IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Veiligheid is meer dan defensie en defensie is meer dan veiligheid

#wijzorgenervoor


In tijden van terreurdreiging in Europa en conflicten buiten de EU, moeten we goed nadenken waar we met onze defensie naartoe willen? Waar zetten we op in? Waar maken we het verschil? Hoeveel investeren we daar dan in? Wat doen we beter samen, in EU-verband of in het kader van de NAVO? 

Veiligheid is meer dan defensie en defensie is meer dan veiligheid

De vaststelling vandaag is dat vele militaire infrastructuur en materieel verouderd is en dat het statuut van militairen niet meer up-to-date is. Investeren in onze defensie is dan ook noodzakelijk. Maar dan op een beredeneerde en doordachte manier, met een duidelijke visie voor de toekomst: wat is de rol en de bijdrage van het Belgische leger  binnen een internationale context? Daarom zijn conflictpreventie en nazorg van even groot belang. België had daar een sterke traditie in. Die rol moeten we weer durven opeisen. Want met een militaire missie alleen laat je een land in puinhoop, lossen we problemen slechts tijdelijk op zorg je niet voor een veiligere wereld.


Dit zijn alvast de sp.a-speerpunten voor een moderne Belgische defensie:


  • Cyber en terreur zijn de dreigingen van de toekomst. België heeft enkele van de geografisch en economisch belangrijkste havens ter wereld, met de drukst bevaarde zeeroute. Maar onze havens zijn te weinig beschermd. Een terrorist die zich wil opblazen in een haven kun je niet tegenhouden met een gevechtsvliegtuig. Voor de veiligheid van ons land moeten we meer investeren in bescherming van de havens en inlichtingen.

 

  • sp.a vindt het cruciaal dat er een evenwichtig investeringsplan komt tussen de verschillende defensie-componenten: land, lucht, marine en cyber. Eén investering (zoals nieuwe gevechtsvliegtuigen) kan niet ten koste gaan van andere. Een leger is pas sterk als het uit meer dan één slagkrachtige macht bestaat. 


  • Gevechtsvliegtuigen dreigen dat budget daarentegen helemaal op te slorpen: in plaats van dure, Amerikaanse F-35’s te kopen moeten we out of the box durven te denken. Zoals een mixed fleet met bijvoorbeeld Nederland, of de aankoop van lichtere types gevechtsvliegtuigen waarmee we belangrijke NAVO-lacunes kunnen invullen. In geen geval moeten die nieuwe vliegtuigen ongezien kernwapens kunnen droppen. De vervanging van onze gevechtsvliegtuigen is het moment om België kernwapenvrij te maken. En als een vliegtuig ze niet meer kan vervoeren, hebben kernkoppen geen enkel nut meer op ons grondgebied. 


  • Het belang van onze landmacht wordt in de discussie over de gevechtsvliegtuigen helemaal onderschat. Onze landmacht zit nochtans op haar tandvlees. Ze heeft dringend veel betere uitrusting nodig om ook op terrein het verschil te maken, om in de toekomst een grotere preventieve rol te kunnen spelen (in conflictgebieden). Daarvoor heeft ze de beste uitrusting nodig. 

  • Investeringen wil sp.a zoveel mogelijk Europees organiseren. Voor onze zeemacht werken we samen met Nederland, waarom dan niet proberen om dit zoveel mogelijk uit te breiden? Het is kostenefficiënter en operationeel veel interessanter om met zoveel mogelijk partners samen te werken. Voor bepaalde dossiers is dit op vandaag nog onhaalbaar (door gebrek aan Europese kennis), maar we moeten ons meer Europees oriënteren en binnen de EU zelfs een leidende rol durven op te nemen..


  • Tot slot moeten we veel meer zorg dragen voor onze militairen en hun statuut aanpassen aan deze nieuwe, veranderende tijden. In een mum van tijd is ons land gezakt onder de 25.000 personeelsleden, onder meer door een pensioengolf en te weinig inspanningen om de job aantrekkelijker te maken. Dat betekent dat we ook moeten investeren in opleiding en rekrutering, in kazernes en trainingsbudget, maar anderzijds ook durven te moderniseren met bijvoorbeeld de kans op deeltijdse jobs of kortere carrières. Ook het verloningssysteem moeten we opnieuw bekijken. Vandaag leven militairen tijdens hun carrière vele jaren onderbetaald werk en gaan ze daarvoor vervroegd met pensioen als compensatie. Dat is geen duurzaam personeelsbeleid.

Onze militairen hebben nood aan  nieuw socialisme. #wijzorgenervoor