IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Voor duurzame ontwikkeling in de wereld rondom ons 

#wijzorgenervoor


sp.a gelooft sterk in de meest pure vorm van internationale solidariteit: ontwikkelingssamenwerking. Kwaliteitsvolle ontwikkelingshulp heeft een directe impact op de levens van velen. Broodnodig dus, maar vandaag op haar eentje ook ontoereikend. 

Het is essentieel om de internationale spelregels op het gebied van handel, fiscaliteit en energie aan te passen zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het klimaat sparen. Eerlijke handel creëert immers duurzaam en waardig werk. Terwijl een eerlijke mondiale fiscaliteit ook in het zuiden meer belastinginkomsten genereert en de ruimte creëert om te investeren in sociale bescherming.

Voor duurzame ontwikkeling in de wereld rondom ons

Ontwikkelingssamenwerking moet nog meer een katalysator voor ontwikkeling worden en daarom vertrekken vanuit de noden van de lokale bevolking, én aansluiten bij lokaal beleid. De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet altijd gepaard gaan met een langetermijnvisie die inzet op goed bestuur. 

Goed bestuur dat inzet op rechtvaardige en transparante belastingsystemen, fraudebestrijding en een betere besteding van natuurlijke rijkdommen. Waardoor partnerlanden hun inkomsten zelf kunnen genereren en gebruiken voor ontwikkeling in eigen land. We zetten daarbij altijd in op de gelijke rechten van man en vrouw en voor een eerlijk loon voor gelijk werk. De middelen die België besteedt aan ontwikkelingssamenwerking en de effecten die ze beoogt, stemmen we op elkaar af. 

  • sp.a wil minstens 0,7% van ons Bruto Nationaal Inkomen (BNI) besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Vandaag wordt zelfs dat cijfer niet gehaald.

  • we pleiten voor een mondiale financiële transactietaks die we inzetten voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling.

  • We moeten wereldwijd mee de trekker zijn  voor de financiering van gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. We zetten extra in op de rechten van vrouwen.

  • Een bloeiend maatschappelijk middenveld is essentieel voor elke samenleving. We werken daarom samen met en ondersteunen democratische politieke partijen, vrije vakbonden, burgeractivisten en onafhankelijke media in de verdediging en de uitbouw van democratische samenlevingen wereldwijd.

  • de oorzaken en effecten van de klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld en treffen vooral de minst weerbare landen. Ook dat pakken we aan, niet alleen in ons land, maar ook in onze partnerlanden via ontwikkelingssamenwerking.

Onze ontwikkelingssamenwerking heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor