De veiligheid in onze buurt, de zekerheid van onze job, de leefbaarheid van onze steden worden rechtstreeks bepaald door wat er elders in de wereld gebeurt. Als we in deze nieuwe tijden hard moeten zijn tegen terreur, dan moeten we ook hard zijn voor de oorzaken van terreur. Willen we onze veiligheid en zekerheid verzekeren, dan moeten we zorgen voor meer veiligheid en zekerheid in de wereld. Daarom moeten we met Europa een gezamenlijk buitenlands beleid  voeren dat gericht is op duurzame ontwikkeling en conflictbeheersing.


  1. Mensenrechten staan altijd centraal: zowel in onze handelspolitiek als in ons politieke dialoog. We moeten onze Europese economische macht meer aanwenden om op te komen voor mensenrechten in plaats van wat nu te veel gebeurt: door economische belangen de mensenrechten vergeten.
  2. Meer investeren in duurzame ontwikkeling om de kernoorzaken van problemen zoals groeiende ongelijkheid, conflicten, klimaatverandering en de daaruit vloeiende migratie effectief aan te pakken
  3. Conflicten oplossen via diplomatieke weg. Militaire interventies zijn een last resort. 


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

BUITENLANDS BELEID


Zekerheid en veiligheid in de wereld betekent zekerheid en veiligheid voor ons. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

De veiligheid in onze buurt, de zekerheid van onze job, de leefbaarheid van onze steden worden rechtstreeks bepaald door wat er elders in de wereld gebeurt. Als we in deze nieuwe tijden hard moeten zijn tegen terreur, dan moeten we ook hard zijn voor de oorzaken van terreur. Willen we onze veiligheid en zekerheid verzekeren, dan moeten we zorgen voor meer veiligheid en zekerheid in de wereld. 

Hoe pakken we dit aan?

Niet door ons van de wereld af te sluiten en conflicten elders in de wereld te proberen weg te bombarderen. Wel door met Europa een gezamenlijk buitenlands beleid te voeren dat gericht is op duurzame ontwikkeling en conflictbeheersing. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarbij het veiligstellen van de burgerbevolking centraal staat.

Onze kernprincipes voor het Belgisch buitenlands beleid:

1. Mensenrechten staan altijd centraal. Zowel in onze handelspolitiek als in ons politieke dialoog. We moeten onze Europese economische macht meer aanwenden om op te komen voor mensenrechten in plaats van wat nu te veel gebeurt: door economische belangen de mensenrechten vergeten. Bovendien moeten we actiever zijn wereldwijd mensenrechtenbewegingen te ondersteunen. Vrouwen, holebi’s, burgerbewegingen en politici die wereldwijd ijveren voor vrijheid zijn onze bondgenoten en moeten altijd kunnen rekenen op onze steun.

2. Meer investeren in duurzame ontwikkeling om de kernoorzaken van problemen zoals groeiende ongelijkheid, conflicten, klimaatverandering en de daaruit vloeiende migratie effectief aan te pakken. We moeten op dat vlak veel meer ambitie tonen om bijvoorbeeld Afrika verder te helpen ontwikkelen. Want ofwel dragen we mee de gevolgen van de miserie in Afrika, ofwel helpen we mee veiligheid en zekerheid te creëren voor het Afrikaanse volk zodat ze niet noodgedwongen moeten vluchten voor ontberingen of conflicten.

3. Conflicten trachten we eerst en vooral via diplomatieke weg op te lossen. Militaire interventie is alleen in allerlaatste instantie een optie en enkel in het geval staten er niet in slagen of weigeren hun bevolking te beschermen en mits aan drie voorwaarden wordt voldaan: 

  • de veiligheid van de burgerbevolking is de enige doelstelling. 
  • een militaire interventie kan enkel binnen een internationaalrechtelijk mandaat...
  • en moet altijd deel uitmaken van een politiek plan dat de transitie uitstippelt, gedragen door de regionale spelers en aandacht heeft voor heropbouw.

Socialisten zijn wereldverbeteraars. Dat wordt wel eens afgedaan als naïef of soft. Ten onrechte. Want, we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat je de wereld niet in een handomdraai kunt veranderen. Maar dat je dat stap voor stap doet, vertrekkend van de solidariteitsgedachte die ons kenmerkt.


Zekerheid en veiligheid in de wereld betekent zekerheid en veiligheid voor ons. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd