Pensioenen

Een volwaardig pensioen na 42 jaar werken

Standpunt:sp.a wil voor iedereen een volwaardig pensioen na 42 jaar werken!

Jouw pensioen verdient garanties, geen verwarring. Stop de onzekerheid over de pensioenen. Maak duidelijke afspraken voor de toekomst. Mensen die elke dag hun best doen, hebben recht op een goed pensioen. Daar moeten mensen op kunnen vertrouwen. Wij bieden jongeren zekerheid over de lengte van hun loopbaan en het pensioen dat ze kunnen verdienen.

Het alternatief van sp.a voor de toekomst van de pensioenen is eerlijk en duidelijk.

  • Een loopbaan van 42 jaar moet volstaan om recht te hebben op een volwaardig pensioen. Voor ons zijn de kilometers op de teller van belang, niet het bouwjaar van de auto. Concreet: wie op zijn 18e begint te werken, kan dan met pensioen op zijn of haar 60e. Wie studeert tot zijn/haar 23e kan met pensioen op 65. En als je ziek bent of een tijd zonder job zit na een herstructurering blijft de teller lopen. Werk je extra lang, dan krijg je extra pensioen. Precies om het onderscheid tussen werken en niet-werken te belonen. Eenvoudig, eerlijk en zeker
  • En voor elke gewerkte dag, verdient u meer pensioen. Dat is transparant, eenvoudig en eerlijk. Zo verlengen we onze loopbanen op een rechtvaardige manier en zorgen we voor meer en werkbare jobs.
  • sp.a pleit bovendien voor minimumpensioenen die volstaan om menswaardig van te leven. Een pensioen moet volstaan om de levenskost te dragen, ook als het leven duurder wordt bijvoorbeeld in geval van de opname in een woonzorgcentrum. Het verschil tussen de hoogste en laagste pensioenen is te groot. De laagste moeten naar boven. Dat systeem moet eenvoudiger
  • Maak een basispensioen voor iedereen, dat hoger ligt dan vandaag, en leg daar per gewerkt jaar een stuk bovenop
  • Voer een maximumfactuur in het rusthuis waardoor een rusthuis nooit meer kost dan het pensioen van senioren