar een geordende migratie met een krachtig Marshall-plan. Een Europees investeringsplan om met de EU ter plaatse - onder andere  in Afrika - de oorzaken van gedwongen migratie aan te pakken.
 3. Een ambitieuze en menswaardige bescherming in de regio rond het conflictgebied zelf, onder de vlag van de VN-vluchtelingenorganisatie. Want net daar zit het merendeel van de vluchtelingen vandaag. Dat betekent dat Europa fors investeert om onderwijs, onderdak, werk en zorg in de regio te verzekeren zodat deze vluchtingelen niet meer genoodzaakt worden om “door” te vluchten. 


We maken komaf met het systeem-Francken waarbij dubieuze tussenpersonen carte blanche krijgen om humanitaire visa uit te delen.  Naast hervestiging door de overheid creëren we een gecontroleerd, transparant en sterk omkaderd systeem van 'hervestiging door burgers': burgers of organisaties kunnen binnen een vastgesteld maximum-quotum een hervestiging aanvragen via een humanitair visum voor vrienden, familie of kwetsbare personen in nood die zich in een oorlogssituatie bevinden en willen vluchten.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ASIEL EN MIGRATIE


Zekerheid op een menselijk en gecontroleerd asiel- en migratiebeleid.
  Met hoofd en hart. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Het Europees migratiebeleid heeft de voorbije jaren gefaald, zoveel is duidelijk. De ongeorganiseerde migratie heeft vele mensenlevens gekost en wij zijn niet bereid om de huidige non-aanpak op haar beloop te laten. De sleutel naar een duurzaam Europees migratiebeleid - gestoeld op menselijkheid én controle - ligt in de combinatie van hoofd en hart waarbij een internationale oplossing gecreëerd wordt om het migratieprobleem bij de bron aan te pakken. Bescherming bieden voor mensen die vluchten én zekerheid voor mensen hier: dat is de opdracht waar we voor staan.

Wat stellen we voor?


Bescherming voor wie daar nood aan heeft door:

 • een ontwikkelingsbeleid dat gericht is op investeringen en dat de levensomstandigheden van mensen ter plaatse drastisch beter maakt  via onderwijs en economische opportuniteiten. Maar ook met een ambitieus beleid tegen de klimaatverandering;
 • een ambitieuze bescherming in de regio: Wie het land van herkomst ontvlucht, moet in de regio rond de oorlogszones een menswaardig leven kunnen leiden zodat men niet genoodzaakt wordt om “door te vluchten”. Daarom ruilen we de huidige noodhulp-benadering van tentenkampen in voor een aanpak gericht op ontwikkeling op lange termijn en zelfredzaamheid, door te investeren in opleidingen en werkgelegenheid in de regio.
 • naast hervestiging door de overheid creëren we een transparant en sterk omkaderd systeem van 'hervestiging door burgers': burgers of organisaties kunnen binnen een vastgesteld maximum-quotum een hervestiging aanvragen via een humanitair visum voor vrienden, familie of kwetsbare personen in nood die zich in een oorlogssituatie bevinden en willen vluchten; 
 • een onverkorte toepassing van de conventie van Genève .


Arbeidsmigratie op maat van Europese en Belgische arbeidsmarkt.


 • Om geschikte kandidaten te selecteren, werken we naar Canadees model met een puntensysteem dat de opleiding, werkervaring en talenkennis van elke kandidaat-migrant evalueert. 
 • Arbeidsmigratie moet deel uitmaken van akkoorden tussen EU-landen en niet-EU-landen (partnerschappen) waar zowel landen van herkomst als bestemming bij te winnen hebben.
  • enerzijds investeert de Europese Unie  in opleidingen en tewerkstelling in landen van herkomst, zodat deze landen zich verder ontwikkelen en braindrain vermeden wordt. 
  • anderzijds investeert de Europese Unie in opleidingen, inburgerings- en taalcursussen ter plaatse om arbeidsmigratie naar Europese landen mogelijk te maken voor jobs waar wij kampen met structurele tekorten. 
  • we sluiten deze partnerschappen enkel af met landen die bereid zijn hun onwettig in Europa verblijvende onderdanen terug te nemen. Zo wordt reguliere migratie meteen gebruikt als hefboom om irreguliere migratie tegen te gaan en een rechtvaardig terugkeerbeleid te bekomen.
 • We zetten in op circulaire migratie: we stappen af van het idee dat arbeidsmigratie noodzakelijk iets permanent is, maar geven mensen de kans om voor een beperkte periode in Europa te komen werken in sectoren waar er een tekort is.


Zekerheid op een menselijk en gecontroleerd asiel- en migratiebeleid.
 Met hoofd en hart. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd