IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Een eerlijke, eenvoudige en efficiënt belastingsysteem

#wijzorgenervoor


Burgers en ondernemers in ons land zijn best bereid om hun eerlijke deel bij te dragen, op voorwaarde dat een overheid efficiënt omgaat met de belastingen die ze int en op voorwaarde dat iedereen bijdraagt volgens haar of zijn inkomen. Vandaag is dat allerminst het geval. Vandaag betalen te veel mensen te veel belastingen, omdat een kleine groep - vaak vermogenden de regels omzeilen - er te weinig betaalt.

Een eerlijke, eenvoudige en efficiënt belastingsysteem

Dat ondergraaft de bereidheid om mee te betalen voor openbare diensten en onze sociale zekerheid. Als anderen niet fait betalen, waarom zou ik het dan doen? Bovendien is ons fiscaal systeem te complex  - de voorbije jaren zijn er weer heel veel codes in de belastingbrief extra - en weinig transparant, wat het wantrouwen alleen nog groter maakt. Die complexiteit leidt er ook toe dat de kost om belastingen te innen - personeel - stijgt, net als de kans tot fraude. 

Willen we die tendens definitief omkeren, dan is een nieuw en modern belastingsysteem, dat eerlijk, transparant en efficiënt is, broodnodig. Een belastingsysteem dat economische groei mogelijk én de kloof tussen arm en rijk verkleint. Een belastingsysteem dat nood heeft aan nieuw socialisme.

eerlijker...

Ons belastingsysteem regelt de gezamenlijke rekening van onze samenleving. Het spreekt voor zich dat iedereen dan naar vermogen/inkomen bijdraagt. Dan mag het ook niet uitmaken van waar dat inkomen komt. Uit aandelen, uit huizen of uit werk: een euro is een euro en die moet gelijk belast worden. Dat principe ontbreekt vandaag: wie werkt, wordt veel meer belast dan wie inkomen haalt uit vermogen. 

Een eerlijk belastingsysteem kan alleen als we de belastbare basis voor de personenbelasting te verbreden, door alle inkomens - ook die uit vermogen - te laten meetellen. Zo kunnen we de belastingen op werk met 10% verlagen en houdt wie werkt op het eind van de maand netto meer over. De integratie van alle inkomens maakt dat we inkomens ook progressief kunnen belasten. Op die manier kun je ook de eerste 1.000 euro per maand die je verdient, belastingvrij maken.

… eenvoudiger en efficiënter

De belastingbrief is uitermate complex. Zoveel mogelijk fiscale aftrekken willen wij afschaffen en vervangen door een onmiddellijke korting, in plaats van achteraf. Denk maar aan de kinderopvang bijvoorbeeld. Door automatisering en een doorgedreven vereenvoudiging kunnen we er bovendien voor zorgen dat alle werknemers, zelfstandigen en kmo’s een vooraf ingevulde aangifte ontvangen. Ben je akkoord, is de belasting definitief en ziet de administratie af van controle. Indien niet, dien je zelf een aangifte in. Daardoor kan onze administratie tijd en geld vrijmaken voor wat écht telt: middelen en tijd voluit inzetten op de grote spelers - die een beroep doen op een batterij aan consultants - om grootschalige fraude op te sporen. De maatschappelijke én economische winst is in zo’n scenario gigantisch om te doen wat moet: investeren in mensen. 

Eerlijker, eenvoudiger en efficiënter. Zo maken we van de fiscus een echte dienstverlener, een partner voor alle alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en kmo’s. 

Ons belastingsysteem heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor