Standpunt: maak werk van sterk onderwijs waar elk talent telt.

Vlaanderen staat in alle onderwijsrankings aan de top maar jaar na jaar gaan we achteruit. Onze leerlingen met de beste cijfers scoren internationaal steeds lager en er zijn steeds meer leerlingen die de basiscompetenties niet halen. Bovendien kent ons onderwijs een gigantische kloof tussen leerlingen. De ongelijkheid wordt niet kleiner in ons onderwijs, wel integendeel. Vooral in de steden verlaten nog te veel jongeren de school zonder diploma. Deze uitdagingen vragen om duidelijk antwoorden. 

Voor sp.a moet sterk onderwijs voor iedereen de motor van het gelijke kansenbeleid zijn. 

We pakken de uitdagingen in ons onderwijs aan met volgende voorstellen:

  1. Investeer in onderwijs in het bijzonder het basisonderwijs. Sterk onderwijs begint reeds in de kleuterklas. Door te investeren in ons basisonderwijs garanderen we een sterke start voor elk kind.
  2. Geef scholen voldoende middelen op basis van hun leerlingenpopulatie. Scholen met meer leerlingen uit een kansarm gezin verdienen meer middelen om jongeren gelijke kansen te bieden.
  3. Hervorm het secundair onderwijs echt. Door leerlingen eerst te laten proeven van alle opties en de studiekeuze te verlaten, verminderen we het risico op een foute studiekeuze. 
  4. Leg de lat voor alle leerlingen hoog. Ambitieuze eindtermen die door zoveel mogelijk leerlingen moeten behaald worden biedt de beste garantie op een kleinere kloof tussen leerlingen.
  5. Breng leerlingen samen in plaats van ze op te delen. Leerlingen worden vandaag worden constant opgedeeld. Op basis van onderwijsniveau, op basis van religie… sp.a wil leerlingen die later gaan samen leven ook samen laten leren.Via domeinscholen brengen we leerlingen met eenzelfde interesse samen en via lessen burgerschap leren we leerlingen met elkaar in debat gaan. 
  6. Bereid leerlingen goed voor op hun toekomst. Arbeidsmarktgerichte opleidingen moeten leerlingen alle skills meegeven om sterk op de arbeidsmarkt aan te kunnen treden. Voor leerlingen in opleidingen met het oog op hoger onderwijs moeten een duidelijk oriënteringstraject worden uitgestippeld die op regelmatige tijdstippen meet waar men staat met het oog op de opleiding van hun dromen. Op deze manier kan er remedieert worden qua keuze of noodzakelijke kennis. Zo vermijden we onnodig falen in het hoger onderwijs.
  7. Maak werk van een moderne lerarenloopbaan, startend met een degelijke, eigentijdse lerarenopleiding, gedragen door het onderwijsveld. Dat is cruciaal om elk kind goed onderwijs en dus alle kansen op een mooie toekomst te garanderen.