IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Duurzame en groene energie is een basisrecht, geen luxeporduct 

#wijzorgenervoor


De transitie naar hernieuwbaar, propere en groene energie is een must. Maar dan moet je die transitie ook voor iedereen mogelijk maken, wil je iedereen mee hebben. Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare energie. Het is een basisbehoefte. Dan pas overtuig je mensen om ook in dat groene verhaal te stappen. Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand. 

Daar staan we nog ver van als vandaag 1 op 5 gezinnen in dit land in energie-armoede leeft. Van groene energie liggen zij dus allerminst wakker. Zij willen in de winter gewoon hun woning verwarmen zonder hun broek te scheuren. 

Wat dus voor velen niet lukt, zo bewijzen de cijfers jaar na jaar. Cijfers die leren dat die kwetsbare groep vaak in slechte tot zeer slechte gezondheid verkeert. Dat de energiefactuur onder deze Vlaamse regering voor alle Vlaamse gezinnen de afgelopen jaren steeg met meer dan 500 euro (btw van 6% naar 21%, de afschaffing van de gratis kilowattuur of ook de doorrekening van de vennootschapsbelasting in de distributienettarieven) werkt energie-armoede in de hand.

Duurzame en groene energie is een basisrecht, geen luxeporduct

Daarom wil sp.a in de eerste plaats de energiefactuur radicaal eerlijker.met een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% in de eerste plaats. Alle andere heffingen op de energiefactuur, ook de Turteltaks, moeten dan weer progressief. Dat betekent dat de grootste schouders de zwaarste lasten dragen. Vandaag is dat niet zo: de grootste bedrijven betalen verhoudingsgewijs véél minder voor hun energie dan gezinnen. 

Een progressieve energiefactuur betekent niet alleen dat iedereen recht heeft op een basisverbruik dat vrij van taksen is, maar ook dat wie zuinig is en rondkomt met een laag verbruik, beloond wordt met een laag basistarief. Wie daarentegen onnodig veel verbruikt, betaalt dan weer een hoger tarief. Zo simpel is het. Op die manier worden Vlamingen die energiebesparende ingrepen uitvoeren financieel beloond, wordt verspilling ontmoedigd en dragen ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten. Want alle zonnepanelen van de wereld ten spijt is het nog altijd zo dat wie het meeste geld heeft, het meeste energie verbruikt.

Behalve een betaalbare energiefactuur voor mensen, is energiezekerheid uiteraard ook cruciaal voor onze economie. Tegen 2050 moeten we in Europa 100% van onze energie opwekken met hernieuwbare bronnen. Momenteel wordt die energieomslag in België tegengehouden door oude en onveilige kerncentrales. Het welles-nietes-spelletje rond de sluiting van kerncentrales creëert alleen maar onzekerheid en houdt investeringen in hernieuwbare energie tegen. Daarom wil sp.a de kerncentrales definitief dicht tegen 2025. 

Tot de sluiting moeten de energieleveranciers zoals Electrabel hun ongeoorloofde winsten van de afgeschreven kerncentrales afstaan en integraal investeren in een nieuw energiebeleid. Zo betaalt de oude technologie mee de nieuwe.

Door volop in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energieproductie creëren we ook kansen voor onze lokale economie. Volgens een studie van Oxford Economics, Climact en het Federaal Planbureau levert de transitie ons land 80.000 jobs op. Energie besparen is dus een absolute win-win: voor elk van ons én voor de samenleving als geheel en onze planeet ! (check hier ook ons standpunt over klimaat!)


Uw energiefactuur heeft nood aan nieuw socialisme #wijzorgenervoor