IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Op de barricade voor rechten van holebi’s en transgenders

#wijzorgenervoor


Sinds jaar en dag staat sp.a op de barricade voor de rechten van alle LGBT’s (lesbian, gay, bisexual, transgender). Zo zorgde sp.a onder meer voor een radicale doorbraak met de antidiscriminatiewet en de openstelling van het huwelijk en adoptie voor iedereen.

Op de barricade voor rechten van holebi’s en transgenders

Maar ook in deze nieuwe tijden is er flink wat werk aan de winkel om de rechten van LGBT’s te vrijwaren. Zo zijn er helaas vandaag nog te veel schrjjnende verhalen, zoals die van een jonge student die zijn verhaal neerpende met als titel ‘Als hand in hand lopen een risico is’. ‘Ik voel mij in steek gelaten door de politiek’, schreef hij letterlijk.

Met “Regenboog.Rood” wil sp.a haar koplopers- en voortrekkersrol aanhouden, precies om de hardnekkige vooroordelen - vaak met verregaande gevolgen - uit onze samenleving te weren. 

Met ons LGBT-netwerk focussen willen wegen we op het lokale beleid inzake LGBT-rechten, het bredere maatschappelijk welzijn van de holebi’s en transgenders verbeteren, actie ondernemen om geweld tegen holebi’s en transgenders te stoppen en hun rechten versterken. Via haar LGBT-netwerk wil sp.a van onderuit de vinger aan de pols houden en inspiratie opdoen om het baanbrekend werk van weleer voort te zetten.

Iedereen die mee aan de slag wil met “Regenboog.Rood” kan terecht op regenboogrood@s-p-a.be of facebook.com/regenboogrood


 Onze samenleving heeft nood aan nieuw socialisme #100% LGBT #wijzorgenervoor