Onze planeet heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor

Klimaatverandering, groeiende afvalbergen, luchtvervuiling, het zijn immense uitdagingen waarin velen dagelijks keuzes maken om een positief verschil te maken. Dat verdient respect. Maar onze gemeenten en steden leefbaar maken en houden voor onze kinderen is een zaak van ons allen, niet alleen van diegenen die het kunnen betalen. Van bewust bio kopen, een groen energiecontract afsluiten of zelf hernieuwbare energie produceren tot vaker de bus of de trein nemen en minder vlees eten. Laten we het dus omdraaien. In plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij het individu, nemen we collectief de verantwoordelijkheid op om duurzame keuzes evident te maken. En dus bereikbaar én betaalbaar voor iedereen. Geen betutteling, geen moraliserend vingertje. We organiseren er gewoon onze ganse samenleving op.


Onze voorstellen - #nieuwsocialisme #wijzorgenervoor


  • autobezit overbodig maken

Door radicaal inzetten op gedeelde mobiliteit. Met wijken die niet worden ingenomen door geparkeerde auto’s maar met een mobi-punt waar je deelauto’s en -fietsen kan ontlenen, waar je een nabije halte vindt om bus of tram te nemen. We breiden ons autowegennet niet verder uit - we onderhouden het wel - en investeren dat geld in meer en beter openbaar vervoer, in auto- en fietsdeelsystemen, overal in Vlaanderen. Zodat autobezit simpelweg overbodig wordt. In plaats van er één te moeten opleggen, is een Lage Emissie Zone hiervan het resultaat.


  • weg met plastic

Plastic is na klimaatverandering wellicht het grootste milieuprobleem ter wereld. Als we niet ingrijpen, zal er in 2050 meer plastic dan vis zijn in de zee. Net als onze buurlanden verbieden we daarom microplastics en voeren we statiegeld in voor blikjes, plastic flessen en promoten we herbruikbare bekers. We verplichten producenten bovendien om duidelijk te maken - bij verkoop - hoe lang een product meegaat en hoe lang reservestukken beschikbaar zijn. We leggen in overleg bindende, wettelijke normen op. Houden ze zich daar niet aan, riskeren ze een boete. Tot slot voeren we zelf geen plastic afval meer uit, maar verwerken en hergebruiken we zelf. 


  • met alleen banken die investeren in duurzaamheid 

Tien jaar geleden hebben we de banken van de ondergang gered. Daar mag iets tegenover staan. Wie met ons in zee wil gaan, moet stoppen met investeringen die onze toekomst bedreigen, zoals fondsen in fossiele energie. Laat ons daar bindende afspraken over maken. Overheden werken alleen nog samen met banken die investeren in duurzaamheid. 


  • resoluut kiezen voor eigen kweek

Onze boeren zijn - aangemoedigd met subsidies en enorme leningen - in de ratrace gestapt naar een voedselproductie die alsmaar grootschaliger, intensiever, internationaler wordt. Om er vandaag in het beste geval net niet failliet aan te gaan na een leven hard werken. Als consument staan we pas stil bij wat er op ons bord ligt als er huiveringwekkende beelden uit ‘s lands slachthuizen opduiken. Daarom gaan wij resoluut voor boeren die van eigen en duurzame landbouw een prioriteit maken. Waarom appels uit Nieuw-Zeeland invoeren als Limburgse appelen tot de beste van de wereld horen?


  • elk kind op school een gezonde maaltijd van hier  

Kinderen die met een lege brooddoos naar school gaan, is een schande voor een welvarende regio als de onze. Al onze scholen kunnen perfect bevoorraad worden, heel het jaar door, met lokaal geproduceerde, gezonde voeding. Duurzaam geteeld en gekweekt hier bij ons. Zo verzekeren we elk kind toegang tot betaalbare en gezonde voeding die geproduceerd is met respect voor dieren, onze omgeving en het werk van de landbouwer.


  • met duurzame energie die voor iedereen betaalbaar is

De transitie naar hernieuwbaar, propere en groene energie is een must. Maar dan moet je die transitie ook voor iedereen mogelijk maken, wil je iedereen mee hebben. Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare energie. Dat is een basisbehoefte. Dan pas overtuig je mensen om ook in dat groene verhaal te stappen. Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand. In de eerste plaats moet de energiefactuur radicaal eerlijker: btw op elektriciteit van 21% naar 6% en de grootste bedrijven die vervuilen veel meer te doen betalen. Wie zuinig is, moet ook beloond worden met een lagere factuur.


  • door kerncentrales te sluiten en te investeren in hernieuwbare energie 

Er is een reden waarom kinderen, ouders en leerkrachten actie voeren voor propere lucht rond hun scholen. Vuile lucht maakt ongezond en jaagt onze sociale zekerheid bovendien op kosten. Een ingrijpend en doortastend klimaatbeleid bespaart ons dus ook nog eens heel wat geld. Alleen door als overheid te kiezen voor en te investeren in hernieuwbare en propere energie overtuigen - en elke ondernemer in dit land daarin (financieel) te steunen, maken we een eind aan de huidige onzekerheid en de vraag of dat wel betaalbaar is. Tuurlijk is dat betaalbaar, op voorwaarde de vuile energie uit het verleden - zoals kerncentrales - die noodzakelijke investeringen niet in de weg staan. Onze kerncentrales zijn vandaag onveilig en ze berokkenen onze gezondheid veel schade. Weg ermee! Tot slot kan werken aan gezonde lucht alleen als we ook weer volop investeren in een stipt, efficiënt en uitgebreid openbaar vervoer. 


Onze planeet heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor