We leven met meer langer. En dat is goed nieuws. Maar dat betekent ook dat we ons anders moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden.  Want wij vinden het niet normaal dat je na een leven lang werken een pensioen hebt dat te laag is om rond te komen of zorg veel te duur is. Zo bieden we zekerheid op een zorgeloze oude dag. Voor iedereen.


 1. Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft. En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Het maakt niet uit of je werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent. 
 2. Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het pensioen dat iemand heeft. We voeren een maximumfactuur in in de ouderenzorg. Zo houden we zorg betaalbaar. 
 3. Een volwaardige basisloon én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die vrijwillig en belangeloos zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

SENIOREN


Zekerheid op een zorgeloze oude dag. Voor iedereen. 


HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

 

We leven met meer langer. Dat is goed nieuws, maar dat betekent ook dat we ons anders moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden. Als we willen dat iedereen langer werkt, dan moeten in de eerste plaats 50-plussers daar de kans toe krijgen, in plaats van afgeserveerd worden als ‘te duur’. Dan moet daar ook een volwaardig pensioen tegenover staan. En als we weten dat Vlaanderen in 2035 mee dan 450.000 60-plussers extra zal tellen, dan moeten we ons daar nu op voorbereiden. Ouderen die eenzaam zijn of die hulp aan huis nodig hebben, omdat ze niet langer alleen uit de voeten kunnen. Maar evenzeer ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, en voor wie de familie professionele hulp zoekt. 


 • Met praktijktesten maken we een eind aan discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Via gerichte loonkostverlagingen maken we hen voor werkgevers goedkoper om ze in dienst te nemen én te houden.
 • Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft. En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Het maakt niet uit of je werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent. 
 • We maken gemeenschappelijke woonprojecten, zoals kangoeroewonen, zorgwonen, hospitawonen, intergenerationeel wonen, cohousing, samenhuizen, tweegezinswoningen en stapelwoningen makkelijker. 
 • Het rusthuis mag nooit duurder zijn dan het pensioen. We voeren een maximumfactuur in in de ouderenzorg. Zo houden we zorg betaalbaar. 
 • Voldoende middelen voor de ouderenzorg in woonzorgcentra, want vandaag heeft het verzorgend personeel amper de tijd om senioren op een waardige manier te helpen. De financiering moet daarom aangepast worden aan de toegenomen zorgzwaarte.
 • Een volwaardige basisloon én een volwaardig statuut voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die vrijwillig en belangeloos zorgen voor zieke vrienden of familie voldoende hulp en ademruimte krijgen.
 • Een verdere uitbouw van de professionele thuiszorg.
 • Een stellen een preventiespecialist aan in gemeenten/steden die alle initiatieven die eenzaamheid tegengaan coördineert en versterkt. 
 • Het raadplegen van de vaste huisarts en de jaarlijkse controle en preventieve tandzorg maken we gratis. We zorgen voor een betere terugbetaling van brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg. 
 • Tot 250.000 euro geen erfbelasting. We willen dat iedereen in zijn/haar leven 250.000 euro belastingvrij kan verwerven uit erfenissen of schenkingen. Die belastingvrijstelling zorgt er voor dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen. Zekerheid op een zorgeloze oude dag. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd