Ook ouders en kinderen hebben nood aan nieuw socialisme


We leven in tijden waarin alles razendsnel verandert. Nieuwe tijden, waarin de technologie onze manier van studeren, werken en leven anders invult. Met sociale media en de smartphone zijn wij (en onze kinderen) elke dag - elke minuut zelfs met de hele wereld verbonden. Wat zal het over 5 jaar zijn? 

Uiteraard is dat fantastisch en die vooruitgang moeten we omarmen. Maar tegelijk stelt ons dat voor nieuwe uitdagingen. Niet alleen als ouders, maar ook als samenleving. Het leven is een pak complexer dan pakweg 20 jaar geleden. Hoe zorg je voor de beste opvoeding, zodat ook jouw kind - vrijuit - de beste versie van zichzelf kan worden? Vergis u niet: beleidsmakers spelen daarbij een cruciale rol. Niet over individuele (opvoedings)keuzes uiteraard, maar wel over de samenleving waar je kind in gedijt en opgroeit. 

Elke ouder wil het allerbeste voor zijn of haar kind, maar waarom zorgen we er dan als samenleving - en als overheid - niet voor om dat maximaal mogelijk te maken? Vandaag groeit nog 1 kind op 5 op in armoede, krijgt niet elk kind dezelfde kansen op deftig onderwijs of later uitzicht op een job die zekerheid biedt. Waarom doen we er dan niks aan als onze kinderen het allerbelangrijkste zijn, als onze kinderen de toekomst bepalen? Ouders hebben nood aan nieuwe oplossingen en nieuwe zekerheden. Ouders hebben nood aan nieuw socialisme.


Onze concrete voorstellen: 


  1. Elk kind telt. Elk kind verdient voor ons alle kansen op een goede ontwikkeling, een goed diploma en uiteindelijk een goede job. Maar de achterstand die kinderen oplopen in de eerste levensjaren maken ze vaak in de rest van hun leven niet meer goed. Zo kent een kind van drie jaar dat niet naar de crèche gaat, 700 woorden minder dan een kind dat wel gaat. Om elk kind perspectief te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we daarom een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. Zonder onderscheid. Alle ouders hebben daarbij recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden)  en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar
  2. We verlagen niet alleen de leerplicht naar 3 jaar (vandaag 6 jaar), maar verplichten bovendien minstens drie dagen kleuterklas per week vanaf het derde levensjaar. Op die manier wordt elk kind - wat zijn of haar achtergrond ook is - verplicht om in de kleuterschool te starten met de eerste kleuterklas.
  3. Door van duurzame landbouw de norm te maken bieden we op scholen alleen nog maaltijden op basis van duurzaam geteelde, lokale producten. Onze scholen kunnen perfect bevoorraad worden, heel het jaar door, met lokaal geproduceerde, gezonde voeding. Elk kind, elke dag een gezonde maaltijd op school? Dat kan wel degelijk, als je die keuze durft te maken.
  4. Elk kind moet op een veilige manier naar school en terug naar huis kunnen. Daarom weren we maximaal vrachtwagens en bestelwagens - zwaar transport - net voor en net na de schooluren in de omgeving van de school. Een maximaal veilige, leefbare en bereikbare schoolomgeving is primordiaal. De lokale overheden slaan daarvoor de handen in elkaar met de bouw- en transportsector. Waar mogelijk, voeren we verkeersvrije schoolstraten in voor en na school. 
  5. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen niet bij de dokter. Zorgzekerheid voor alle kinderen, zonder onderscheid. Net zoals een verhoogde terugbetaling van brillen, lenzen en ook hoorapparaten. Want horen, zien en lachen mag geen luxe zijn.
  6. Om jongeren weer te helpen een woning te vinden die betaalbaar is, brengen we de huurwaarborg terug naar 2 maanden (nu is dat 3 maanden). Bovendien richten we een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds op: dat geeft huurders met een laag inkomen de mogelijkheid om de betaling van de waarborg te spreiden. Bovendien geeft een huurwaarborgfonds verhuurders zekerheid, mocht het misgaan.
  7. Jongeren die werken, hebben dan wel een loon waarmee ze een lening kunnen afbetalen, maar hebben vaak geen eigen kapitaal hebben om een lening van de bank te krijgen. Daarom het concept van de lokale wooncoöperatie. Bij een lokale wooncoöperatie zijn jongeren aandeelhouder-coöperant van een gezamenlijk woonproject. De lokale wooncoöperatie combineert een individuele hypothecaire lening met een gezamenlijke - en dus gedeelde - hypothecaire lening door de coöperatie.
  8. De huidige erfbelasting is geen rechtvaardige belasting. Grote vermogens slagen erin zich zo te organiseren dat ze geen erfbelasting betalen, terwijl tweeverdieners die hun hele leven gespaard hebben, te veel spaargeld verliezen om hun kinderen na te laten. Dat is niet eerlijk en niet langer houdbaar. Daarom willen we dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Concreet betekent dit dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. Tegelijk maken we dat grote vermogens niet meer kunnen ontsnappen aan een faire bijdrage door achterpoortjes te sluiten.

Ook ouders en kinderen hebben nood aan nieuw socialisme #wijzorgenervoor