De toegang tot de rechter is een grondrecht van iedere burger. Toch blijft dit grondrecht voor heel wat mensen dode letter. De voorbije jaren werd justitie immers steeds meer omgedoopt van een basisrecht tot een luxeproduct. Dit alles heeft tot gevolg dat een justitie met twee snelheden is ontstaan. Het resultaat van een procedure is maar al te vaak afhankelijk van de portefeuille van de rechtzoekende. Zelfs in die mate dat rijke fraudeurs hun straf op vandaag gewoon kunnen afkopen. We brengen justitie terug dichter bij de burger door justitie toegankelijker, betaalbaarder en begrijpelijker te maken. 


  1. We maken een einde aan de klassenjustitie. Justitie moet toegankelijk zijn voor iedereen, niet enkel voor zij die een grote portefeuille hebben. Door het afschaffen van kosten om een procedure op te starten en een grotere categorie tot het pro deo systeem toe te laten maken we justitie opnieuw betaalbaar. De afkoopwet, die grote fraudeurs toelaat hun gevangenisstraf af te kopen, schaffen we af. 
  2. Moderne justitie in mensentaal: Via een doorgedreven informatisering van justitie creëren we een digitale nabijheid zodat de burger eenvoudige zaken makkelijk zelf kan regelen. Door het oprichten van een bureau voor de leesbaarheid garanderen we dat justitie terug de taal van de burger spreekt. 
  3. We hervormen de napoleontische juridische beroepen: we doorbreken het pleitmonopolie van de advocatuur zodat verenigingen hun leden kunnen verdedigen en vertegenwoordigen. Het takenpakket van de notarissen wordt herzien. Minder complexe taken, zoals het verlijden van een verkoopakte, worden overgelaten aan de administratie zodat ze gratis kunnen worden verstrekt.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

JUSTITIE


Zekerheid op toegankelijke, betaalbare en begrijpelijke justitie. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


De toegang tot de rechter is een grondrecht van iedere burger. Toch blijft dit grondrecht voor heel wat mensen dode letter. 

De voorbije jaren werd justitie immers steeds meer omgedoopt van een basisrecht tot een luxeproduct. Zo werd de toegang tot het pro deo systeem bemoeilijkt, werden de rolrechten (kosten om een procedure op te starten) met 55 % verhoogd en werd onder druk van Europa een BTW ingevoerd op het ereloon van advocaten. Dit alles heeft tot gevolg dat een justitie met twee snelheden is ontstaan. Het resultaat van een procedure is maar al te vaak afhankelijk van de portefeuille van de rechtzoekende. Zelfs in die mate dat rijke fraudeurs hun straf op vandaag zelfs kunnen afkopen. 

sp.a wil de toegang tot de rechter opnieuw betaalbaar maken. De kosten om een procedure op te starten schaffen we af. Daarnaast voeren we een grondige hervorming van het pro deo systeem door zodat een veel grotere categorie aanspraak kan maken een gedeeltelijke kosteloze tussenkomst van een advocaat. 

Waar mogelijk perken we het pleitmonopolie van de advocaten in zodat verenigingen hun leden kunnen verdedigen en vertegenwoordigen. Wat vakbonden kunnen voor de arbeidsrechtbank, moeten huurdersbonden en consumentenverenigingen voor vredegerecht en rechtbank kunnen.  Dit verlaagt niet alleen het kostenplaatje voor de rechtzoekende, het verkleint ook de kloof tussen justitie en burger. 

De toegang tot justitie wordt niet alleen bemoeilijkt door een financiële drempel. Negen op de tien burgers vindt de juridische taal niet duidelijk genoeg. Als we justitie dichter bij de burger willen brengen is het noodzakelijk dat justitie de taal van de burger spreekt. Daarom richten we een bureau voor de leesbaarheid op. Dit bureau controleert wetgeving en juridische beslissingen op hun leesbaarheid en begrijpelijkheid. 

Ook de informatisering van justitie die de voorbije jaren eindelijk werd ingezet heeft een belangrijke functie in het verkleinen van de kloof tussen justitie en burger. Digitale nabijheid, in de vorm van een elektronisch platform analoog aan tax-on-web (just-on-web), moet het voor de burger mogelijk maken om eenvoudige zaken zoals een oproeping in verzoening of een verzoek tot wijziging van onderhoudsgeld of verblijfsregeling in belangrijke mate zelf te regelen.   Digitale nabijheid mag geen vervanging worden van de fysieke nabijheid, zij moeten hand in hand gaan. In elk rechtbankgebouw komt naast de griffie een Just-on-web Kiosk. De kiosk is uitgerust met computers waar de burger toegang heeft tot Just-on-web. Wie deze kioskruimte wenst te gebruiken kan hiervoor een beroep doen op het griffiepersoneel. 

Tot slot: de hoge kost van het juridisch apparaat hangt nauw samen met de verouderde regelgeving over de taken en tarieven van gerechtsdeurwaarders en notarissen. Zo laat de huidige regelgeving toe dat malafide gerechtsdeurwaarders bakken geld verdienen op de schulden van mensen en dat notarissen duizenden euro’s mogen aanrekenen voor het opstellen van een eenvoudige koopakte of een standaard huwelijkscontract. Een drastische hervorming van de takenpakketten van juridische beroepen waarbij de tarieven in overeenstemming gebracht worden de omvang en de kwaliteit van het geleverde werk is voor ons noodzakelijk. 


Zekerheid op toegankelijke, betaalbare en begrijpelijke justitie. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd