Van alle vormen van openbare voorzieningen is de Vlaming het meest tevreden over de afvalophaling. En dat dankzij de dagelijkse inzet van onze lokale besturen en afvalophalers. Maar het kan altijd beter. Zwerfvuil is een ware plaag die meer en meer wijken, parken, bossen en stranden onaangenaam maakt. Het plastic probleem is zo groot dat we dringend beter moeten omspringen met onze materialen. Meer hergebruik en nog beter sorteren dus. 


  1. We gaan de strijd aan tegen plastic. We bannen plastic zakjes in winkels en markten en voorzien voor iedere burger een gratis herbruikbare plastic zak. 
  2. We gaan voluit voor nette stratenwe halen afval zoveel mogelijk op in containers in plaats van in plastic zakken. Waar mogelijk doen we dat in sorteerstraten of ondergronds. Op leegstaande terreinen op wandelafstand van de wijken organiseren we pop-up containerparken. 
  3. Wie het financieel moeilijk heeft, krijgt een financiële tegemoetkoming in de afvalkosten. We zorgen voor een sociaal-rechtvaardige invulling van het afvalbeleid. Er worden, aangepast aan de gezinsgrootte, automatisch gratis huisvuilzakken of beurten voor afvalcontainers voorzien voor kwetsbare gezinnen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

NETTE STRATEN EN AFVALVERWERKING


Zekerheid op nette straten en milieuvriendelijke afvalverwerking. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Van alle vormen van openbare voorzieningen is de Vlaming het meest tevreden over de afvalophaling. En dat dankzij de dagelijkse inzet van onze lokale besturen en afvalophalers. Maar het kan altijd beter. Zwerfvuil is een ware plaag die meer en meer wijken, parken, bossen en stranden onaangenaam maakt. Het plastic probleem is zo groot dat we dringend beter moeten omspringen met onze materialen. Meer hergebruik en nog beter sorteren dus. 


De strijd tegen plastic.

 1. Elke inwoner een gratis herbruikbare zak. 

We ontwerpen een herbruikbare winkelzak die voor elke inwoner gratis beschikbaar is. Een aantrekkelijke zak, die voor minder afval en meer reclame voor jouw stad of gemeente zorgt. 

2. We ondersteunen plasticvrije handelszaken.

We begeleiden handelaars stap voor stap bij het uitwerken van alternatieven, om op termijn plastic zakjes - zowel voor voeding als andere zaken - te kunnen bannen. De investering hierin wordt terugverdiend doordat de kost voor afvalverwerking op termijn daalt.

3. We bannen plastic zakjes op markten.

In afwachting van een Vlaams verbod voeren we een gefaseerd verbod in op plastic wegwerpzakjes op markten. We communiceren tijdig en duidelijk naar de marktkramers en voorzien een overgangsperiode waarin het verbod reeds van kracht is, maar er gesensibiliseerd in plaats van beboet wordt. 

4. Herbruikbare bekers op evenementen.

Op evenementen van het lokale bestuur wordt steeds gewerkt met herbruikbare bekers. Deze know-how wordt aangewend om ook private organisatoren te ondersteunen in de omschakeling. 

Nette straten.

5. We halen afval waar mogelijk op in containers.

We willen maximaal sorteren, maar daardoor moeten mensen natuurlijk heel wat verschillende zakken thuis stockeren. Wanneer die vuilniszakken op straat worden gezet, trekken ze soms nog meer vuil aan. Daarom halen we afval zoveel mogelijk op in containers. Waar mogelijk in sorteerstraten of ondergronds. Zo moeten mensen hun afval niet bijhouden tot de ophaaldag, maar kunnen ze het te allen tijde kwijt in de straat, vlakbij de eigen woning.  Door al het afval op één plaats te verzamelen, wordt het afval van een meerdere gezinnen ook in één beweging opgehaald. 

 6. We voorzien pop-up containerparken. 

Niet iedereen kent het containerpark of heeft de mogelijkheid om er te geraken. Op leegstaande terreinen op wandelafstand van de wijken, vaak de favoriete locatie voor sluikstorters, installeren we pop-up containerparken voor bepaalde kleine afvalstromen. Hier en daar kan ook de inrichting van permanente mini recyclageparken een oplossing bieden. We zorgen dat deze parken ook openingsuren buiten de werkuren hebben. 

7. We maken een vuilnisbakkenplan.

Het is geen onbekend beeld: vuilnisbakken die uitpuilen op drukke plaatsen in het midden van het centrum. Veel problemen ontstaan door vuilnisbakken die niet optimaal gespreid staan, onoordeelkundig geplaatst zijn of onvoldoende leeggemaakt worden. Een vuilnisbakkenplan monitort en stuurt bij, zodat de netheid ten allen tijde gegarandeerd wordt. We starten proefprojecten met vuilbakken die aangeven wanneer ze bijna vol zitten. 

8. We pakken zwerfvuil aan.

Een aangename buurt is een buurt zonder zwerfvuil. Sigarettenpeuken, hondenpoep en sluikstort trekken nog meer vuil aan en versterken onveiligheidsgevoelens. Preventie is belangrijk, maar helaas niet voldoende. We zetten in op opsporing én bestraffing van wie die de omgeving vervuilt en investeren in mankracht voor een aanpak met administratieve boetes. Op zwarte punten overwegen we het gebruik van verplaatsbare camera’s. We maken de resultaten van acties openbaar als afschrikeffect. 

9. Grof huisvuil kan je op afspraak laten ophalen

Ook buiten de werkuren. Dit afval wordt buiten gezet en binnen de 3 uur opgehaald. Hiervoor betaalt men een kleine vergoeding.

Beter sorteren.

10. We zamelen groente- en fruitafval apart in.

In een derde van de Vlaamse gemeenten wordt het groente- en fruitafval niet apart opgehaald. Jaarlijks zit er per inwoner meer dan 16 kilo groente-, fruit- en tuinafval in de restafvalzakken. In plaats van het te verwerken tot compost of biogas, wordt dat afval vandaag dus verbrand. Als het gft-afval overal in Vlaanderen apart zou worden ingezameld, kan de hoeveelheid restafval in Vlaanderen met 15 procent dalen. 

 11. We belonen hergebruik van waardevolle metalen. 

In het gemeentehuis, op het containerpark of op andere drukbezochte plekken voorzien we een inzamelpunt voor oude GSMs. In gemeenten met een lokaal muntsysteem kan deze inzameling beloond worden. 

 12. Welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Elke nieuwe bewoner krijgt een onthaalpakket met een afvalkalender en een zak van iedere kleur ter aanmoediging om deze effectief te gebruiken. Elke inwoner krijgt ook een duidelijke geïndividualiseerde afvalkalender met enkel de ophaaldata terug die voor hem of haar van toepassing zijn. Ook de voornaamste sorteerregels staan er duidelijk in uitgelegd.  


Andere.

13. Ophaalwagens vergroenen.

We vergroenen het wagenpark van de ophaalwagens. 

14. We stimuleren en ondersteunen de lokale kringloop- en deeleconomie.

We ondersteunen kringwinkels voor de inzameling en verkoop van herbruikbare materialen, met bijkomende aandacht voor de mogelijkheden voor bouwmaterialen; repair cafés, weggeefwinkels en de vele deelinitiatieven. We streven naar één deelpunt per wijk voor verschillende materialen. Hiernaast stimuleren en ondersteunen we de oprichting van een circulair winkelcentrum waar mensen duurzame en ge-upcyclede producten kunnen kopen.

15. Meer afstemming met omliggende gemeenten.

Dienstverlening en tarieven in de mate van het mogelijk eop elkaar afstemmen, helpt om discussies te vermijden. Door als gemeenten binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband dezelfde keuzes te maken en intensiever samen te werken, kunnen we het recyclagepark of de afvalinzameling efficiënter organiseren. Zo dalen de kosten voor gemeente en inwoner. 

16. Wie het financieel moeilijk heeft, krijgt een financiële tegemoetkoming in de afvalkosten.

We zorgen voor een sociaal-rechtvaardige invulling van het afvalbeleid. Er worden, aangepast aan de gezinsgrootte, automatisch gratis huisvuilzakken of beurten voor afvalcontainers voorzien voor kwetsbare gezinnen.


Zekerheid op nette straten en milieuvriendelijke afvalverwerking. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd