IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Voor een Vlaams actieplan dat eenzaamheid bestrijdt

#wijzorgenervoor


De cijfers zijn hallucinant, de impact enorm. Eenzaamheid is een bijzonder prangend en maatschappelijk relevant probleem is. Risicofactoren zoals partnerverlies, relatiebreuk, een laag (of plots lager) inkomen, de taal niet spreken,... we vinden ze in elke leeftijdsgroep - niet enkel bij ouderen - terug. Eenzaamheid kan op elk moment toeslaan en kan ons allemaal overkomen, met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor ons welzijn en ons geluk, maar ook voor onze gezondheid. Eenzaamheid leidt snel tot depressie, of een hogere kans op hart- en vaatziekten, ook dat is aangetoond. 

Voor een Vlaams actieplan dat eenzaamheid bestrijdt

In steden en gemeenten waar sp.a mee bestuurt wachten we dan ook niet en grijpen we nu al in waar we kunnen. Zo stelde Brugge een socioloog en preventiespecialist aan om alle initiatieven die eenzaamheid tegengaan te coördineren en te versterken. In Gent toont het Lokaal Dienstencentrum Wibier de weg door systematisch de noden van de buurt in kaart te brengen en de verschillende actoren (gezinsbond, familiehulp, seniorenraad) te verbinden om actie te ondernemen. In Oostende vervullen de postbodes een cruciale rol. Na een training helpen zij - vooral senioren - uit hun isolement en informeren ze over verschillende initiatieven en/of hulp van het OCMW of de stad. Leuven zet dan weer volop in op zogenoemde ontmoetingsdagen, waar verschillende organisaties - van mantelzorg tot personen met een handicap tot zorgbehoevenden - ervaringen uitwisselen en zo elkaar versterken.


Maar een meer systematische en duurzame aanpak is nodig, om lokale initiatieven zoals in Brugge, Gent, Oostende en Leuven niet alleen te versterken, maar ook om ze in andere steden en gemeenten uit de grond te stampen. sp.a is daarom al langer vragende partij voor de oprichting van een Vlaams Kenniscentrum Preventie Eenzaamheid. Dit Kenniscentrum moet niet alleen het centrale aanspreekpunt worden rond vorming, projectontwikkeling of expertise-opbouw in de problematiek, maar ook andere organisaties (van Mantelzorg Vlaanderen, OCMW’s, Vereniging van Huisartsen, Jeugd- en Seniorenraad, Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VDAB, RVA, …) aanzetten om hun know-how te bundelen en best practices uit te wisselen, dan wel nieuwe initiatieven op elkaar afstemmen. Zo’n Vlaams Kenniscentrum is meer dan noodzakelijke eerste stap om beleidsmakers in dit land - met cijfers - te begeleiden om het kader te scheppen voor een Vlaams plan dat van de bestrijding van eenzaamheid in onze samenleving een speerpunt maakt.  


Ook wie alleen is, heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor