Elke dag staan we langer stil. Vlaanderen is zowat Europees kampioen filerijden. Al die stilstand maakt dat we de longen van onze kinderen vervuilen en letterlijk gewoon niet meer vooruit raken. Bovendien kost die stilstand onze economie miljarden per jaar. Wij vinden dat niet normaal. Als we iets willen doen aan propere lucht en ervoor zorgen dat wel opnieuw vooruit gaan, moeten we massaal investeren in een stipt, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. 


 1. Voor elke jongere tot 18 jaar maken we het openbaar vervoer gratis. Zo maken we bussen, trams en metro vertrouwd terrein. 
 2. In plaats van te besparen op De Lijn en NMBS investeren wij er volop in. Openbaar vervoer moet een kerntaak van de overheid blijven - een publieke dienstverlening voor iedereen - niet geprivatiseerd. En investeren kan. Met resultaat, zoals Brussel deed met MIVB de voorbije jaren. Investeren in personeel en werking, in stiptheid, in bereikbaarheid, maar ook in toegankelijkheid voor alle Vlamingen met een beperking. 
 3. We voeren een slimme spitsheffing in rond Antwerpen, Brussel en Gent en stellen werkgevers verantwoordelijk voor de woon-werk kosten van hun personeel. Mensen die voor hun werk wel door de spits moeten, worden vergoed door hun werkgever. 
 4. We bouwen het fiscaal voordeel voor salariswagens stelselmatig af, tot ze niet meer voordeliger zijn dan loon in euro’s. Via een forse verlaging van de belastingen op werk kan dat zonder loonverlies. Zo beschikken werknemers in alle vrijheid over hun loon. Dat is goed voor werknemers, goed voor het milieu en goed voor minder files. Want wie een salariswagen heeft, rijdt nu eenmaal meer kilometers.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

OPENBAAR VERVOER


Zekerheid op stipte, betaalbare bussen en trams, metro en treinen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Vlaanderen staat stil. Letterlijk. Nieuwe file-records sneuvelen aan de lopende band. Nochtans liggen de kaarten in Vlaanderen goed om ons vlot en duurzaam te verplaatsen: kleine regio, dichtste spoor- en wegennet van Europa, goed uitgeruste centrumsteden. En toch rijden we onszelf elke dag vast.

Zo kunnen we niet meer verder. Het is hoog tijd dat we van openbaar vervoer weer een evidentie maken. Een zekerheid waar je altijd op kunt rekenen. Voor iedereen. Vandaag is dat allerminst het geval. Bussen rijden niet op tijd, treinen hebben te vaak vertraging. Mensen worden zo de auto in geduwd. Wij moeten van ons openbaar vervoer weer dé evidente keuze maken. Dat doe je door er massaal in te investeren, om ervoor te zorgen dat een eigen auto hebben niet langer moet. 

Wist je dat...

 • Vlaanderen en Brussel filekampioen zijn in Europa? Wie in ons land met de auto rijdt, verliest gemiddeld 44u per jaar in de file. We zijn daarmee koploper in Europa.
 • Van alle afgelegde kilometers, 82% afgelegd wordt met de auto? Nochtans zijn meer dan de helft van onze verplaatsingen korter dan 5 km. Zolang je niet zorgt voor sterk, stipt en betrouwbaar openbaar vervoer, zal hier niks aan veranderen.
 • Jaarlijks 7.700 Vlamingen te vroeg sterven door luchtvervuiling?
 • Je door een auto te delen als gezin 3.000 euro per jaar kan besparen, het aantal gereden autokilometers met 11.000 kilometer afneemt en je CO2-uitstoot daalt met 5.800 kilogram?
 • Als we 1 op 4 auto’s overbodig maken, er in Vlaanderen 1.615 voetbalvelden aan open ruimte vrij komen?
 • Dat de files de werkgevers in ons land tot 10 miljard euro per jaar kosten?Wij zorgen ervoor dat eigen autobezit voor zoveel mogelijk gezinnen overbodig wordt door radicaal te kiezen voor een sterk, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer, een betere fietsinfrastructuur én we trekken voluit de kaart van de gedeelde mobiliteit. Gedeelde mobiliteit biedt evenveel vrijheid, met minder kosten en minder zorgen dan het bezit van een eigen wagen. En ja, dat kan. Die mix is de toekomst en de zekerheid dat we opnieuw vooruit kunnen.


Wat stellen we voor?


 • Mensen combineren ook steeds meer verschillende vormen van vervoer en daarom willen wij vol inzetten op ‘mobi-punten’ waar openbaar vervoer, deelauto en deelfiets samenkomen en 1 systeem of app die toegang geeft tot al deze opties
 • We introduceren 1 ticketsysteem en 1 tarief voor alle openbaar vervoersmaatschappijen en –netten.
 • In 2030 rijden alle treinen van de NMBS elektrisch en is de volledige busvloot van De Lijn emissievrij. 
 • De bus, tram en metro maken we gratis tot 18 jaar. Zo zetten we jongeren aan om het openbaar vervoer te ontdekken, volop te gebruiken. En dan kunnen ze in hun volwassen leven gewoon vaste klant worden! 
 • We voorzien vroege, late en nachtverbindingen en een betere weekendregeling.
 • We investeren 500 miljoen in veilige fietsinfrastructuur. We werken prioritair de nog resterende zwarte punten weg.
 • We voorzien in een schrootpremie voor mensen die hun oude, vervuilende wagen naar de schroothoop brengen.
 • In de centra van onze steden en gemeenten, waar de meeste mensen worden blootgesteld aan vervuilde lucht, voeren we circulatieplannen in. 
 • We bouwen het fiscaal voordeel voor salariswagens stelselmatig af, tot ze niet meer voordeliger zijn dan loon in euro’s. Via een forse verlaging van de belastingen op werk kunnen we het fiscaal voordeel voor salariswagens uitfaseren zonder loonverlies. Zo beschikken werknemers in alle vrijheid over hun loon. Dat is goed voor werknemers, goed voor het milieu en goed voor minder files. Want wie een salariswagen heeft, rijdt nu eenmaal meer kilometers.
 • We vermijden files door slimmer te bouwen. We ontwikkelen nieuwe woonwijken alleen nog op plaatsen die door openbaar vervoer uitstekend bereikbaar zijn.
 • We voeren een slimme spitsheffing in, maar stellen werkgevers verantwoordelijk voor de woon-werkkosten van hun personeel. Dit moet tot een veel efficiënter gebruik van onze transportinfrastructuur, minder files en minder vervuiling leiden. Hoe beter de werkgever erin slaagt de kosten te drukken – door zich te vestigen nabij openbare vervoersknooppunten, hoe groter zijn individueel voordeel. Zekerheid op stipte, betaalbare bussen en trams, metro en treinen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd