België telt volgens de laatste cijfers 56.000 ondernemingen in de horecasector. We hebben een drink- en eetcultuur die wereldberoemd is. Dit is iets waar wij trots op mogen zijn, want horeca brengt mensen samen, zorgt voor sociale cohesie en ook voor een heropleving in een wijk of buurt. Hotelcafé- en restauranthouders willen we beschermen en zekerheid bieden. 


  • Een bijkomende lastenverlaging voor lagere lonen en dus voor de horecasector, de specifieke regelingen zoals voor gelegenheidsarbeid voor de horeca draaien we niet terug.
  • Ondersteuningsmaatregelen voor cafés: Drinkgelegenheden zijn heel gevoelig voor faillissement. We gaan voor een goede opleiding voor mensen die een zaak willen starten, in samenwerking met de sector. Eerlijke contracten: afschaffing brouwerijcontracten en afschaffing minimale afnameverplichting. 
  • Doorvoeren  van een administratieve vereenvoudiging op fiscaal vlak. En ook voor zelfstandige horeca-uitbaters zorgen we voor een minimumpensioen van 1500 euro.Hieronder vind je ons uitgebreide pensioenvoorstel   - bel of mail gerust als je vragen hebt. 

HORECA


Zekerheid en een hart voor onze cafés en restaurants. 


HET.KAN.WEL. #NieuweStrijdOnze cafés, restaurants en hotels bieden werk aan 72.512 mensen[1], dit in verschillende regimes, voltijds, halftijds,flexi, ), 4 op de 10 horecagelegenheden heeft personeel in dienst, onder wie vele jongeren en kortgeschoolden. De sector telt momenteel ook veel knelpuntberoepen (8 op de lijst van de VDAB) en een hoog aantal vacatures. Om hen de weg te wijzen naar de sector, willen we ons onderwijs verder hervormen en inzetten op interesses en talenten van leerlingen, maar ook op een intensievere samenwerking tussen de VDAB en Vorming Horeca Vlaanderen. 


Het gros van de horecazaken werkt op een correcte manier, maar de cowboys willen we eruit. Doordat de sector gelukkig niet kan delokaliseren naar lageloonlanden, maar wel heel arbeidsintensief is en inzetbaarheid vergt op bepaalde piekmomenten, is ze gevoelig voor zwartwerk. Dat zorgt voor concurrentievervalsing en een schending van de rechten van werknemers in de horeca. Het Horecaplan, onder leiding van toenmalig Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez, zorgde voor de intrede van de witte kassa en zorgde ook voor gerichte lastenverlagingen voor die horecazaken die het spel wel eerlijk spelen.  Toch vraagt de sector nog verder maatregelen. Daarom stelt sp.a een gerichte lastenverlaging voor in de horeca. We trekken het minimumloon op naar 14€ per uur. 


In de horeca werken, vraagt ook veel flexibiliteit. Tijdens pieken moet gewerkt worden op tijdstippen dat de meeste mensen vrijaf hebben. In andere periodes is er dan weer minder nood. Door de invoering van de gelegenheidsarbeid werd het makkelijker om personeel te vinden voor kleine opdrachten. 


Een zaak opstarten is niet altijd makkelijk en vergt ondernemerszin en durf. De horeca is zeer faillisementsgevoelig. Maar liefst 21% van de bedrijven die failliet gaan in ons land zijn horecazaken, en dan nog het meest cafés. In 2018 gingen er volgens handelsinformatiekantoor Graydon nog 650 cafés failliet. Nog eens 1140 uitbaters zetten zelf een punt achter hun zaak. Omdat het aantal starters een stuk lager lag, 1.221. Is er een nettoverlies van 569 togen. Daarom moeten we extra aandacht hebben in het ondersteunen van mensen die een drankgelegenheid starten. We zorgen voor een administratieve vereenvoudiging, we willen af van de brouwerijcontracten en van de minimum afnameplicht. Een goede opleiding en kennis van zaken is onontbeerlijk, maar ook wordt er meer en meer gekozen om op latere leeftijd een eigen zaak te starten, ook dit moeten we aanmoedigen. We beschermen dan ook de zelfstandige horeca-uitbaters en zorgen ook dat zij een volwaardig pensioen (minstens 1.500 euro) hebben bij het einde van hun carrière. 


Tot slot staan we voor een duurzaam en verdraagzaam horeca-landschap. We dulden geen discriminatie en zorgen dat ons voedsel op een duurzame manier wordt geproduceerd, met respect voor de dieren en met nadruk op korte keten en tegen voedselverspilling. 


Wat stellen we voor?


  • sociale bescherming:  we pleiten voor een gerichte lastenverlaging in de horeca, een minimumloon van 14€ en een volwaardig pensioen van minimum 1.500 € na 42 jaar werken.
  • onderwijs: We zetten in op het onderwijs en oriënteren vanuit talenten in plaats vanuit falen. Na een oriëntatie-klas waar gepeild wordt naar interesses en talenten gaan we voor doorstroom of arbeidsgerichte opleidingen. De instroom om te gaan voor een horecaopleiding is met 20% gedaald. Op termijn zorgt dit voor tekorten in de horeca en voedingssector in het algemeen. Er is nood aan een actieplan om de aantrekkelijkheid voor voeding en ambacht in het secundair onderwijs te verhogen, zoals dit gebeurt is met de STEM en zorgrichtingen. Zo verzekeren we ook de gastronomische troef die ons land is.   
  • samenwerking met de sector door knelpuntberoepen aanpakken. De aantrekkingskracht van het beroep in de kijker stellen. Werken in de horeca heeft immers ook heel wat troeven: flexibiliteit, dicht bij huis werken, én er is de sociale factor.
  • ondersteuningsmaatregelen voor cafés: Drinkgelegenheden zijn heel gevoelig voor faillissement. We gaan voor een goede opleiding voor mensen die een zaak willen starten, in samenwerking met de sector.afschaffing brouwerijcontracten, afschaffing minimale afnameverplichting. 
  • werk maken van administratieve vereenvoudiging voor horecazaken. Te veel tijd gaat naar papier en regulitis. In deze tijden van digitalisering kan dat veel sneller en veel efficiënter. 
  • we moedigen de horeca aan om voluit in te zetten op korte keten-voedsel en sensibiliseren de sector om mee werk te maken van de strijd tegen voedselverspilling.
  • geen discriminatie: iedereen ongeacht etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap moet op café, restaurant of naar een dancing kunnen zonder gediscrimineerd te worden. We veralgemenen het systeem van verplichte camerabewaking naar alle horecazaken met portiers en van verplichte incidentmelding aan de lokale politiekorpsen én het meldpunt discriminatie. Hierdoor kunnen bewakingsagenten hun versie van de feiten doen en zijn ze meer beschermd tegen ongegronde klachten, terwijl slachtoffers een objectief gegeven in handen krijgen waarop ze een beroep kunnen doen.Zekerheid en een hart voor onze cafés en restaurants. 


HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

[1] Guidea Arbeidsmarkt horeca juli 2018