Tien jaar geleden, na de bankencrisis, is een verkeerd recept gekozen. Besparen, besparen en nog eens besparen. Dat was zogezegd de manier om er weer bovenop te geraken. Dat is een fatale fout gebleken. Ondanks flinke besparingen in onze gezondheidszorg heeft ons systeem toch standgehouden. Maar besparingen tot op het bot elders in Europa hebben wel tot drama’s geleid.

Om te vermijden dat (1) iedereen die mee bouwt aan de toekomst straks opnieuw de rekening krijgt (in de vorm van hogere belastingen of veel zwakkere publieke diensten, zoals onze gezondheidszorg), (2) de economische groei stokt en (3) we onze overheidsschuld niet langer afbetaald krijgen, hebben we nu meer dan ooit nood aan een investeringsboost, die hand in hand gaat met een productiviteitsboost.

Want om die slimme investeringen volop te laten renderen zijn hervormingen nodig om onze productiviteit op te krikken. Er is maar één weg vooruit, en dat is nu slim investeren. Elke ondernemer weet dat je zonder investeringen geen rendement kan halen. Wel, laat ons investeren, want dat is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Slim investeren is de beste manier om te sparen voor de toekomst.