Dat wie arm is, de allergrootste moeite heeft om een factuur of een schuld te betalen, wisten we al. Wat nieuw is, is dat nu de factuur zelf arm maakt. Dat één onbetaalde factuur van 50 euro op korte tijd een schuld of een eindfactuur oplevert van uiteindelijk duizenden euro’s, door incassobureaus en rappels, is onaanvaardbaar. Een factuur of schuld moet altijd betaald worden, maar de inning en de afhandeling ervan moet menselijk zijn. Vandaag is dat niet het geval. Wij vinden dat niet normaal en daarom pakken wij de schuldindustrie keihard aan.


  1. Als je een factuur niet betaalt (of een keer vergeet te betalen), word je daaraan herinnerd. De kost daarvoor loopt snel op. sp.a stelt voor dat de eerste herinnering altijd kosteloos is en dat de totale herinneringskost maximaal 7,5 euro mag bedragen.


  1. Halvering van de kosten (= automatisch inningsrecht) van de deurwaarder bij afbetalingsplannen. Overschrijdt de periodieke betaling de 50 euro niet, dan schrappen we gewoon dat inningsrecht.


Er wordt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor de consument ingevoerd. Hierdoor heeft iedere consument de mogelijkheid om te wachten op zijn volgende maandelijks inkomen om een factuur te betalen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

STOP DE SCHULDINDUSTRIE


Zekerheid dat één onbetaalde factuur niet leidt tot een lawine aan schulden

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

In 2016 al bond sp.a-voorzitter John Crombez in zijn boek Ctrl+Alt+Del de kat de bel aan. Hij beschreef er hoe de schuldindustrie in ons land niet alleen gezinnen en alleenstaanden de dieperik induwt, maar ook creatievelingen, zelfstandigen, freelancers en jonge ondernemers. Mensen - jong en oud - die door een tegenslag of pech een onbetaalde factuur zagen vertienvoudigen, enkel en alleen omdat ze de originele factuur niet konden betalen. 


Dat wie arm is de allergrootste moeite heeft om de facturen te betalen, dat is een oud probleem. Nieuw is dat facturen zelf nu arm maken. Dit nieuw sociaal risico vraagt nieuwe oplossingen. 


De cijfers spreken boekdelen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de schulden van gezinnen in ons land niet te wijten is aan extraatjes, maar aan de gevolgen van een ziekte, een echtscheiding of jobverlies. Dit gaat niet over ‘zotte kosten’, of over mensen met ‘een gat in hun hand’ die roekeloos of op krediet geld uitgeven


Het kan iedereen overkomenEén onbetaalde school- of ziekenhuisfactuur, één keer je water- of elektriciteitsrekening niet kunnen of vergeten te betalen. Maar dat één onbetaalde factuur je op korte tijd een schuld kan opleveren van duizenden euro’s, is voor ons onaanvaardbaar. Er is een industrie die bakken geld verdient op de miserie van mensen, gewoon omdat het kan, omdat we dat blijkbaar toelaten. Het is een realiteit die voor intussen meer dan 350.000 mensen uitzichtloos wordt en dat cijfer dikt elke dag nog aan.


Schulden moeten betaald worden, maar de inning en afhandeling van schulden moet menselijk zijn. De vicieuze cirkel van onnodige kosten, gecreëerd door een industrie die geld verdient op de miserie van mensen, moet worden doorbroken


  1. Als je een factuur niet betaalt (of een keer vergeet te betalen), word je daaraan herinnerd. De kost daarvoor loopt snel op. sp.a maakt de eerste herinnering altijd kosteloos  en stelt dat  de totale herinneringskost maximaal 7,5 euro mag bedragen.
  2. Halvering van de kosten (= automatisch inningsrecht) van de deurwaarder bij afbetalingsplannen. Overschrijdt de periodieke betaling de 50 euro niet, dan schrappen we gewoon dat inningsrecht.
  3. Er wordt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor de consument ingevoerd. Hierdoor heeft iedere consument de mogelijkheid om te wachten op zijn volgende maandelijks inkomen om een factuur te betalen. 
  4. Niet alleen zorg, maar ook elektriciteit, gas en water zijn basisbehoeften. Vandaag komt de dagvaarding  - voor de rechter dus - pas als je na 5 jaar je factuur en wat eruit voortvloeit niet betaald hebt. Voor basisbehoeften herleiden wij die termijn naar 2 jaar.  Zo wordt de betalingsachterstand sneller aangepakt.
  5. Wanneer een factuur onbetaald blijft na vervaldatum, kan een onderneming of andere instantie verwijlintresten vragen of een schadevergoeding voor de opgelopen kosten of schade. sp.a wil dat in de wet maximumbedragen worden vastgelegd die door ondernemingen mogen worden gevraagd.


Vermijden van openbare verkoop wanneer schuldeiser daar geen baat bij heeft. Het is al te gek om tot een openbare verkoop over te gaan als men op voorhand weet dat de opbrengst  van de verkoop lager is dan de procedure. In zo’n situatie willen we dat de kosten van de beslaglegging ten laste komt van diegene die per se de beslaglegging heeft gevraagd.


Zekerheid dat één onbetaalde factuur niet leidt tot een lawine aan schulden

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd