Gezonde, lokaal geproduceerde voeding mag geen voorrecht zijn van wie het kan betalen, maar moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. We leggen de verantwoordelijkheid om voor duurzaam te kiezen niet langer bij jou, maar bij de overheid. Het herstel van de rechtstreekse band tussen ons en onze boeren, is de beste garantie voor het dierenwelzijn, het inkomen van de boer, de gezondheid van de consument en het milieu.  


 1. We moeten af van het traditionele landbouwbeleid. De ruim 100 miljoen euro aan landbouwsteun  die de Vlaamse overheid jaarlijks uitkeert, zetten we in om boeren te helpen met de overstap naar duurzame landbouw. 
 2. We maken werk van de afbouw van grootschalige, vervuilende, industriële vleesproductie in Vlaanderen door een bouwstop van te grote varkens-, kippen- en kalkoenstallen. 
 3. We maken dat in al onze crèches, scholen, rusthuizen en ziekenhuizen lokaal en duurzaam geproduceerde voeding wordt geserveerd. Want onze boeren kunnen dat, als ons landbouwbeleid het toelaat.


Hieronder vind je ons uitgebreide pensioenvoorstel   - bel of mail gerust als je vragen hebt.

EIGEN KWEEK 


Zekerheid op een duurzame, gezonde, betaalbare maaltijd. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

“Neem ik de groenten en het vlees van de lokale boer of de boontjes uit Kenia en industrieel geproduceerd vlees in de supermarkt? Ik weet dat de lokale boer duurzamer is, maar zijn producten zijn drie keer duurder dan wat we van de andere kant van de wereld aanvoeren.” Met zijn allen hebben we die bedenking ongetwijfeld al verschillende keren gemaakt.


Mensen die er elke dag weer voor kiezen om het goede te doen, verdienen respect. Voor het welzijn van dieren, maar ook voor het welzijn van mens en planeet. Maar wat schieten we op met individuele keuzes voor het goede, als onze economie en onze voedselproductie en -consumptie niet fundamenteel toekomstgericht zijn? 


 • Industriële voeding bedreigt onze gezondheid en de planeet.
 • Industriële veeteelt is nefast voor dierenwelzijn.
 • Grootschalige landbouw tast lokale biodiversiteit aan.
 • Wereldwijde transport van producten is niet duurzaam.
 • Boeren gaan ten onder aan ratrace waar ze tegen wil en dank in zitten.


Onze boeren bevinden zich vandaag - aangemoedigd met subsidies en enorme leningen - in een ratrace naar een voedselproductie die alsmaar grootschaliger, intensiever en internationaler wordt. Om er vandaag in het beste geval net niet failliet aan te gaan na een leven hard werken. Als consument staan we pas stil bij wat er op ons bord ligt als er huiveringwekkende beelden uit ‘s lands slachthuizen opduiken.


Laten we het daarom gewoon omdraaien. In plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij het individu, nemen we collectief de verantwoordelijkheid op om duurzame keuzes evident te maken. En dus betaalbaar voor iedereen. Geen betutteling, geen moraliserend vingertje. We organiseren er onze ganse samenleving gewoon op.  


We verzekeren iedereen toegang tot betaalbare en gezonde voeding die geproduceerd is met respect voor dieren, onze omgeving en het werk van de landbouwer. Dat kan onder meer door:


 • de invoer van producten die we zelf telen te bemoeilijken, 
 • door van duurzame landbouw de norm te maken, en 
 • door op scholen, rusthuizen en overheidsdiensten alleen nog maaltijden op basis van duurzaam geteelde, lokale producten aan te bieden. 


Onze scholen kunnen perfect bevoorraad worden, heel het jaar door, met lokaal geproduceerde, gezonde voeding. Elk kind, elke dag een gezonde maaltijd op school? Dat kan wel degelijk, als je die keuze durft te maken. Laat ons dus stoppen met de zinloze, energieverslindende import van landbouwproducten die we zélf kunnen produceren. Eigen kweek eerst.


 Zekerheid op gezonde, betaalbare voeding met respect voor dier, mens en planeet.

Voor iedereen.  #NieuweStrijd