Standpunt: sp.a wil dat elke burger een bos of natuurgebied op wandelafstand heeft.

Natuur: Gezonde lucht en rust voor iedereen.

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is het belangrijk om voldoende open en groene ruimte te creëren. sp.a wil dat elke burger een bos of natuurgebied op wandelafstand heeft. Publieke ruimte wordt kwaliteitsvol ingericht, zodat die een echte plek van samenleven en ontmoeting is. 

Om onze natuur en open ruimte veilig te stellen, moeten we naar een doordachte ruimtelijke planning. Het fijnstof dat onze gezondheid in gevaar brengt of de wateroverlast die onze kelders doet onderlopen, zijn geen noodlottige fenomenen die ons overvallen. Het zijn stuk voor stuk milieurisico’s die we creëerden en die we dus als samenleving kunnen aanpakken. Dat is nodig, want milieurisico’s worden vandaag te fel afgewenteld op de zwaksten in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen in armoede. Dankzij een doordachte ruimtelijke planning werken we ook aan de betaalbaarheid van basisbehoeften zoals mobiliteit, water en energie. 

Meer groen en open ruimte is ook goed voor onze biodiversiteit en voor het klimaat. Natuur helpt overtollig water opvangen en watervoorraden aanvullen, zorgt voor verkoeling op warme dagen, slaat CO2 op en is een goede geluidsbuffer. 

Van het bezit van goederen gaan we naar het gebruik van diensten. Afval wordt een grondstof.

sp.a zet in op kernversterking. Winkel, school en werk moeten te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Openbaar vervoer krijgt meer kansen en we evolueren van autobezit naar autodelen. 

Onze steden en gemeenten spelen een voortrekkersrol in de transitie naar een circulaire economie. We zetten in op delen, herstel en hergebruik. Van het bezit van goederen gaan we naar het gebruik van diensten. Afval wordt een grondstof. Met zwerfvuil maken we komaf door de invoering van statiegeld, een verbod op plastic zakjes en een toegankelijke afvalinzameling.