Standpunt: iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare energie. Het is een basisproduct.

Energie speelt een sleutelrol in ons leven en in onze economie. sp.a zet zich volop in voor een nieuw en proper energie-tijdperk. Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare energie. Het is een basisproduct.

Betaalbaarheid én duurzaamheid gaan voor sp.a hand in hand.

sp.a gaat daarom voluit voor: 

  • een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%
  • een planmatige aanpak die ervoor zorgt dat een energiezuinige woning een absoluut recht is van iedereen. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren.  
  • een sluiting van de kerncentrales en 100% hernieuwbare energie. Want naast gevaarlijk en vuil (radioactief afval), beknot onze nucleaire productie ook de bloei van hernieuwbare bronnen. Tot hun sluiting moeten de energieleveranciers zoals Electrabel hun ongeoorloofde winsten van de afgeschreven kerncentrales afstaan en integraal investeren in een nieuw energiebeleid. Zo betaalt de oude technologie mee de nieuwe.

Door volop in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energieproductie creëren we ook kansen voor onze lokale economie. Volgens een studie van Oxford Economics, Climact en het Federaal Planbureau levert de transitie ons land 80.000 jobs op. Energie besparen is dus een absolute win-win: voor elk van ons én voor de samenleving als geheel.

Betaalbaarheid én duurzaamheid gaan voor sp.a hand in hand.

De uitdaging bestaat er meer dan ooit in de kosten én de baten van het energiebeleid rechtvaardig te verdelen. En dat moet ook op Europees niveau uiting krijgen. 

  • Groot- en kleinverbruikers moeten elk hun rechtvaardig deel van de koek bijdragen binnen een gelijk Europese speelveld. 
  • Europa moet haar rol spelen op vlak van de bevoorradingszekerheid. Dankzij een doorgedreven interconnectie met de buurlanden verhinderen we dat landen zich onnodig in de kosten jagen. 
  • Tenslotte moet Europa voor haar lidstaten een ambitieus lange termijnplan uittekenen. sp.a pleit binnen het 2030 pakket voor bindende doelstellingen op lidstaatniveau. Niet alleen voor CO2-reductie, maar ook voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  

De transitie is een verhaal van ons allemaal. Wij maken morgen, in evenwicht met de draagkracht van onze planeet.