Standpunt: als we willen dat de mensen de auto laten staan, zijn meer investeringen nodig in duurzame mobiliteit

Vlaanderen staat stil. Letterlijk. Nieuwe file-records sneuvelen aan de lopende band.

Als we willen dat de mensen de auto laten staan, zijn meer investeringen nodig in duurzame mobiliteit. Dat is niet alleen een hefboom voor minder files, maar ook voor economische groei en gezondere lucht.

Daarom gaan we voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van de mensen.

Onze voorstellen:  

  • Investeer in efficiënt openbaar vervoer. Het openbaar vervoer kan voor veel meer mensen dan vandaag een alternatief zijn voor de wagen. Dat lukt enkel door erin te investeren en niet te besparen zoals de Vlaamse en federale regeringen nu doen. Vandaag betalen we meer voor minder openbaar vervoer. Zo overtuig je niemand om de auto te laten staan. Wij willen een betrouwbaar, stipt en betaalbaar openbaar vervoer. Met meer treinaanbod en exclusieve rijstroken waarop bussen en trams vlot kunnen doorrijden, zorgen we daarvoor.  Door een beter afgestemde dienstregeling (bus, tram, metro, trein) en een geïntegreerd tarief moeten mensen vlotter kunnen overstappen. 
  • Investeer in fietsen. Fietsen is meer dan ooit een handige en duurzame manier om je te verplaatsen dankzij de doorbraak van de elektrische fiets. We zetten in op meer ruimte voor de fietser in onze stadscentra en op veilige, brede fietspaden tussen dorpen en steden. In de vorige eeuw legden we autosnelwegen aan, in de 21ste eeuw maken we werk van fietssnelwegen in heel Vlaanderen. Die moeten aangepast zijn aan speed pedelecs, dat zijn snelle, elektrische fietsen die geschikt zijn om langere afstanden af te leggen. 
  • Geen auto’s, maar euro’s. Het aantal salariswagens in ons land blijft maar toenemen. De files echter ook. Dit is onhoudbaar. Het is veel logischer om werknemers uit te betalen in euro’s dan met auto’s. Dit mag niet leiden tot een vermindering van de koopkracht van wie vandaag een salariswagen heeft. Daarom willen we de belasting op arbeid verminderen. 
  • Gedeelde mobiliteit. Autodelen en fietsdelen zijn een steeds groter succes. En dat is positief. Waarom een dure auto kopen die meestal stilstaat? Samen een wagen delen is veel goedkoper en minstens even handig.  We stimuleren deel-initiatieven en promoten ze in onze steden en gemeenten. Ook het wagenpark van de overheid moet gedeeld worden met burgers. Aan mobiliteitsknooppunten zoals trein- en busstations zorgen we voor plaatsen voor deelauto’s en -fietsen.  
  • Verkeersveiligheid is een topprioriteit: Ons verkeer eist nog te veel verkeersdoden. Dat is onaanvaardbaar. De doelstelling is: nul doden. Met een verdere uitrol van trajectcontroles op al onze snelwegen en met meer mobiele (traject)controles langs gewestwegen geven we laagvliegers geen kans. Falend menselijk gedrag is veruit de belangrijkste oorzaak van ongevallen. Dat gedrag moet aangepakt worden, zonder taboes en tolerantiemarges. Wie hardleers is, hoort niet thuis achter het stuur. De invoering van het rijbewijs met punten moet het sluitstuk zijn van het verkeersveiligheidsbeleid. 
  • Sociale mobiliteit. Mobiliteit is een basisrecht. Overal in Vlaanderen moet er een kwaliteitsvol aanbod van openbaar vervoer zijn, dat toegankelijk is voor personen met een beperking en betaalbaar is voor mensen met een laag inkomen. 

Stille mobiliteit. Meer dan een kwart van de Vlaamse inwoners zegt dat lawaai hen hindert. Gemotoriseerd transport is de belangrijkste oorzaak. Lawaaihinder kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziektes. We plaatsen waar mogelijk geluidswerende schermen. Bij de aanleg van nieuwe mobiliteitsprojecten nemen we geluidswerende maatregelen. We zorgen ervoor dat de auto niet langer koning is in onze stads- en dorpscentra. Daar krijgen voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer consequent voorrang.