IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Propere lucht én groen voor onze kinderen 

#wijzorgenervoor


In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is het belangrijk om voldoende open en groene ruimte te behouden, dan wel te creëren. Vandaag is Vlaanderen een van de meest natuur-arme regio’s van Europa. De bomen en de bossen die we nog hebben, daar blijven we dus af. Natuur in onze nabijheid speelt een essentiële rol voor onze levenskwaliteit. Daarom wil sp.a dat elke burger een bos of natuurgebied op wandelafstand heeft. 

Propere lucht én groen voor onze kinderen

Het fijnstof dat onze gezondheid in gevaar brengt of de wateroverlast die onze kelders doet onderlopen… het zijn geen noodlottige fenomenen die ons overvallen. Het zijn stuk voor stuk milieurisico’s die we creëerden en die we dus als samenleving kunnen aanpakken. Dat is nodig, want milieurisico’s worden vandaag te fel afgewenteld op de zwaksten in onze samenleving. Een doordachte ruimtelijke planning is dus meer dan ooit nodig.

De Boswijzer is het instrument, de barometer van de Vlaamse overheid om aan te tonen wat de toestand van het Vlaamse bos is. De Boswijzer moet aantonen waar bos bijkwam en verdween. De resultaten vandaag zijn onrustwekkend. In mei 2017 kondigde de Vlaamse Regering dan de Boskaart aan, een plan om de nog niet beschermde waardevolle bossen te beschermen. Helaas werden op die Boskaart meer dan 12.000 fouten geteld. Het werd een fiasco van jewelste. Resultaat: achteruitgang. Tegelijkertijd werden heel veel grote, ecologisch waardevolle en zeer bedreigde boscomplexen, zoals het Ferrarisbos van Essers in Antwerpen, van de Boskaart geschrapt. 

Een Boskaart met durf, visie en toekomst, is meer dan ooit een noodzaak. Want meer groen en open ruimte zijn ook goed voor onze biodiversiteit (niet alleen meer bos, maar ook een rijker bos) en voor het klimaat. Natuur helpt overtollig water opvangen en watervoorraden aanvullen, zorgt voor verkoeling op warme dagen, slaat CO2 op en is een goede geluidsbuffer. 

sp.a wil ook een voortrekkersrol opnemen in de transitie naar een circulaire economie: delen, herstel en hergebruik in plaats van wegsmijten. Met zwerfvuil maken we komaf door de invoering van statiegeld, een verbod op plastic zakjes en een toegankelijke afvalinzameling. Tot slot is propere lucht niet alleen een kwestie van meer groen. Dat vergt ook een totaal andere visie op ons openbaar vervoer (waar we fors in investeren) en de manier waarop we ons verplaatsen (zie ons standpunt Mobiliteit).


Onze natuur heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor