Een autoverzekering, een brandverzekering, een ziekteverzekering, een lening... Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd. Toch wordt het ons heel erg moeilijk gemaakt om de juiste keuzes te maken of om over te stappen van bank of verzekeraar als blijkt dat er een beter alternatief beschikbaar is. 


Terwijl grootbanken hun winst in miljarden opdrijven, worden werknemers structurering na structurering op straat gezet, sluiten bankkantoren bij de vleet en moet u soms al kilometers de baan op om een kantoor van uw bank te vinden. Intussen is de spaarrente verlaagd en de zichtrekening duurder gemaakt.

Wij vinden dit niet normaal. Wij breken de almacht van de financiële grootbanken en bieden iedereen de zekerheid op het meest geschikte financiële product tegen de laagste prijs. 


  1. We breken de almacht van bank- en verzekeringsinstellingen door in te zetten op transparantie en de competitie op de markt te versterken. Op die manier garanderen we dat de consument steeds kan kiezen voor het meest geschikte financiële product tegen de laagste prijs en maken we overstappen van instelling een pak eenvoudiger. 
  2. We kiezen resoluut voor een landschap van kleinere en veiligere en meer duurzame banken. Het is aan de politiek om de contouren te schetsen van zo’n nieuw bankenlandschap, dat de grote financiële machten onder controle houdt. Dit betekent strikte en strenge regels voor eenvoudige en transparante financiële producten die banken aanbieden, strenge straffen voor oneerlijke bankiers en een loonplafond voor de CEO’s.
  3. We maken van Belfius een echte staatsbank die de mensen dient, waar spaargeld oplevert en verrichtingen goedkoop zijn. Die van lenen aan gemeenten en overheden haar corebusiness maakt. Die de lonen van topbankiers plafonneert en die van ethisch en duurzaam bankieren haar handelsmerk maakt.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

BANKEN EN VERZEKERINGEN


Zekerheid op de meest geschikte financiële producten tegen de laagste prijs. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Hoeveel kosten financiële instellingen aanrekenen op bepaalde financiële producten is erg onduidelijk. Het wordt de consument zeer moeilijk gemaakt om uit te maken welk product het best bij hem/haar past. We breken de almacht van bank- en verzekeringsinstellingen door in te zetten op transparantie en de competitie in de markt te versterken. Op die manier garanderen we dat de consument steeds kan kiezen voor het meest geschikte financiële product tegen de laagste prijs en maken we overstappen van instelling een pak eenvoudiger. 


Net zoals we al eerder succesvol deden voor telecomproducten, zetten we een “durf vergelijken”-campagne op. Een app en een website die een duidelijk overzicht geven van de inhoud en de belangrijkste bank- en verzekeringsproducten en die prijsvergelijkingsmodules voor deze producten aanbieden. Op die manier ontstaat voldoende competitie qua financiële producten zodat consumenten de meest  gunstige tarieven en voorwaarden kennen.  


Voor de belangrijkste verzekeringen zorgen we dat er wettelijk minimale contractvoorwaarden zijn, zoals bij de verplichte autoverzekering. Op die manier kan de consument erop vertrouwen dat alle verzekeringsproducten voldoende bescherming bieden.


Mensen die een zware aandoening gehad hebben, zoals bijvoorbeeld ex-kankerpatiënten, en mensen die aan een chronische ziekte lijden die onder controle is, betalen op vandaag woekerprijzen voor verzekeringen. Dit is zeer oneerlijk. Mensen die ziek zijn geweest of een chronische ziekte hebben, moeten hun leven kunnen verder zetten. Zij hebben het recht om na vijf jaar ‘vergeten’ te worden en tegen het reguliere tarief een verzekering af te sluiten


Banken moeten een plaats zijn waar spaargeld van mensen veilig is, waar mensen hun spaarcenten met blind vertrouwen aan kunnen toevertrouwen. Tijdens de bankencrisis hebben we allemaal gezien tot wat het leidt als je banken niet strikt reguleert. Met zijn allen hebben we toen samen miljarden betaald om ze van de ondergang te redden. Daarom onderschrijft sp.a de vraag van heel wat spaarders, kleine ondernemingen en zelfstandigen  naar een landschap van kleinere en veiligere en meer duurzame banken. Het is aan de politiek om de contouren te schetsen van zo’n nieuw bankenlandschap, dat de grote financiële machten onder controle houdt. Dat betekent strikte en strenge regels voor eenvoudige en transparante financiële producten die banken aanbieden, strenge straffen voor oneerlijke bankiers en een loonplafond voor de CEO’s. 


Tot slot nog dit: sp.a wil werk maken van de enige staatsbank die we nog hebben, Belfius. Belfius kan de gids zijn in het bankenlandschap van de toekomst. Een staatsbank die de mensen dient, waar spaargeld oplevert en verrichtingen goedkoop zijn, die van lenen aan gemeenten en overheden haar corebusiness maakt, die de lonen van topbankiers plafonneert en die van ethisch en duurzaam bankieren haar handelsmerk maakt. De Belgische overheid - de hoofdaandeelhouder van Belfius - kan die weg plaveien en het kader scheppen om dat mogelijk te maken. 


Zekerheid op de meest geschikte financiële producten tegen de laagste prijs. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd