Het belastingsysteem speelt een cruciale rol in elke moderne economie.

Een eerlijk, efficiënt en eenvoudig belastingsysteem

is een essentieel sluitstuk om deel 1 en deel 2 van de deal mogelijk te maken. Een belastingsysteem dat economische groei stimuleert én nieuwe gelijkheid en nieuwe bescherming mogelijk maakt. Dat begint bij een fair belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op een gelijke manier behandelt en ervoor zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert, aandeelhouders zowel als werknemers.

Maar corona is ook een uitzonderlijke crisis, met een buitengewone factuur. Dat vergt buitengewone - tijdelijke - maatregelen om te vermijden dat die factuur te zwaar weegt op gezinnen, bedrijven én overheid.

Tegelijk moeten we ook verzekeren dat overheidssteun niet terecht komt bij ondernemingen die belastingen ontwijken via belastingparadijzen.