Om verdrinkingsdoden te vermijden en mensensmokkelaars te ontmoedigen, kiezen we voor een beleid dat mensen wil overtuigen dat het niet nodig is - noch zin heeft - om de gevaarlijke oversteek te wagen.

We geven hen een alternatief dat beter en menselijker is, dankzij een trapsgewijze aanpak:

  • Allereerst betekent dit een veilige en menswaardige opvang in de regio zelf. Daartoe moet de beschermingscapaciteit voor vluchtelingen in de landen waar het overgrote deel van hen verblijft versterkt worden. 
  • Voor wie in aanmerking komt voor hervestiging binnen de EU, neemt de EU haar verantwoordelijkheid door via een luchtbrug te zorgen voor een veilige route. Wie niet in aanmerking komt, wordt ter plaatse, in zijn eigen regio, afgewezen.
  • Wie toch de oversteek maakt naar Europa, krijgt snel duidelijkheid. Het Europese asiel- en migratiebeleid moet in staat zijn om asielaanvragen aan de buitengrenzen van de EU snel én kwalitatief te behandelen. Tegelijk zorgt de Unie voor een menswaardige opvang aan diezelfde buitengrenzen tijdens de behandeling van de asielaanvraag. Bij erkenning verzekert de EU van daaruit de onmiddellijke toewijzing aan een EU-lidstaat met het oog op een vlotte integratie. Irreguliere migratie daarentegen wordt afgeschrikt door snel duidelijk te maken dat wie niet aan de erkenningscriteria voldoet ook geen verblijfsrecht zal krijgen. In dat geval volgt onmiddellijke terugkeer. Tegelijkertijd wordt de strijd tegen mensensmokkel fors opgedreven. Dit alles gebeurt in volle transparantie, onder controle van een Europese waakhond voor de mensenrechten.