Vandaag betalen te veel mensen te veel belastingen omdat een kleine groep er veel te weinig betaalt. Bij erfenissen is dat niet anders. Dat werkt ongelijkheid in de hand. Wij vinden het niet normaal dat als je het rijhuis erft van je ouders, je daar heel veel erfenisbelasting op moet betalen, terwijl de kinderen van een kasteelheer - dankzij ingenieuze constructies van de boekhouder - nul euro erfenis betalen op dat kasteel, zoals gebeurde toen miljardair Albert Frère overleed. Wij vinden dat onrechtvaardig en daarom grijpen wij in. 


  1. tot 250.000 euro geen erfbelasting. We willen dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Die belastingvrijstelling zorgt er voor dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. 
  2. Het maakt niet uit van wie je schenking of erfenis ontvangt. Alleen wie in de loop van het leven meer ontvangt uit erfenissen en schenkingen betaalt belasting. 
  3. We behandelen de verschillende types van vermogen op dezelfde manier. De bedragen boven die belastingvrije som worden progressief belast: hoe meer je verwerft boven de belastingvrije 250.000 euro, hoe meer je betaalt.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ERFENISSEN


Zekerheid dat wat je hebt gespaard en opgebouwd ook je kinderen toekomt. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


De huidige erfbelasting is geen rechtvaardige belasting. Vandaag betaal je erfbelasting vanaf de eerste euro. Tegelijk slagen grote vermogens erin zich zo te organiseren dat ze geen erfbelasting betalen. Anders gezegd: vandaag betaalt de middenklasse de erfbelasting terwijl de grote vermogens ontsnappen. Dat is het spiegelbeeld van hoe het zou moeten zijn in een rechtvaardige samenleving.


Hoeveel erfbelasting verschuldigd is, hangt bovendien af van hoe de erfenis is samengesteld en van wie je erft. Twee mensen die exact hetzelfde bedrag erven, kunnen vandaag zeer verschillend worden belast. In sommige gevallen lopen de tarieven op tot 55%. Wij vinden dat niet normaal.


Als het menens is om ongelijkheid terug te dringen en de zekerheid willen bieden dat datgene waarvoor mensen hard gewerkt hebben bij hun kinderen terecht komt, dan moeten we erfbelasting radicaal hervormen. Geen gemorrel in de marge. 


Daarom vertrekt sp.a van een wit blad om de contouren van een nieuwe erfbelasting uit te tekenen: met een erfbelasting die rechtvaardig, eenvoudig, herverdelend en fraudebestendig is. 


Hoe? 


We willen dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Die belastingvrijstelling zorgt er dus voor dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. Tegelijk zorgen we ervoor dat grote vermogens niet meer kunnen ontsnappen aan een faire bijdrage door de achterpoortjes te sluiten. We draaien de situatie om en dringen zo de ongelijkheid terug.


  • Alleen wie in de loop van het leven meer ontvangt uit erfenissen en schenkingen betaalt belastingen.  
  • De bedragen boven die belastingvrije som worden progressief belast :  Hoe meer je verwerft boven de belastingvrije 250.000 euro, hoe meer je betaalt.
  • We behandelen de verschillende types van vermogen op dezelfde manier (een euro is een euro, van waar die ook komt).
  • Het maakt niet uit van wie je schenking of erfenis ontvangt.Zekerheid dat wat je hebt gespaard en opgebouwd ook je kinderen toekomt. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd