Elke samenleving vaart wel bij een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid. Het is precies omdat een kleine groep vermogenden en multinationals de regels naar hun hand zetten - of omzeilen - en zo veel te weinig belastingen betalen, dat een overgrote meerderheid in België er veel te veel betaalt. Daarom is het hoog tijd om het geld te gaan halen waar het zit, in plaats van altijd dezelfden te doen betalen.


1. Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding. Dit agentschap verenigt de middelen en personeel om ernstige fiscale en sociale fraude op te sporen, met de focus op grote spelers en grote bedragen.

2. Afschaffing afkoopwet voor grote fraude. In België kunnen grote fraudeurs - die betrapt worden - tot vandaag hun straf gewoon afkopen. Grote fraudeurs die de hele samenleving belazeren, mogen nooit aan hun straf ontkomen, enkel en alleen omdat ze geld hebben. 


3. Focus op grote vermogens en multinationals door oprichting van een cel ‘superrijken’ bij de fiscus.

4. Afschaffing bankgeheim en invoering automatische rapportering van banken aan de fiscus.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

FRAUDE


Zekerheid op een rechtvaardige fiscaliteit. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Elke samenleving vaart wel bij een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid. Het is precies omdat een kleine groep vermogenden en multinationals de regels naar hun hand zetten - of omzeilen - en zo veel te weinig belastingen betalen, dat een overgrote meerderheid in België er veel te veel betaalt. 

Het is omdat zij (kunnen) valsspelen dat minder geld voorhanden is voor al die zaken waar vandaag nood aan is: investeringen in betaalbare en toegankelijke zorg, in onderwijs, in een deftig pensioen, of nog in een sterk, stipt en betrouwbaar openbaar vervoer.


De voorbije jaren liepen we heel wat geld mis. Nochtans was de internationale context de voorbije jaren erg gunstig. Zo zorgden de OESO en de Europese Commissie voor een ongeziene dynamiek. De uitrol van de automatische uitwisseling van bankinlichtingen en belastingrulings tussen landen, én nieuwe regels tegen belastingontwijking door multinationals zijn daar het bewijs van. Maar in plaats van de gewijzigde internationale context als hefboom te gebruiken, is de regering zoveel mogelijk op de rem gaan staan. Met alle gevolgen van dien. 


Daarom is het hoog tijd om het geld te gaan halen waar het zit, in plaats van altijd dezelfden te doen betalen. Het is tijd om voor transparantie te zorgen, antifraude-cellen te versterken om weer voor rechtvaardigheid te zorgen. Vandaag leeft de overtuiging dat dat allemaal te complex is en dat toch niet zal lukken om de grote vissen eerlijk te doen bijdragen. Met ons plan zijn we overtuigd van net het omgekeerde. Het kan wel. 


Onze speerpunten: 


  1. Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding - dat de middelen en personeel verenigt om ernstige fiscale en sociale fraude op te sporen, met de focus op grote spelers en grote bedragen. Vandaag zijn die diensten te veel versnipperd, en te veel cruciale informatie verloren. Met alle gevolgen van dien. 
  2. Afkoopwet afschaffen - In België kunnen grote fraudeurs - die betrapt worden - tot vandaag hun straf gewoon afkopen. Ze betalen wat ze verschuldigd zijn + een boete en that’s it. Ze verschijnen niet voor de rechter. Dat terwijl een man die 2 blikjes Cara-pils steelt in de supermarkt, opgepakt wordt en wel voor de rechter moet verschijnen. Dat vinden wij niet normaal. Daarom moet die afkoopwet weg. Grote fraudeurs die de hele samenleving belazeren, mogen nooit aan hun straf ontkomen, enkel en alleen omdat ze geld hebben. 
  3. Een cel ‘superrijken’ bij de fiscus - In vele OESO-landen is er zo’n cel en die werpt vruchten af. Door specialisten in te zetten op fraude van superrijken, lopen die landen veel minder inkomsten mis waar ze recht op hebben. België is een van de landen waar zo’n cel vandaag nog altijd ontbreekt. 
  4. Bankgeheim in België afschaffen voor wie geld verdient uit kapitaal (aandelen, dividenden, …) - wie werkt, moet vandaag niet in z’n belastingaangifte invullen hoeveel hij dat jaar heeft verdiend. Het staat er al, vooraf ingevuld. De werkgever gaf het door aan de fiscus. Waarom verplichten we banken dan niet om hetzelfde te doen met grote vermogens?
  5. Oprichting van een Europees register ‘sociale dumping’.  We aanvaarden niet dat jobs verloren gaan en bedrijven failliet omdat eerlijke ondernemers uit de markt geprijsd worden door bedrijven die buitenlandse werkkrachten schaamteloos uitbuiten. De strijd tegen sociale dumping moeten we op alle beleidsniveaus voeren.
  6. Schermvennootschappen opdoeken. 
  7. Terugdringen cash-economie door recht op elektronisch betalen in te voeren. Door betaling in cash te ontmoedigen en elektronisch betalingsverkeer aan te moedigen, verhoogt de transparantie van het economisch verkeer en worden de mogelijkheden om te frauderen kleiner. Iedereen moet het recht krijgen om relatief grote bedragen niet in contanten te hoeven betalen.


Lees hier volledige plan van aanpak om van fraudebestrijding weer een speerpunt te maken in de volgende regering.Zekerheid op een rechtvaardige fiscaliteit. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd