Standpunt: sp.a wil een einde maken aan de miserie van mensen die slachtoffer worden van de schuldenindustrie

Samen een einde maken aan de miserie van de mensen

Honderdduizenden mensen kampen met achterstallige facturen en schulden. Een alleenstaande moeder met een onbetaalde ziekenhuisfactuur voor de operatie van haar kind, een zelfstandige die failliet gaat door een tegenslag,... Het zijn maar twee voorbeelden van mensen die door een tegenslag in drijfzand belanden. En ze zijn niet alleen. De economische crisis heeft gezorgd voor een toename van mensen die met een betalingsachterstand kampen. Volgens een schatting van het Observatorium Krediet en Schuldenlast zouden er in 2016 bijna 340.000 mensen achterstand hebben op minstens één van hun kredieten. Meer dan 115.000 mensen zitten in een collectieve schuldenregeling.

De spookkosten die teren op de miserie van mensen moeten weg

Bovendien is vaak de kost van de procedure veel groter dan de af te lossen schuld zelf. Er is een hele schuldindustrie ontstaan die mensen met een achterstallige schuld op kosten jaagt. Eén factuur kan leiden tot kosten die vele keren groter zijn dan de af te lossen schuld zelf. Er gaat meer geld naar de schuldindustrie zelf dan naar de schuldeisers. De afbetaling van de schuld wordt altijd maar verder in de tijd geschoven en leidt ondertussen tot extra kosten.

Daarom is een eerlijke behandeling van mensen met schuld nodig. De spookkosten die teren op de miserie van mensen moeten weg. Wij stellen een procedure in twee stappen voor:

  1. We maken nieuw systeem waarin mensen met schulden begeleid worden. Zo wordt de schuldsneeuwbal gestopt nog voor die aan het rollen gaat.
  2. We voorzien een éénmalige kwijtschelding van de fictieve (spook) kosten aan de schuldindustrie op voorwaarde dat de hoofdsom afgelost wordt.