Standpunt: sp.a gaat voor een Europa waarin sociale vooruitgang voorop staat, waarin mensen centraal staan.

Voor een nieuw Europa dat mensen beschermt

Sinds haar ontstaan, nu 60 jaar geleden, heeft de Europese Unie voor vrede, democratie en vooruitgang gezorgd. Vertrekkende van de idee ‘samen sterker’ zijn grenzen en munten verdwenen en werd één gemeenschappelijke markt gecreëerd. Maar de wereld is sindsdien drastisch veranderd, en de Unie geeft geen antwoorden op de bezorgdheden van vandaag en de uitdagingen van morgen.

Handelsverdragen die er alleen op uit zijn om winst van multinationals te maximaliseren ten koste van het milieu, het klimaat en de eigen burgers. Polen of Roemenen die in naam van de Europese vooruitgang worden uitgebuit, waardoor werknemers hier hun job verliezen en onze kmo’s op de fles gaan. Een Europa dat nalaat een eendrachtig en slagvaardig antwoord te bieden voor zovelen in nood die aankloppen aan onze grenzen en doof blijft voor de ongerustheid bij de mensen hier. Een Unie die fiscale valsspelers - aangevoerd door een leger lobbyisten - blijft tolereren, terwijl de armoede en ongelijkheid overal stijgt. Hoeft het nog te verbazen dat mensen hun hoop in de EU opbergen en meer nog, zich afkeren? Natuurlijk niet. 

sp.a brengt een alternatief. sp.a kiest voor engagement in plaats van isolement. Wij willen een Unie die niet alleen hard optreedt tegen begroting-zondaars, maar ook tegen valsspelers. Fiscale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om belastingen te ontwijken. Sociale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om mensen uit te buiten en onze sociale zekerheid ondermijnen. Ecologische valsspelers die de afbraak van onze planeet verderzetten. En politieke valsspelers die onder de vlag van Europa de democratie en de rechtsstaat ondermijnen. 

sp.a pleit voor een nieuw Europa dat mensen beschermt. Met duidelijke regels voor iedereen.

  • dat betekent gelijk loon voor gelijk werk
  • dat zijn handelsverdragen waar naast de economische doelstellingen ook sociale, fiscale en milieunormen moeten gehaald worden
  • met een buitenlands beleid waar mensenrechten de richtlijn zijn

Dan is het pro-Europa:

  • om het vrij verkeer te beperken voor die landen die vals blijven spelen en zo onze lonen en onze jobs ondermijnen
  • om Europees geld te bevriezen voor die landen die fiscale shopping en belastingontwijking mogelijk blijven maken
  • om hard op te treden wanneer landen het niet al nauw nemen met Europese grondrechten
  • om asielaanvragen aan de Europese buitengrenzen te behandelen en vluchtelingen te huisvesten in Europa via een eerlijke spreidingsplan 

Die nieuwe sociale, ecologische en economisch duurzame regels gelden voor iedereen. Wij gaan voor een Europa waarin sociale vooruitgang voorop staat, waarin mensen centraal staan.