Tot 250.000 euro geen erfbelasting meer 

De huidige erfbelasting is geen rechtvaardige belasting. Grote vermogens slagen erin zich zo te organiseren dat ze geen erfbelasting betalen. Bovendien zorgen ingewikkelde regels ervoor dat twee mensen die exact hetzelfde bedrag erven, totaal verschillend kunnen worden belast. Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. sp.a wil de erfbelasting radicaal hervormen en ze rechtvaardig, eenvoudig, herverdelend en fraudebestendig maken. Daarom willen we dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Concreet betekent dit dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. Tegelijk maken we dat grote vermogens niet meer kunnen ontsnappen aan een faire bijdrage door achterpoortjes te sluiten. Een erfbelasting die rechtvaardig en eenvoudig is, ook dat is nieuw socialisme #wijzorgenervoor

 

Lees hier de uitgebreide versie van ons standpunt over erfenissen of contacteer ons met specifieke vragen.