IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Hard optreden tegen elke vorm van uitsluiting, wie je ook bent 

#wijzorgenervoor


Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Ons samenleven staat vandaag onder druk, omdat anderen liever verschillen benadrukken dan wat we gemeen hebben. Mensen van verschillende leeftijden, achtergrond, levensbeschouwing en geaardheid wonen dag in dag uit in onze steden en gemeenten. Wij doen niet mee aan een verdelings-politiek, aan “wij” tegen “zij”. Dat is niet alleen achterhaald, maar biedt totaal geen oplossing voor de samenleving van de toekomst. En die is divers, of we dat nu willen of niet. We wonen in dezelfde buurten en gebruiken hetzelfde openbaar vervoer. Verschillende gezichten maken vandaag de samenleving die we zijn. 

Hard optreden tegen elke vorm van uitsluiting, wie je ook bent

Samenleven - met respect voor elkaars eigenheid - is voor ons dus een evidentie. Daarom laten we het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke tekenen in het publieke leven en op de werkvloer (zoals een hoofddoek) ook toe. Maar dat moet altijd gebeuren binnen een basiskader aan regels en rechten. Een basiskader  - door de overheid of een andere werkgever - dat voor iedereen geldt. Zonder onderscheid. De vrijheid van de ene eindigt waar die van de andere begint, zo simpel is het. Maar in plaats van de verschillen te verstoppen, leren we beter manieren om ermee om te gaan, zo vinden wij. 

Samenleven betekent ook dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te participeren en bij te dragen aan onze samenleving. Vandaag zien we dat dat niet lukt en wel om verschillende redenen. Een anders klinkende naam, een andere huidskleur, een andere geaardheid, of het gevoel dat je niet krijgt wat je verdient, zijn vandaag nog altijd te bepalend. En dat heeft ook gevolgen voor onze toekomst samen. Om iedereen te laten participeren aan onze samenleving moeten we de welvaart en het welzijn van iedereen waarborgen. De sociale vooruitgang van alle burgers zonder onderscheid - met extra aandacht voor diegenen die meer behoeftig zijn - is voor sp.a cruciaal. 

Tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, antisemitisme, homohaat, islamofobie, ... moeten we hard optreden. Zo stellen wij alles in het werk om uitsluitingsmechanismen weg te werken. Concreet zetten wij in op extra middelen voor scholen met kansarme jongeren én praktijktesten die discriminatie op de arbeids- en woningmarkt moeten aanpakken.

Om samen te leven, heeft iedereen nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor