In tijden van complexe dreigingen en conflicten wereldwijd, moeten we goed nadenken waar we met onze defensie naartoe willen? Waar zetten we op in? Waar maken we het verschil? Hoeveel investeren we daarin? Het antwoord op deze vragen moet voor sp.a gezocht worden in een integrale nationale veiligheidsstrategie die ook is ingeschakeld op Europees niveau. Alleen zo bieden we de zekerheid dat we in Europa verder kunnen leven in stabiliteit en vrede. 


  1. Defensie zal Europees zijn, of zal niet zijn. Militaire investeringen moeten steeds in Europees verband bekeken worden. Lidstaten moeten hun capaciteiten zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, zodat er op termijn geen overcapaciteit van de ene taak of ondercapaciteit van de andere is. Daarvoor vertrekken we vanuit een globale nationale veiligheidsstrategie.
  2. Investeren in militair personeel via een modern HR beleid. De voorbije jaren werd geïnvesteerd in materiaal, maar niet in personeel. Paradoxaal genoeg zullen we binnenkort nieuwe schepen, vliegtuigen en gevechtsvoertuigen hebben, maar te weinig personeel om ze te bemannen of te bedienen. sp.a vindt dat we dringend en prioritair moeten investeren in personeel via een modern HR beleid waarin de mens achter de militair centraal staat.
  3. We annuleren de aankoop van de F35’s. De F-35 is overbodig voor de uitdagingen van de toekomst. In plaats van die dure F-35’s te kopen moeten we out of the box denken aan de beste capaciteiten om Defensie zo flexibel mogelijk te kunnen inzetten. Zoals de aankoop van lichtere types gevechtsvliegtuigen die wél relevant zijn voor Belgische missies en waarmee we belangrijke NAVO-lacunes kunnen invullen. In geen geval moeten die nieuwe vliegtuigen kernwapens kunnen droppen. De vervanging van onze gevechtsvliegtuigen is het moment om België kernwapenvrij te maken.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

DEFENSIE


Zekerheid op een moderne performante bescherming met een Europese Defensie.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Onze militairen, onze Defensie, hebben als eerste en voornaamste missie onze samenleving te beschermen. Dan moeten wij hen wel de middelen en de mogelijkheden geven om dat te doen. De besparingen op defensie moeten stoppen. In tijden van complexe dreigingen en conflicten wereldwijd, moeten we goed nadenken waar we met onze defensie naartoe willen? Waar zetten we op in? Waar maken we het verschil? Hoeveel investeren we daarin? Het antwoord op deze vragen moet voor sp.a gezocht worden in een integrale nationale veiligheidsstrategie die ook is ingeschakeld op Europees niveau. Alleen zo bieden we de zekerheid dat we in Europa verder kunnen leven in stabiliteit en vrede. 


Defensie zal Europees zijn of zal niet zijn. 


Europese samenwerking op defensiegebied is niet alleen onvermijdelijk, het is ook kostenefficiënter en operationeel veel interessanter. Op vandaag spendeert Europa 200 miljard euro meer aan Defensie dan Rusland. Door de individuele inspanningen van 28 legers is er echter sprake van een gigantische versnippering van middelen, zo gaat enorm veel geld verloren. Daarom moeten militaire investeringen steeds in Europees verband bekeken worden. Lidstaten moeten hun capaciteiten zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, zodat er op termijn geen overcapaciteit van de ene taak of ondercapaciteit van de andere is. Voor ons land zal zich dat baseren op één globale strategie voor nationale veiligheid, waar alle veiligheidsdiensten (Defensie, politie, inlichtingendiensten) bij betrokken zijn.


Een personeelsbeleid waarin de mens achter de militair centraal staat.


De effectieven van Defensie zijn in vrije val en heel wat vacatures raken niet meer ingevuld. De voorbije jaren werd alle aantrekkelijkheid van militair zijn systematisch uitgehold. Paradoxaal genoeg zullen we binnenkort nieuwe schepen, vliegtuigen en gevechtsvoertuigen hebben, maar geen personeel om ze te bemannen of te bedienen. sp.a vindt dat we dringend en prioritair moeten investeren in personeel via een modern HR beleid waarin de mens achter de militair centraal staat. Dat betekent dat we enerzijds moeten investeren in opleiding en rekrutering, in kazernes en trainingsbudget, maar anderzijds ook durven te moderniseren om het beroep aantrekkelijker te maken. Ook het verloningssysteem verbeteren we door het gelijk te schakelen met de lonen bij de politie. Vandaag leveren militairen tijdens hun carrière vele jaren onderbetaald en ondergewaardeerd werk. Dat is geen duurzaam personeelsbeleid.

We annuleren de aankoop van de F35’s.

De keuze voor de F-35 is er één die sp.a niet had gemaakt.   Dit vliegtuig is het duurste wapen in de geschiedenis, en toch presteren oudere gevechtsvliegtuigen beter. De F-35 is niet meer dan (super)duur speelgoed dat voor de uitdagingen van de toekomst geen relevantie heeft en ondermaats presteert. Daarom annuleren we deze aankoop. Het geld investeren we in een alternatief dat wél past in de missies die Defensie moet uitvoeren. Zoals lichtere types gevechtsvliegtuigen die polyvalenter inzetbaar zijn in de taken van zowel de lucht-, land- als zeemacht en waarmee we belangrijke NAVO-lacunes kunnen invullen. Wij willen er ook op toezien dat de gevechtsvliegtuigen geen nucleaire capaciteit krijgen. 

Investeren in cyberbescherming en de inlichtingendiensten.

België huisvest de EU en de NAVO, is een economische kennishub, en heeft enkele van de geografisch en economisch belangrijkste havens ter wereld met de drukst bevaarde zeeroute. Maar onze (kritische) infrastructuur, onze informatie en onze havens zijn te weinig beschermd tegen spionnen, terroristen, hackers, en criminelen. Voor de veiligheid van ons land moeten we meer investeren in de inlichtingendiensten zodat ze bovenaan op internationaal niveau presteren, waardig aan het gastland van de EU en de NAVO. Niet alleen zal sp.a hun budgetten verdriedubbelen en het personeelsbestand verdubbelen, de inlichtingendiensten zullen ook betere coördinatie krijgen door een overkoepelend management dat de nationale veiligheidsstrategie uitvoert. Ook de cyberverdediging is een prioriteit: er wordt voorzien in voldoende personeel en eenheid van aanpak en commando.

Een evenwichtig investeringsplan tussen de verschillende defensiecomponenten: land, lucht, zee, medisch en cyber. 

Eén investering (zoals nieuwe gevechtsvliegtuigen) kan niet ten koste gaan van andere. Een leger is pas sterk als het uit meer dan één slagkrachtige macht bestaat. De focus op investeren in mensen in plaats van technologie en materiaal moet de hoogste defensieprioriteit zijn.


Zekerheid op een moderne performante bescherming met een Europese Defensie.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd