sp.a wil de belastingen fundamenteel hervormen tot een eenvoudig en eerlijk systeem

Een euro is een euro

sp.a wil de belastingen fundamenteel hervormen tot een eenvoudig en eerlijk systeem:

  1. Inkomen uit vermogen en inkomen uit werk worden gelijk behandeld. Inkomen is inkomen. Een euro is een euro.
  2. Alle inkomsten worden progressief belast. Het gemiddelde belastingtarief wordt hoger naarmate het inkomen stijgt.

Door deze hervorming kunnen we de belastingen op werk verminderen met 10 procent. Dat doen we door de eerste duizend euro per maand belastingvrij te maken. Zo houden werknemers en zelfstandigen meer netto-inkomen over uit werk, terwijl een eerlijke bijdrage wordt gevraagd aan grote vermogens. Zoveel mogelijk fiscale aftrekken worden afgeschaft en vervangen door een onmiddellijke prijsverlaging, bijvoorbeeld voor kinderopvang.

Ons belastingsysteem wordt niet alleen eerlijker maar ook eenvoudiger. Zo kan de fiscus iedereen een eenvoudige én vooraf ingevulde aangifte te bezorgen. Zo maken we van de fiscus een echte dienstverlener voor alle alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en KMO’s. Voor wie akkoord gaat, is de belasting definitief en kunnen we de de aangifte gewoon afschaffen. Controles worden gericht op de grote spelers, de grote bedragen en dus de grote fraude.