IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Onze senioren vandaag en morgen zorgzekerheid bieden

#wijzorgenervoor


Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. We leven allemaal langer en dat is goed nieuws. Vandaag weten we dat Vlaanderen tegen 2035 2,2 miljoen 60-plussers zal tellen. Dat zijn er maar liefst 456.000 meer dan nu. Niet allemaal zullen ze zorg nodig hebben (we leven ook langer gezonder!), maar op basis van het huidige zorgprofiel van Statistiek Vlaanderen betekent dat jaarlijks 4.000 zorgbehoevende senioren extra. Omgerekend voor de periode 2020-2035 is dat zo maar eventjes 60.000 extra nieuwe zorgvragen in totaal. Senioren die hulp aan huis nodig hebben, omdat ze niet langer alleen uit de voeten kunnen. Maar evenzeer senioren die niet meer alleen thuis kunnen wonen en voor wie de familie professionele hulp zoekt. Te beginnen in een woonzorgcentrum. Vandaag weet wie in zo’n situatie verzeilt dat die zoektocht een kafkaiaanse bedoening is. Het duurt vaak maanden vooraleer een plaatsje vrijkomt en dan zwijgen we nog over de financiële drempel. 

Onze senioren vandaag en morgen zorgzekerheid bieden

Iedereen hoopt op een mooie oude dag zonder zorgen. Maar ouder worden, betekent ook vaker hulp nodig hebben. Kinderen, kleinkinderen en vrienden zijn vaak bereid om die hulp te bieden, maar zij kunnen dat niet alleen. Bovendien is financiële hulp bieden aan ouders of grootouders niet voor iedereen even evident. Het is onze taak als samenleving om voldoende tijd en middelen te voorzien om alle mensen in de ouderenzorg de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Geen wereld van wachtlijsten, besparingen en chronometers. Maar tijd en ruimte om te zorgen voor elkaar. 

Voor vier op de vijf senioren volstaat het inkomen of pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Niet verwonderlijk, aangezien sinds 2015 vier op de tien rusthuizen hun prijzen hebben opgetrokken. Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen ervoor dat het tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen snel toeneemt, met onaanvaardbare wachtlijsten en dito wachttijden als gevolg. Ook in de thuiszorg, dagopvang en dienstencentra is er onvoldoende aanbod. Bovendien blijkt uit getuigenissen van verplegend en verzorgend personeel dat zij door personeelstekort en besparingen amper tijd krijgen om zorgbehoevende mensen op een waardige manier te verzorgen. 

Politiek is een kwestie van keuzes. Keuzes  die bepalen hoe je met de beschikbare middelen omgaat, zo simpel is het. Aan wat geef je geld uit en aan wat minder. Maar hoe je het draait of keer, die 60.000 nieuwe zorgvragen die op ons afkomen, vereisen snelle en bijkomende investeringen in de zorgsector. In personeel, in infrastructuur, in bedden. Als je weet dat met het huidige Vlaamse zorgbudget (in technische termen heet dat ‘een groeipad’) jaarlijks 1.800 bedden extra worden gecreëerd, is dat ruim onvoldoende om die stijgende zorgnood door de vergrijzing te dekken. En als we nu al perfect kunnen voorspellen wat de zorgnoden zijn in elke Vlaamse gemeente, wat houdt ons dan tegen om die zorgzekerheid uit te bouwen, om dat te trage groeipad te versnellen met een investeringsplan dat de toekomst - niet alleen van uw ouders of grootouders, maar ook de uwe - veilig stelt. 

In haar Toekomstbegroting legt sp.a haarfijn uit hoe dat wel degelijk kan, kiezen voor mensen. Met sluitende cijfers achter de komma. Alle details daarover vindt u hier. Hoe wachtlijsten wel weggewerkt kunnen worden, in plaats van een budget op overschot houden zoals de Vlaamse regering nu doet. Hoe je van zorg wél een 100% afdwingbaar recht kan maken - net als de sociale zekerheid - in plaats van je neer te leggen bij wat wat door te veel beleidsmakers van vandaag onvermijdelijk wordt genoemd. 

Investeren in ouderenzorg is een keuze, een keuze die sp.a maakt: 

  1. Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het inkomen dat iemand heeft. Voer een maximumfactuur in in de ouderenzorg.

  2. Zorg voor een volwaardige loon én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die thuis zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.

  3. Een verdere uitbouw van de professionele thuiszorg om mantelzorgers nu en dan af te lossen is daarbij cruciaal.

  4. Zorg voor voldoende middelen voor de ouderenzorg in woonzorgcentra, want vandaag heeft het verzorgend personeel amper de tijd om senioren op een waardige manier te helpen. De financiering moet daarom aangepast worden aan de toegenomen zorgzwaarte.

  5. Investeer in nieuwe rusthuizen en zorgvoorzieningen, want het tekort aan investeringen leidt tot een gebrek aan plaatsen, ellenlange wachtlijsten en oplopende facturen.

Onze senioren hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor