Een job hebben en aan het eind van de maand toch in het rood staan, omdat je al die facturen niet kunt betalen. Een job hebben en toch in armoede moeten leven. Een pensioen hebben dat veel te laag is om alle facturen te dekken. Wij vinden dat niet normaal. Daarom grijpen wij in.

 1. Wie werkt, moet de zekerheid hebben op een goed loon. Daarom strijden wij voor een minimumloon van 14 euro per uur, of 2.300 euro per maand. Omdat werken weer moet lonen. Na 42 jaar werken heb je recht op een pensioen van 1.500 euro. 
 2. Elektriciteit en water vinden wij een basisbehoefte. We verlagen de btw op elektriciteit van 21 naar 6%. We voeren opnieuw een gratis basispakket voor water en elektriciteit in. 
 3. Net zoals in het basisonderwijs voeren we een maximumfactuur in het secundair onderwijs in. Voor ouderen mag de rusthuisfactuur nooit hoger zijn dan het pensioen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

KOOPKRACHT


Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


 • een minimumloon van 14 euro per uur, of 2.300 euro per maand;
 • btw op elektriciteit van 21 naar 6%;
 • maximumfactuur in het middelbaar onderwijs; 
 • rusthuisfactuur nooit hoger dan het pensioen.


Veel gezinnen en alleenstaanden, ook zij die een job hebben, hebben het steeds moeilijker om aan het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen, laat staan dat ze nog iets overhouden om te sparen of leuke dingen te doen. 


Wist je dat?


 • 1 Belg op 2 vindt dat zijn of haar koopkracht de afgelopen jaren is gedaald.
 • 230.000 Belgen werken - mensen die dus een job hebben! - en toch arm zijn.
 • De Belgen de stijgende facturen als hun belangrijkste uitdaging ervaren.
 • De lonen de komende jaren nog amper mogen stijgen .


Dat de koek niet eerlijk verdeeld wordt, maakt ons boos. De welvaart groeit, maar de winst gaat vooral naar de aandeelhouders en de grote vermogens. Wie veel heeft, krijgt extra. Terwijl wie elke dag zijn best doet én bijdraagt, extra inspanningen moet doen. De facturen zijn veel sterker gestegen dan de inkomens, terwijl er geen bijdrage is gevraagd aan de grote vermogens. Het zijn altijd dezelfden die moeten betalen. 


Als je weet dat de dividenden van de aandeelhouders in ons land in enkele jaren steeg met 270% (!), als je weet dat het vermogen van de allerrijksten in ons land tussen 2015 en 2017 steeg met 30 miljard (!), dan is er wel geld genoeg om mensen opnieuw zekerheid op een betaalbaar leven te geven. 


Wat stellen we voor?


 • een goed loon voor iedereen die werkt: minstens 2.300 euro bruto - 14 euro/uur; 
 • door grote bedrijven en multinationals eindelijk eens eerlijk te laten bijdragen.
 • België loopt jaarlijks meer dan 30 miljard inkomsten mis, omdat multinationals, grote bedrijven en fraudeurs belastingen ontwijken of vals spelen. De reden waarom te veel mensen in dit land te veel belastingen betalen, is omdat het grootkapitaal en de valsspelers er veel te weinig of niet betalen. 
 • Elke vorm van inkomen gelijk te behandelen en te belasten, of dat nu komt uit werk of uit kapitaal. 
 • Een lagere factuur voor water en elektriciteit door de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6% en een gratis basispakket voor water en elektriciteit. Omdat wij vinden dat water en elektriciteit basisbehoeften zijn.
 • Net zoals in het basisonderwijs voeren we een maximumfactuur in in het middelbaar. Het kan niet dat ouders facturen voor hun kinderen laten liggen, omdat de schoolfactuur te hoog is.  
 • Een pensioen van minstens 1.500 euro voor wie 42 jaar heeft gewerkt. Ongeacht wat hij of zij gedaan heeft tijdens die loopbaan.
 • Een rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan je pensioen. Daarom voeren we een maximumfactuur voor wie een kamer heeft in het rusthuis. Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd