Personen met een handicap ervaren nog te veel drempels wanneer zij willen deelnemen aan de samenleving: drempels om het openbaar vervoer te nemen, drempels op de arbeidsmarkt, drempels om een plekje in de school te vinden en drempels om deel te nemen aan het verenigingsleven. Die drempels wil sp.a aanpakken zodat iedereen gelijkwaardig kan genieten van alles wat Vlaanderen te bieden heeft.


 1. We laten de verschillende overheden in dit land een voortrekkersrol spelen inzake toegankelijkheid door bij alle nieuwbouwprojecten, of het nu kantoorgebouwen, scholen of sociale woningen zijn, absolute toegankelijkheid voorop te stellen.
 2. We plaatsen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer prioritair op de agenda van de NMBS en De Lijn. Waar mogelijk schaffen we de reservatieplicht af zodat ook personen met een handicap bij een spontane aanbieding mee kunnen.
 3. Ook informatie moet toegankelijk zijn. Alle overheids- en nutsbedrijven moeten informatie toegankelijk aanbieden. We verhogen de inspanningen inzake het aanbieden van een voor blinden toegankelijk media-aanbod en het aantal programma’s dat beschikbaar is met Vlaamse gebarentaal.
 4. We garanderen het recht op redelijke aanpassingen in alle onderwijsniveaus en werken hiervoor administratief eenvoudige procedures uit, zodat iedere leerling, student of cursist met een handicap snelle & gepaste ondersteuning krijgt in het onderwijs.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

TOEGANKELIJKHEID


Volwaardige participatie aan onze samenleving. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Personen met een handicap ervaren nog te veel drempels wanneer zij willen deelnemen aan de samenleving. Drempels om het openbaar vervoer te nemen omdat de bus, trein of de halte niet rolstoeltoegankelijk is, of omdat halte-aankondigingen niet in Braille zijn. Drempels op de arbeidsmarkt waar personen met een handicap nog altijd disproportioneel  worden van uitgesloten. Drempels om een plekje in de school te vinden omdat er tot op vandaag klaslokalen gebouwd worden die niet rolstoeltoegankelijk zijn. En drempels om deel te nemen aan het verenigingsleven omdat de informatie over de activiteit niet tot bij jou geraakt in een leesbaar formaat, of je niet op de bus kon die je daarheen brengt. Die drempels wil sp.a aanpakken zodat iedereen gelijkwaardig kan genieten van alles wat Vlaanderen te bieden heeft. • We laten de verschillende overheden in dit land een voortrekkersrol spelen inzake toegankelijkheid door bij alle nieuwbouwprojecten, of het nu kantoorgebouwen, scholen of sociale woningen zijn, absolute toegankelijkheid voorop te stellen.


 • We versterken de expertise die rond toegankelijkheid bij de overheid aanwezig is en stellen deze maximaal ter beschikking, zodat zelfs de meest complexe drempels met hulp van gedegen partnerorganisaties weggewerkt kunnen worden.


 • We streven hierbij Universal Design na, waarbij deze drempels op organische wijze weggewerkt worden en de voordelen van absolute toegankelijkheid door iedere Vlaming ervaren worden. 


 • We plaatsen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer prioritair op de agenda van de NMBS en De Lijn. Waar mogelijk schaffen we de reservatieplicht af en zodat personen met een handicap ook bij een spontane aanbieding mee kunnen.


 • We betrekken personen met een handicap actief bij de besluitvorming door de adviesraad handicap structureel te verankeren en hen te betrekken in alle beleidsdomeinen. Niets over ons zonder ons.


 • Ook informatie moet toegankelijk zijn. Alle overheids- en nutsbedrijven moeten informatie toegankelijk aanbieden. We verhogen de inspanningen inzake het aanbieden van een voor blinden toegankelijk media-aanbod en het aantal programma’s dat beschikbaar is met Vlaamse gebarentaal.


 • We garanderen het recht op redelijke aanpassingen in alle onderwijsniveaus en werken hiervoor administratief eenvoudige procedures uit, zodat iedere leerling, student of cursist met een handicap snelle & gepaste ondersteuning krijgt in het onderwijs.


 • Het sportaanbod voor personen met een handicap wordt versterkt.Volwaardige participatie aan onze samenleving. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd