Standpunt: Om iedereen mee te laten participeren moeten we de welvaart en het welzijn van eenieder verzekeren.

Mensen van verschillende leeftijden, etnisch-culturele achtergronden, levensbeschouwingen en geaardheden wonen dag in dag uit samen in onze steden en gemeenten. Het zijn allemaal gezichten van onze samenleving. Het maakt onze buurt interessanter en rijker. sp.a ijvert voor een warme samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Samen onder één dak leven, is voor ons een evidentie. Dat kan alleen als iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. 

Daarom opteert sp.a voor een basiskader van grondrechten en leefregels die door de overheid gewaarborgd worden. Een basiskader dat voor iedereen geldt, waaronder het vrijwaren van de rechten en vrijheden van anderen.

De sociale vooruitgang van alle burgers zonder onderscheid - met extra aandacht voor diegenen die meer behoeftig zijn - is voor sp.a cruciaal.

Jammer genoeg kan nog niet iedereen in onze samenleving op dezelfde manier gebruik maken van zijn/haar gewaarborgde grondrechten. Ongelijkheid is niet alleen fundamenteel onrechtvaardig, maar zorgt ook voor verdeeldheid tussen mensen. Vandaar het belang om voluit in te zetten op ontwikkeling van iedereen en op bescherming en steun voor zij die het nodig hebben. Om iedereen mee te laten participeren moeten we de welvaart en het welzijn van eenieder verzekeren. De sociale vooruitgang van alle burgers zonder onderscheid - met extra aandacht voor diegenen die meer behoeftig zijn - is voor sp.a  cruciaal. 

Tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, antisemitisme, homohaat, islamofobie, ... moeten we hard optreden. Zo stellen wij alles in het werk om uitsluitingsmechanismen weg te werken. Concreet zetten wij in op extra middelen voor scholen met kansarme jongeren én praktijktesten die discriminatie op de arbeids- en woningmarkt moeten aanpakken.