Vandaag moet je bij je volle verstand zijn om euthanasie te vragen. Concreet: de diagnose van Alzheimer wordt gesteld, je geeft aan dat je euthanasie wil omdat je niet wil lijden en je geliefden niet nodeloos wil doen lijden. Maar dan wordt euthanasie vaak veel te vroeg toegepast, terwijl je nog helemaal oké bent. Denk maar aan Hugo Claus. Dat wil sp.a veranderen. Een keer de diagnose, moet je in overleg met je arts zelf kunnen vastleggen wanneer voor jou de grens is bereikt en op welk tijdstip in de ziekte je euthanasie wil. 


Na een opname in een zorgcentrum of ziekenhuis stellen familie en vrienden vaak vast dat het geen leven meer is. Het is vaak ondraaglijk en onmenselijk om iemand die je zo graag ziet zo te laten afzien. Maar vandaag kun je niet anders dan toekijken en ondergaan. Expert Wim Distelmans (VUB) lanceerde in 2019 een petitie om euthanasie ook mogelijk te maken voor mensen met dementie. Maar liefst 83% van de ondervraagden schaart zich achter die petitie. 


Vandaag zegt de wet dat je bij je volle verstand moet zijn om euthanasie te vragen. En dan gebeurt het vrijwel meteen. Hugo Claus kreeg de diagnose van Alzheimer en werd eigenlijk door de wet verplicht om meteen euthanasie te plegen, omdat hij dan nog bij zijn volle verstand was. Je kunt dus nu niet zelf aangeven wanneer tijdens je ziekte voor jou de grens is bereikt. 


Doe je niet zoals Claus, omdat je vindt dat het te vroeg is en je denkt nog enkele maanden (jaren) voort kunt, is het enige wat je nu kunt doen, een zogenoemde ‘negatieve wilsverklaring’ vooraf indienen: dat betekent dat je aangeeft geen verzorging, operatie, reanimatie, antibiotica of sonde willen. Maar pijn lijden, dat blijf je. En jouw geliefden ook. 


Wat stelt sp.a voor? 

  • dat als er zoiets gebeurt, dat je zelf kunt aangeven - in samenspraak met je dokter - wanneer tijdens de ziekte (kanker, Alzheimer, …) voor jou de grens is bereikt en je euthanasie wil. 

  • Dat kan iedereen voor zichzelf beslissen en zelf een set regels opstellen, met jouw dokter: als je zelf niet meer bewust bent dat je incontinent bent, of je gewoon niet meer bij bewustzijn bent, of je vrienden of familie niet meer herkent bijvoorbeeld. 

  • Voor iedereen ligt die grens ergens anders en dus beslis je dat zelf, leg je samen met jouw behandelende arts die grens vast. 


Het is een kwestie van gezond verstand dat iedereen dat voor zichzelf beslist. En dat je vooral zelf beslist in welk stadium van de ziekte je euthanasie wil vragen, in plaats van veel te vroeg euthanasie te moéten vragen, omdat de wet op een later tijdstip niet toelaat.