Sinds jaar en dag staat sp.a op de barricade voor de rechten van alle LGBT+ (lesbian, gay, bisexual, transgender en anderen). Zo zorgden wij onder meer voor een radicale doorbraak met de antidiscriminatiewet en de openstelling van het huwelijk en adoptie voor iedereen. Maar ook vandaag nog is er flink wat werk aan de winkel om de rechten van LGBT+ te vrijwaren. We gaan voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.


 1. We kiezen resoluut voor een genderneutrale administratie, genderneutraliteit in akten van de burgerlijke stand, genderneutrale faciliteiten en genderneutrale aanspreekvormen in alle briefwisseling vanuit de overheid. 
 2. We gaan voor de mogelijkheid om X als geslachtsaanduiding op alle vormen van identiteitsbewijzen te kiezen. 
 3. We gaan voluit voor een buitenlands beleid waarbij LGBT+-rechten de hoeksteen vormen. Zo steunen we geen enkel land voor een internationale topfunctie of sportevent zonder dat zij hun steun uitspreken voor gelijke rechten voor LGBT+.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

Zekerheid op het recht om jezelf te zijn. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Met “Regenboog.Rood” wil sp.a haar koplopers- en voortrekkersrol aanhouden, om de nog steeds hardnekkige vooroordelen te weren. Met ons LGBT+-netwerk focussen we op het lokale beleid inzake LGBT+-rechten, het bredere maatschappelijk welzijn van de holebi’s en transgenders verbeteren, actie ondernemen om geweld tegen holebi’s en transgenders te stoppen en hun rechten versterken. 


Onze standpunten:


 1. LGBT+jongeren denken vaker aan zelfdoding en ondernemen meer suïcidepogingen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Dit geldt nog meer voor jonge lesbiennes, bi-meisjes en transgenders. We plaatsen dit thema op de agenda en zetten in op zelfmoordpreventie
 2. We gaan voluit voor een buitenlandbeleid waarbij LGBT+-rechten de hoeksteen vormen. De volgende minister van Buitenlandse zaken bouwt de wereldwijde Equal Rights Coalition verder uit, we plaatsen als België bij alle internationale contacten holebi- en transgenderrechten nadrukkelijk op de agenda en we zetten onze schouders onder een Europees Rainbow Fonds dat directe (snelle) hulp van de LGBT+-activisten in nood biedt en dient voor preventieve hulp. We steunen ook geen enkel land meer voor een internationale topfunctie of sportevent zonder dat zij hun steun uitspreken voor gelijke rechten voor LGBT+.
 3. Het interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBT+personen wordt uitgebouwd. We voeren het onderzoek naar verbaal en fysiek geweld tegenover LGBT+ op met bijzondere aandacht voor extra kwetsbare subgroepen.
 4. De onderwijskoepels en schoolgemeenschappen moeten individuele leerkrachten stimuleren om een cultuur van openheid te creëren rond het lgbt+ of gendervariant-zijn van leerlingen en leerkrachten. Het thema moet integraal deel uitmaken van de lerarenopleiding. Officiële documenten op de scholen moeten genderneutraal worden gemaakt
 5. Ook mannen die seks hebben met mannen moeten bloed kunnen geven. In lijn met de wetenschappelijke inzichten houden we de uitsluitingsperiode zo kort mogelijk. 
 6. We kiezen resoluut voor een genderneutrale administratie, genderneutraliteit in akten van de burgerlijke stand, genderneutrale faciliteiten en genderneutrale aanspreekvormen in alle briefwisseling vanuit de overheid. 
 7. We gaan voor de mogelijkheid om X als geslachtsaanduiding op alle vormen van identiteitsbewijzen te kiezen.
 8. LGBT+ vinden minder gemakkelijk de weg naar preventieve geneeskunde en hebben daardoor specifieke problemen op het vlak van seksuele gezondheid (o.a. een verhoogde prevalentie op borst- en baarmoederhalskanker). Bij het opzetten van acties op het vlak van seksuele gezondheid is er specifieke aandacht nodig om hen te bereiken en hen bijvoorbeeld te wijzen op het belang van gynaecologisch onderzoekIedereen die mee aan de slag wil met “Regenboog.Rood” kan terecht op regenboogrood@s-p-a.be of facebook.com/regenboogrood.Zekerheid op het recht om jezelf te zijn. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd