IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

 Een nieuw Facebook-fatsoen 

#wijzorgenervoor


Sociale media nemen een steeds grotere plaats in ons leven in. In deze nieuwe tijden staan jong en oud op en gaan ze slapen met Facebook, Instagram of Twitter, om er maar enkele te noemen. 

Sociale media zijn de nieuwe ontmoetingsplaatsen. In het publieke leven en in de klassieke media hebben we gaandeweg duidelijke omgangsvormen en fatsoen-normen afgesproken. Sociale media zijn wat dat betreft het Wilde Westen van de vroege 21e eeuw. En intussen verwerft een klein aantal giga-bedrijven - zoals Google en Facebook - macht door al onze gegevens te monopoliseren, op zo’n manier dat onze democratie er zelfs onder lijdt.

Een nieuw Facebook-fatsoen

In deze nieuwe tijden zijn er nieuwe regels nodig. Wat in de samenleving geldt, moet ook op sociale media gelden. Regels van sociaal fatsoen om jong en oud te beschermen tegen haat, hufterig gedrag en misbruik van iemands data. Dan is het aan de overheid om in te grijpen en die nieuwe normen vast te leggen, om voor een nieuw Facebook Fatsoen te zorgen. 

Een set nieuwe regels zodat onze gegevens - verzameld door een monopolist - niet zomaar te koop worden geboden aan de hoogst biedende multinational of leider. Het kan evenmin dat alles zomaar mag op sociale media. Duitsland zette de trend in Europa: door de Duitse Facebook-wet werd een politica 12 uur van Facebook geweerd, omdat ze een haatdragende boodschap had gepost.

sp.a wil een Belgische Facebook-wet die duidelijke grenzen aangeeft wat kan en wat niet:


  1. pestgedrag onmiddellijk blokkeren en bestraffen én gebruikers sensibiliseren

  2. reclameverbod op online gokken (zie standpunt (online) gokken)

  3. de verspreiding van illegale boodschappen onmogelijk maken

  4. volledige transparantie rond betaald verspreiden en targeten van boodschappen

  5. het bewaren, gebruiken en verspreiden van persoonlijke data duidelijk regulerenOnze sociale media hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor