Standpunt: sp.a gelooft sterk in de meest pure vorm van internationale solidariteit: ontwikkelings- samenwerking

Wij geloven sterk in de meest pure vorm van internationale solidariteit: ontwikkelingssamenwerking. Kwaliteitsvolle ontwikkelingshulp heeft een directe impact op levens van velen. Broodnodig dus, maar vandaag op haar eentje ook ontoereikend. Het is essentieel om de internationale spelregels op het gebied van handel, fiscaliteit en energie aan te passen zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het klimaat sparen. Eerlijke handel creëert immers duurzaam en waardig werk. Terwijl een eerlijke mondiale fiscaliteit ook in het zuiden meer belastinginkomsten genereert en de ruimte creëert om te investeren in sociale bescherming.

Ontwikkelingssamenwerking moet nog meer een katalysator voor ontwikkeling zijn en vertrekken vanuit de noden van de lokale bevolking, aansluiten bij het lokaal beleid en gericht zijn op duurzame ontwikkeling.

Deze moet gepaard gaan met een lange termijn visie die inzet op goed bestuur en de versterking van de capaciteiten van de partnerlanden zelf ontwikkelen. Goed bestuur dat inzet op rechtvaardige en transparante belastingsystemen, fraudebestrijding en een betere besteding van natuurlijke rijkdommen in de partnerlanden genereert inkomsten die ingezet worden voor de ontwikkeling van de partnerlanden. We zetten daarbij extra in op de reproductieve en seksuele rechten van vrouwen. 

De verhouding tussen de omvang van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking en de effecten die ze beoogt, stemmen we op elkaar af. 

  • sp.a wil de 0,7 procent besteding van het Bruto Nationaal Inkomen realiseren
  • Eenmalige uitgaven zoals schuldkwijtschelding leveren geen structurele bijdrage en mogen we niet mee opnemen in de begroting van ontwikkelingssamenwerking
  • We zijn niet alleen ambitieus met de klassieke overheidsmiddelen voor ontwikkeling, maar gaan ook op zoek naar nieuwe en toegevoegde financieringsmodi
  • Inkomsten uit een mondiale financiële transactietaks worden ingezet voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling

De ontwikkelingssamenwerking van de Belgische overheden moet bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen van klimaatverandering in het Zuiden. De oorzaken en effecten van de klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld en treffen vooral de minst weerbare landen.