Je leven lang werken én bijdragen en dan moeten rondkomen met een pensioen dat veel te laag is? Wij vinden dat niet normaal. Net zoals we het niet normaal vinden dat jongeren vandaag niet meer geloven dat er voor hen nog een pensioen zal zijn. Dat betekent dat we ons pensioensysteem moeten herdenken en vernieuwen. 

  1. Wij stappen af van de pensioenleeftijd. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18e begint te werken, kan op zijn 60e met pensioen; 
  2. Elk uur werk telt om je pensioen te berekenen, in plaats van de gewerkte jaren zoals nu.  Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract. En zorgen voor iemand, vinden wij ook werken. Ook die uren tellen voor je pensioen.
  3. Wie een loopbaan van 42 jaar achter de rug heeft, moet zeker zijn van een minimumpensioen van 1.500 euro. Wie meer uren werkt in die 42 jaar  - of langer werkt  - verdient meer pensioen. Zo simpel is het.


Hieronder vind je ons uitgebreide pensioenvoorstel   - bel of mail gerust als je vragen hebt.


PENSIOEN

Zekerheid op een goed pensioen. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

  • een minimumpensioen van 1.500 euro na 42 jaar werken;
  • wie meer werkt in die 42 jaar of langer, verdient gewoon meer pensioen;
  • elk uur werk telt voor je pensioen, in plaats van gewerkte jaren zoals nu;
  • vrouwenpensioen = mannenpensioen;
  • als je zelf zorgt voor iemand, is dat ook werken en tellen die uren ook voor je pensioen.


Vandaag is er zoveel onzekerheid over de pensioenen, dat jongeren denken dat er voor hen geen pensioen meer zal zijn. Te veel mensen die hun leven lang gewerkt, én bijgedragen, hebben moeten het doen met een pensioen dat beschamend laag is. Dat betekent dat het pensioensysteem niet langer voldoet en we dat moeten aanpassen. Politiek is een kwestie van keuzes. 


Wij kiezen ervoor om te investeren in volwaardige pensioenen. Dat begint allereerst met een basisprincipe: elk uur werk telt. In plaats van pensioen op te bouwen in verhouding tot gewerkte jaren, tellen wij elk gewerkt uur. Dat is veel rechtvaardiger. En of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, met een vast of flexibel contract zit, het maakt allemaal niet uit. Wij maken komaf met dat onderscheid. En nog belangrijker: zorgen voor iemand je liefhebt (=mantelzorg), vinden wij ook werken. Elk uur werk telt voor sp.a om een volwaardig pensioen op te bouwen. 


Wij gaan er ook van uit dat een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. En laten de leeftijd dus los. Wie langer studeert en later begint te werken, zal sowieso op 65 met pensioen kunnen. En wie langer werkt of meer werkt gedurende de loopbaan, verdient gewoon meer pensioen. Dat is eerlijk, efficiënt en transparant. 


Bovendien gaan wij voluit voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die gewerkt heeft. Dat kan wel degelijk. Op voorwaarde dat iedereen zijn steentje eerlijk bijdraagt - ook wie héél veel heeft - en ook omdat we ervan overtuigd zijn dat diegenen die nu 5.000 euro pensioen of meer hebben per maand, het heus wel met een beetje minder kunnen doen. 


Tot slot is de pensioenkloof tussen man en vrouw in deze tijden totaal achterhaald. Het klassieke kostwinnersmodel - vrouw thuis voor de kinderen en man die werkt - is niet meer van deze tijd. Er zijn nieuwe gezinsvormen en andere manieren van samenleven. Niet alleen de loonkloof tussen man en vrouw, maar ook de pensioenkloof moet weg. Daarom maken we werk van een pensioenkloofwet, die zorgt voor gelijkheid tussen man en vrouw in de pensioenen. Door meer ouderschapsuren en ook mantelzorg - nog altijd meer vrouwen nemen de zorg op zich - mee te laten tellen voor je pensioenopbouw, trekken we de pensioenen van de toekomst gelijk. 


Zekerheid op een goed pensioen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd