Standpunt: Investeren in ouderenzorg is een keuze, een keuze die wij willen maken.

Iedereen verdient een mooie oude dag

We leven allemaal langer en dat is goed nieuws. Iedereen hoopt op een mooie oude dag zonder zorgen. Maar voor vier op de vijf senioren volstaat het inkomen of pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Niet verwonderlijk, aangezien sinds 2015 vier op de tien rusthuizen hun prijzen hebben opgetrokken. Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen door de Vlaamse overheid ervoor dat het tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen snel toeneemt, met onaanvaardbare wachtlijsten en dito wachttijden als gevolg. Ook in de thuiszorg, dagopvang en dienstencentra is er onvoldoende aanbod. Uit getuigenissen van het verplegend en verzorgend personeel blijkt dat zij door personeelstekort en besparingen amper tijd krijgen om zorgbehoevende mensen op een waardige manier te verzorgen.

De groeiende groep ouderen in de samenleving verdient onze aandacht. Oud worden betekent ook vaak hulp nodig hebben. Kinderen, kleinkinderen en vrienden zijn vaak bereid om die hulp te bieden, maar zij kunnen dat niet alleen. Bovendien is financiële hulp bieden aan ouders of grootouders niet voor iedereen even evident. Het is onze taak als samenleving om voldoende tijd en middelen te voorzien om alle mensen in de ouderenzorg de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Geen wereld van wachtlijsten, besparingen en chronometers. Maar tijd en ruimte om te zorgen voor elkaar. 

Investeren in ouderenzorg is een keuze, een keuze die wij willen maken.

sp.a doet daarom vijf concrete voorstellen: 

  1. Voer een maximumfactuur in in de ouderenzorg. Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het pensioen dat iemand krijgt.
  2. Zorg voor volwaardige ondersteuning én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die thuis zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.
  3. Een verdere uitbouw van de professionele thuiszorg om mantelzorgers nu en dan af te lossen is daarbij cruciaal.
  4. Zorg voor voldoende middelen voor de ouderenzorg in woonzorgcentra, want vandaag heeft het verzorgend personeel amper de tijd om senioren op een waardige manier te helpen. De financiering moet daarom aangepast worden aan de toegenomen zorgzwaarte.
  5. Investeer in nieuwe rusthuizen en zorgvoorzieningen, want het tekort aan investeringen leidt tot een gebrek aan plaatsen, ellenlange wachtlijsten en oplopende facturen.