Het zijn ruwe tijden voor natuur en dieren in Vlaanderen. De uitspraak van voormalig minister voor leefmilieu Schauvliege dat “een boom ook altijd de functie heeft gehad om gekapt te worden” waren spijtig genoeg geen holle woorden. Onder haar bewind verdween meer bos dan er is bijgekomen en ging in Vlaanderen amper drie euro per jaar per inwoner naar onze natuur. De hallucinante beelden uit slachthuizen en het verhaal van de 20.000 kuikentjes die in de verzengende hitte omkwamen in een container in Zaventem maakten opnieuw pijnlijk duidelijk dat in deze tijden van industriële vleesproductie nauwelijks belang gehecht wordt aan dierenwelzijn.   


We kiezen voor een samenleving waar natuur, milieu en dieren wel belangrijk zijn. We doen dit omdat we denken aan het welzijn van toekomstige generaties, maar ook omdat we overtuigd zijn dat we geen sociale en eerlijke samenleving kunnen opbouwen op een puinhoop van milieu- en klimaatproblemen.


 1. We voeren een kap-stop in voor bossen en realiseren de komende 10 jaar 12.000 hectare nieuw bos. Bossen zijn belangrijk als recreatiegebied, voor de biodiversiteit, als klimaatbuffer en algemeen voor het welzijn en de rust van de mens. 
 2. Elke burger moet een bos of natuurgebied binnen wandelafstand hebben: minstens 30 hectare toegankelijke en échte natuur binnen een afstand van 4 tot 6 kilometer. 
 3. We zijn voor een krachtige uitwerking van de betonstop. Om de open ruimte voor iedereen te vrijwaren, gaan we volop voor verdichting van de steden        en  gieten we enkel nog beton op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 
 4. De bescherming van dieren met een gevoelsvermogen wordt in de grondwet ingeschreven. 
 5. We zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot gezonde en betaalbare voeding die geproduceerd is met respect voor dieren, onze omgeving en het werk van de landbouwer. We kiezen resoluut voor lokale producten, korte-keten-distributie en dier- en milieuvriendelijke kweek van basisproducten.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

NATUUR EN DIEREN


Zekerheid op een  kwaliteitsvolle leefomgeving, gezonde lucht en voldoende natuur.
Voor iedereen. Ook voor dieren. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Een rode loper voor bos en natuur:


 • We voeren een kap-stop in voor bossen en realiseren de komende 10 jaar 12.000 hectare nieuw bos. Bossen zijn belangrijk als recreatiegebied, voor de biodiversiteit, als klimaatbuffer en algemeen voor het welzijn en de rust van de mens.
 • elke burger moet een bos of natuurgebied binnen wandelafstand hebben: minstens 30 hectare toegankelijke en échte natuur binnen een afstand van 4 tot 6 kilometer.
 • We zijn voor een krachtige uitwerking van de betonstop. Om de open ruimte voor iedereen te vrijwaren, gaan we volop voor verdichting van de steden  en  gieten we enkel nog beton op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 
 • we geven rechtspersoonlijkheid aan de meest waardevolle natuurgebieden;
 • een degelijke handhaving vormt het sluitstuk van een volwassen natuur- en milieubeleid. Dit betekent meer natuurinspecteurs en het nauwer betrekken van politie, GAS-ambtenaren en bijzondere veldwachters in de handhaving. 


We eten duurzaam en betaalbaar en gaan op een respectvolle manier om met onze dieren:


 • We bouwen industriële vleesproductie af en kiezen resoluut voor lokale producten, korte-keten-distributie en dier- en milieuvriendelijke kweek van basisproducten. We gaan voor diervriendelijke en milieuvriendelijke kwekerijen, voedsel dat aan de strengste gezondheidsnormen voldoet en voedselproductie die de kost voor het klimaat meerekent; 
 • in alle publieke voorzieningen - onder meer in scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, sociale restaurants, lokale wijk- en dienstencentra, waar eten wordt geserveerd, kiezen we resoluut voor duurzame, lokaal geproduceerde voeding. We zijn voor het inpassen van 1 veggiedag per week in scholen en overheidsrestaurants;
 • de bescherming van dieren met een gevoelsvermogen wordt in de grondwet ingeschreven;
 • we kanten ons formeel tegen proeven op dieren waarvoor alternatieven bestaan. We pleiten voor een Europees label waardoor duidelijk wordt gemaakt bij welke producten er gebruik is gemaakt van testen op dieren. Het voedselagentschap en volksgezondheid moeten hier strenger op toezien en daarvoor de nodige slagkracht krijgen;
 • sp.a is voor een drastische inperking van de jacht. Enkel jacht die past in een globaal natuurbeleid en/of in functie van het voorkomen van wildschade door bijvoorbeeld everzwijnen kan daar nog toegelaten worden. 
Zekerheid op een  kwaliteitsvolle leefomgeving, gezonde lucht en voldoende natuur.
Voor iedereen. Ook voor dieren. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd