De transitie naar hernieuwbare, propere en duurzame energie is een must. Maar dan moet je die transitie ook voor iedereen mogelijk maken, wil je iedereen mee hebben. Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare energie. Het is een basisbehoefte. Dan pas overtuig je mensen om ook in dat duurzame verhaal te stappen. Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand


  1. We maken de elektriciteitsfactuur 20 % goedkoper. Dit doen we via de verlaging van de BTW van 21% naar 6%, maar ook via een betere verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven, het weren van oude en te dure contracten en de uitbreiding van het sociaal tarief.
  2. Een energiezuinige woning is een absoluut recht van iedereen. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren. Via het ‘terugbetaling via de meter’-systeem maken we het voor iedereen, ook wie daar niet de financiële middelen toe heeft, mogelijk om zijn woning energiezuinig of -neutraal te maken.
  3. De toekomst is hernieuwbaar. Tegen 2050 moeten we in Europa 100% van onze energie opwekken met hernieuwbare bronnen. De kerncentrales worden ten laatste in 2025 definitief gesloten. 
  4. We democratiseren ons energiesysteem: De controle over energie is vandaag volledig geconcentreerd bij enkele landen en enkele bedrijven.  We maken van energie terug een publiek goed en geven de controle ervan dus terug aan de burgers, de gebruikers.  

Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ENERGIE


Zekerheid op betaalbare, duurzame en hernieuwbare energie. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

De elektriciteitsfactuur steeg onder deze Vlaamse regering voor alle Vlaamse gezinnen met meer dan 500 euro (btw van 6% naar 21%, de afschaffing van de gratis kilowattuur of ook de doorrekening van de vennootschapsbelasting in de distributienettarieven). Het gevolg: 1 op de 5 Vlaamse gezinnen leeft in energie-armoede. Dat vinden wij niet normaal. 

Daarom maakt sp.a de energiefactuur  20 procent goedkoper door: 

  • de BTW op elektriciteit te verlagen van 21% naar 6%; 
  • een gratis basispakket elektriciteit voor elk gezin;
  • een eerlijke verdeling van de netwerkkosten tussen kleinste gebruikers (gezinnen en KMO’s) en de grootverbruikers (grote bedrijven);
  • het weren van oude en te dure contracten en de uitbreiding van het sociaal tarief

Een energiezuinige woning is een absoluut recht van iedereen. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren. Via het ‘terugbetaling via de meter’-systeem maken we het voor iedereen, ook wie daar niet de financiële middelen toe heeft, mogelijk om zijn woning energiezuinig of -neutraal te maken. De netbeheerder financiert via groepsaankopen en -aanbestedingen de installatie van zonnepanelen en warmtepompen, het isoleren van daken, gevels en vloeren en totaalrenovaties voor. De terugbetaling gebeurt via de energiefactuur en de afbetalingsperiode wordt zo gekozen dat het maandelijkse afbetalingsbedrag steeds lager ligt dan wat wordt uitgespaard aan energiekosten. Zo leidt de bewoner nooit koopkrachtverlies.

Behalve een betaalbare energiefactuur voor mensen, is energiezekerheid cruciaal voor onze economie. Tegen 2050 moeten we in Europa 100% van onze energie opwekken met hernieuwbare bronnen. Momenteel wordt die energieomslag in België tegengehouden door oude en onveilige kerncentrales. Het welles-nietes-spelletje rond de sluiting van kerncentrales creëert alleen maar onzekerheid en houdt investeringen in hernieuwbare energie tegen. Daarom wil sp.a de kerncentrales definitief dicht tegen 2025. Tot de sluiting moeten de energieleveranciers zoals Electrabel hun ongeoorloofde winsten van de afgeschreven kerncentrales afstaan en integraal investeren in een nieuw energiebeleid. Zo betaalt de oude technologie mee de nieuwe.


De toekomst is hernieuwbaar en betaalbaar. We halen de kracht van de natuur in huis. We produceren zo veel mogelijk lokaal én gebruiken hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Hierdoor winnen we aan autonomie. In plaats van elektriciteit in te kopen bij een gezichtsloze multinational, gaat ons geld naar lokale coöperaties en bedrijfjes. Zo blijft het geld in de gemeenschap en wordt de werkgelegenheid gestimuleerd. De omschakeling naar 100 procent hernieuwbare energie levert ons land tot 60.000 nieuwe banen op én bespaart heel wat geld. Geld dat anders wegvloeit naar de invoer van fossiele brandstoffen of het betalen van schade opgelopen door klimaatopwarming. We gaan op zoek naar slimme maatregelen, zodat iedereen kan investeren in duurzame energiebronnen.


Zekerheid op betaalbare, duurzame en hernieuwbare energie. Voor iedereen.
 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd