We leven met meer steeds langer. Dat is goed nieuws, maar dat betekent ook dat we ons anders moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden. Want we hebben allemaal ooit zorg nodig. We hebben er dan ook allemaal belang bij dat de zorg die we als overheid aan onze senioren bieden van een hoog niveau is en dat iedereen ervan kan genieten, ongeacht woonplaats of financiële situatie. 


  1. We houden zorg betaalbaar door het invoeren van een maximumfactuur in de ouderenzorg, waarbij de kosten nooit hoger mogen zijn dan het pensioen. 
  2. Kwalitatieve zorg garanderen we via voldoende personeel. Met de aanwerving van 3.500 nieuwe personeelsleden werken we de achterstand weg, waardoor de werkdruk daalt en iedere rusthuisbewoner de gepaste zorg krijgt. 
  3. We voorzien een financieel groeipad in de thuiszorg waarmee we de impact van de vergrijzing opvangen en elke zorgprofessional opnieuw voldoende tijd geven om hun belangrijke zorgtaken te verrichten.

We versterken de ondersteuning van mantelzorgers (zij die er zelf voor kiezen zorg te geven aan een naaste), ook financieel, zodat de keuze voor mantelzorg niet tot bijkomende financiële risico’s leidt. Wie zijn loopbaan on hold zet, om zelf voor een ander te zorgen, dat vinden wij ook werken.

Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

OUDERENZORG


Zekerheid op een zorgeloze oude dag. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


We leven allemaal langer en dat is goed nieuws. Vandaag weten we dat Vlaanderen tegen 2035 2,2 miljoen 60-plussers zal tellen. Dat zijn er maar liefst 456.000 meer dan nu. Niet allemaal zullen ze meteen zorg nodig hebben (we leven ook langer gezonder!), maar op basis van het huidige zorgprofiel van Statistiek Vlaanderen betekent dat jaarlijks 4.000 zorgbehoevende senioren extra. Omgerekend voor de periode 2020-2035 is dat zo maar eventjes 60.000 extra nieuwe zorgvragen in totaal. 


Senioren die hulp aan huis nodig hebben, omdat ze niet langer alleen uit de voeten kunnen, maar evenzeer senioren die niet meer alleen thuis kunnen wonen en voor wie de familie professionele hulp zoekt, te beginnen in een woonzorgcentrum. Vandaag weet wie in zo’n situatie verzeilt dat die zoektocht een kafkaiaanse bedoening is. Het duurt vaak maanden vooraleer een plaatsje vrijkomt en dan zwijgen we nog over de financiële drempel. 


Iedereen hoopt op een mooie oude dag zonder zorgen. Maar ouder worden, betekent ook vaker hulp nodig hebben. Kinderen, kleinkinderen en vrienden zijn vaak bereid om die hulp te bieden, maar zij kunnen dat niet alleen. Bovendien is financiële hulp bieden aan ouders of grootouders niet voor iedereen even evident. Het is onze taak als samenleving om voldoende tijd en middelen te voorzien om alle mensen in de ouderenzorg de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Geen wereld van wachtlijsten, besparingen of chronometers. Maar tijd en ruimte om te zorgen voor elkaar. 


Voor vier op de vijf senioren volstaat het inkomen of pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Niet verwonderlijk, aangezien de gemiddelde prijs per maand in het rusthuis vandaag bijna 1.700 euro bedraagt. Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen ervoor dat er een nijpend tekort is aan personeel. Bovendien blijkt uit getuigenissen van verplegend en verzorgend personeel dat zij door personeelstekort en besparingen amper tijd krijgen om zorgbehoevende mensen op een waardige manier te verzorgen. Ook in de thuiszorg, dagopvang en dienstencentra is dezelfde evolutie aan de gang. 


Politiek is een kwestie van keuzes. Keuzes die bepalen hoe je met de beschikbare middelen omgaat, zo simpel is het. Waaraan geef je geld uit, en waaraan minder? Gelet op die 60.000 nieuwe zorgvragen is er dan ook maar 1 goede keuze: op korte termijn investeren in de zorgsector. In personeel, in infrastructuur, in bedden. En als we nu al perfect kunnen voorspellen wat de zorgnoden zijn in elke Vlaamse gemeente, wat houdt ons dan tegen om die zorgzekerheid uit te bouwen, en de toekomst veilig stelt. Niet alleen van uw ouders of grootouders, maar ook de uwe - veilig stelt. 


Investeren in ouderenzorg is een keuze, een keuze die sp.a maakt: 


  1. Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het pensioen. We voeren een maximumfactuur in in de ouderenzorg. Een vermogenstoets bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. 
  2. We zorgen voor een volwaardig loon én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die vrijwillig en belangeloos zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.
  3. Een verdere uitbouw en financiering van de professionele thuiszorg zodat thuisverzorgers meer tijd hebben om de beste zorgen te bieden. 
  4. We zorgen voor meer middelen in woonzorgcentra, want vandaag heeft het verzorgend personeel amper de tijd om senioren op een waardige manier te helpen. Kwalitatieve zorg garanderen we via voldoende personeel. Met de aanwerving van 3.500 nieuwe personeelsleden werken we de achterstand en iedere rusthuisbewoner de gepaste zorg krijgt. 
  5. We investeren volop in nieuwe rusthuizen en zorgvoorzieningen, want het tekort aan investeringen leidt tot een gebrek aan plaatsen, ellenlange wachtlijsten en oplopende facturen.Zekerheid op een zorgeloze oude dag. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd