Sociale media nemen een steeds grotere plaats in ons leven in. Jong en oud staan op en gaan slapen met Facebook, Instagram of Twitter. Wat in de samenleving geldt, moet ook op sociale media gelden. Daarvoor zijn nieuwe regels nodig. Regels van sociaal fatsoen om jong en oud te beschermen tegen online pesten, haat, hufterig gedrag en misbruik van iemands data. Dan is het aan de overheid om in te grijpen en die nieuwe normen vast te leggen, om voor een nieuw Facebook Fatsoen te zorgen. 


  1. Een Belgische Facebookwet die duidelijke grenzen aangeeft wat wel en niet kan op sociale media en andere digitale platformen zodat iedereen beschermd wordt tegen haat, hufterig gedrag en misbruik van persoonlijke data.
  2. We gaan van projectmatig werken rond pesten op school naar een verplicht structureel anti-pestbeleid in alle scholen via initiatieven zoals Peer Support en richten een kenniscentrum rond cyberpesten op.
  3. De groei van sociale media heeft ook tot gevolg dat heel wat nieuwe seksuele delicten zijn ontstaan die op vandaag moeten beteugeld worden door strafbaarstellingen verspreid over het strafwetboek. Digitaal gepleegde zedenmisdrijven moeten, net zoals in Nederland, een duidelijke plaats krijgen in ons strafwetboek.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

(ONLINE) PESTEN


Zekerheid op sociale media die pestgedrag weren, én onze privacy beschermen

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Sociale media nemen een steeds grotere plaats in ons leven in. In deze nieuwe tijden staan jong en oud op en gaan ze slapen met Facebook, Instagram of Twitter, om er maar enkele te noemen. 

Sociale media zijn de nieuwe ontmoetingsplaatsen. In het publieke leven en in de klassieke media hebben we gaandeweg duidelijke omgangsvormen en fatsoen-normen afgesproken. Sociale media zijn wat dat betreft het Wilde Westen van de vroege 21e eeuw. En intussen verwerft een klein aantal giga-bedrijven - zoals Google en Facebook - macht door al onze gegevens te monopoliseren, op zo’n manier dat onze democratie er zelfs onder lijdt.

Er zijn nieuwe regels nodig. Wat in de samenleving geldt, moet ook op sociale media gelden. Regels van sociaal fatsoen om jong en oud te beschermen tegen haat, hufterig gedrag en misbruik van iemands data. Dan is het aan de overheid om in te grijpen en die nieuwe normen vast te leggen, om voor een nieuw Facebook Fatsoen te zorgen. 

sp.a wil een Belgische Facebook-wet die duidelijke grenzen aangeeft wat kan en wat niet:

  1. pestgedrag wordt geblokkeerd en bestraft;
  2. de verspreiding van fake news en illegale boodschappen wordt onmogelijk gemaakt;
  3. Net als bij voedingswaren moet ook informatie op sociale media vergezeld gaan van automatische keurmerken over de oorsprong, aard en kwaliteit;
  4. Er komen transparantieverplichtingen rond het betaald verspreiden en targeten van boodschappen;
  5. Een nationale regulator evalueert en controleert het betrokken social media platform op de naleving van de Facebookwet en sanctioneert in geval van inbreuk.


De groei van sociale media heeft tot gevolg dat heel wat nieuwe seksuele delicten zijn ontstaan. Het gaat ondermeer om sextortion (waarbij vaak tieners via internet door onbekenden overtuigd worden om intieme beelden van zichzelf door te sturen, waarna de afpersers dreigen de beelden te verspreiden als het slachtoffer niet met geld over de brug komt) of secundaire sexting (waarbij mensen onderling vrijwillig seksueel getinte berichten of foto’s met elkaar uitwisselen, maar een van beide plots zonder toestemming van de andere beslist om de foto door te geven aan een derde of viraal te laten gaan). Deze misdrijven moeten vandaag beteugeld worden door niet accurate strafbaarstellingen verspreid over het strafwetboek. Digitaal gepleegde zedenmisdrijven moeten, net zoals in Nederland, een duidelijke plaats krijgen in ons strafwetboek.


Zekerheid op sociale media die pestgedrag weren en bestraffen, én onze privacy beschermen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd