Standpunt: veiligheid van burgers, mensenrechten en  duurzame ontwikkeling zijn de centrale doelstellingen van ons buitenlandbeleid.

Een buitenlands beleid van waarden, samenwerking en gemeenschappelijke regels

Buitenlandse gebeurtenissen en conflicten worden steeds meer binnenlands. Wij kiezen er niet voor om ons af te sluiten. Wij gaan voor een activistisch buitenlands beleid dat via Vlaanderen, België en Europa de wereld laat draaien op de drie met elkaar verbonden assen van waarden, samenwerking en gemeenschappelijke regels.

Veiligheid van burgers, mensenrechten en  duurzame ontwikkeling zijn de centrale doelstellingen van ons buitenlandbeleid. We moeten daarbij onze Europese economische macht meer aanwenden om op te komen voor mensenrechten. Mensenrechten hebben voorrang op economische belangen. 

Militaire interventie bij conflicten is slechts in allerlaatste instantie een optie en enkel mits aan drie voorwaarden wordt voldaan: 

1. Een militaire interventie kan enkel binnen een internationaalrechtelijk mandaat. 

2. De veiligheid van de burgerbevolking is het doel 

3. Een militaire interventie moet deel uitmaken van een politiek plan dat gedragen wordt door de regionale spelers, aandacht heeft voor heropbouw en een politieke transitie uitstippelt.


Hard tegen terreur, hard tegen de oorzaken van terreur. Willen we de onveiligheid aanpakken, dan moeten we de grondoorzaken van instabiliteit aanpakken door te investeren in duurzame ontwikkeling. Dat vergt een langetermijnstrategie gericht op het wegwerken van ongelijkheid, conflicten en klimaatverandering.