Discriminatie is een onrecht. Het ontneemt kansen aan mensen om een woning te huren, om aan een job te geraken, maar ook om deel te nemen aan het publieke leven. Talent gaat verloren en frustraties kroppen zich op. De regels in onze samenleving gelden voor iedereen. Een verbod op discriminatie hoort daar bij.


  1. Tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, discriminatie van mensen met een beperking of een laag inkomen, oudere werknemers, van vrouwen, homohaat, islamofobie,... treden wij hard op. Daarom willen wij praktijktesten die discriminatie op de arbeids-en woningmarkt aanpakken. 
  2. Overheidspersoneel moet in haar samenstelling een afspiegeling zijn van de samenstelling van de beroepsbevolking. Aan de hand van positieve acties moeten opgelegde streefcijfers worden behaald. De bestaande streefcijfers worden verfijnd volgens functieniveau en breiden we uit van de overheidsadministratie en -instellingen naar door de overheid gereguleerde of zwaar gesubsidieerde sectoren. 
  3. Iedereen ongeacht etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap moet op café, restaurant of naar een dancing kunnen zonder gediscrimineerd te worden. We veralgemenen het systeem van verplichte camerabewaking naar alle horecazaken met portiers en van verplichte incidentmelding aan de lokale politiekorpsen én het meldpunt discriminatie. Hierdoor kunnen bewakingsagenten hun versie van de feiten doen en zijn ze meer beschermd tegen ongegronde klachten, terwijl slachtoffers een objectief gegeven in handen krijgen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

GELIJKE KANSEN 


Zekerheid op gelijke kansen. Voor iedereen

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Ons samenleven staat vandaag onder druk, omdat anderen liever verschillen benadrukken dan wat we gemeen hebben. Mensen van verschillende leeftijden, achtergrond, levensbeschouwing en geaardheid wonen dag in dag uit in onze steden en gemeenten. Wij doen niet mee aan een verdelings-politiek, aan “wij” tegen “zij”. Dat is niet alleen achterhaald, maar biedt totaal geen oplossing voor de samenleving van de toekomst. En die is divers, of we dat nu willen of niet. We wonen in dezelfde buurten en gebruiken hetzelfde openbaar vervoer. Verschillende gezichten maken vandaag de samenleving die we zijn. 

Samenleven - met respect voor elkaars eigenheid - is voor ons een evidentie. Daarom laten we het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke tekenen in het publieke leven en op de werkvloer (zoals een sluier) ook toe. Maar dat moet altijd gebeuren binnen een basiskader aan regels en rechten. Een basiskader - door de overheid of een andere werkgever - dat voor iedereen geldt. Zonder onderscheid. De vrijheid van de ene eindigt waar die van de andere begint, zo simpel is het. 

Tegen alle vormen van discriminatie zoals racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, antisemitisme, homohaat, islamofobie, ... treden we hard op. Zo stellen wij alles in het werk om uitsluitingsmechanismen weg te werken. Concreet zetten wij in op extra middelen voor scholen met kansarme jongeren én praktijktesten die discriminatie op de arbeids- en woningmarkt aanpakken.


Zekerheid om je talenten te ontplooien. Voor iedereen

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd