De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. De achterstand die kinderen in hun eerste jaren kunnen oplopen, maken ze vaak in de rest van hun leven niet meer goed. Wij vinden dat niet normaal. Wij weigeren die ongelijkheid - vanaf de wieg - te aanvaarden. Elk kind telt. En om elk kind de zekerheid te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. Zonder onderscheid. 

  1. Alle ouders hebben recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden) en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar. Net als in de kleuterklas garanderen we voor elk kind een plekje in de kinderopvang.
  2. We zorgen voor een vlotte overgang tussen kinderopvang en kleuterklas op maat van elk kind. Door voldoende kinderbegeleiders in de kinderopvang en kinderverzorgers in de kleuterklas, bieden we de zorg die elk kind verdient.
  3. Vanaf 3 jaar verdient elk kind een sterke start in ons onderwijs. Daarom verlagen we de leerplicht naar 3 jaar met een minimale aanwezigheid van 3 dagen per week. Kleuteronderwijs maken we volledig gratis.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

KINDEROPVANG


Zekerheid op een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang. Voor elk kind. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Elk kind telt. Elk kind verdient voor ons alle kansen op een goede ontwikkeling, een goed diploma en uiteindelijk een goede job. Maar de achterstand die kinderen oplopen in de eerste levensjaren maken ze vaak in de rest van hun leven niet meer goed. Zo kent een kind van drie jaar dat niet naar de crèche gaat, 700 woorden minder dan een kind dat wel gaat. 


Om elk kind perspectief te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we daarom een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. Zonder onderscheid. Alle ouders hebben daarbij recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden)  en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar. We verlagen bovendien de algemene kostprijs door alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd te maken. We verlagen opnieuw de minimumtarieven voor kansen- en voorrangsgroepen.


We garanderen voor elk kind een opvangplaats. We voorzien 110.000 extra plaatsen tegen 2030.
We verankeren het recht op kinderopvang én we zien het als de gedeelde plicht van ouders en lokale besturen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achtergelaten wordt.


We garanderen dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Als alle kinderen in de kinderopvang en op school gezond kunnen eten, dan draagt dat bij tot hun ontwikkeling en tot gelijke kansen. Bij elke vorm van opvang of leerplichtonderwijs voorzien we daarom gratis, gezonde, duurzame maaltijden: ontbijt, een warm middagmaal en een gezond vieruurtje. Geen enkel kind mag honger lijden. 


Om elk kind perspectief te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. We zorgen voor meer en beter opgeleide kinderbegeleiders in de kinderopvang: de ratio begeleider/kind brengen we van 1 op 8 naar 1 op 5 en we stellen meer bachelors te werk in de kinderopvang. We koppelen kinderopvang aan preventieve gezinsondersteuning door kinderopvanginitiatieven uit te bouwen tot ontmoetingsplaatsen voor ouders. We zetten erop in om kindbegeleiders en verantwoordelijken praktisch in de mogelijkheid te stellen aan kwaliteitsverbetering te doen en bijscholing te volgen.


Politiek is een kwestie van keuzes, een kwestie van hoe je de beschikbare middelen besteedt. sp.a kiest ervoor om te investeren in elk kind. Zo bieden we zekerheid. Voor iedereen. 


Zekerheid op een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang. Voor elk kind. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd