IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

 Het is tijd voor tijd

#wijzorgenervoor


Een positief mensbeeld en geloof in mensen is tegenwoordig iets waarvoor gestreden moet worden. Wij willen het altijd beter hebben, ons leven stelselmatig uitbouwen, onze kinderen een betere toekomst bieden en onze dromen waarmaken. We willen niet alleen een leuke job, maar tegelijk ook de beste mama en papa zijn, de beste vriend of vriendin, de beste zoon of dochter. En terecht! 

Maar de vaststelling is dat de tijd vaak ontbreekt om… alles goed te doen. Om alles rond te krijgen. We hollen elke dag achter de feiten aan, met alle gevolgen van dien. Niet toevallig zijn stress en onbehagen, burn-outs en depressies de ziektes van deze eeuw. Het maakt de kost voor onze samenleving gigantisch. Zo is tijd is een kostbaar goed geworden. Mensen die tijd kunnen maken voor de dingen die ze waardevol vinden, zijn ook gelukkiger dan mensen aan wie diezelfde tijd ontsnapt. 

Het is tijd voor tijd

Om ervoor te zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, moeten mensen opnieuw de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen. De opgebouwde welvaart moet vandaag aan de mensen worden teruggegeven, niet alleen in de vorm van een eerlijk inkomen en een degelijke sociale bescherming, maar vooral ook onder de vorm van tijd. Tijd wordt op die manier een vorm van loon. 

Hoe we omgaan met de tijd die een dag heeft, is een kwestie van afspraken, van keuzes. En als de keuzes die we ooit gemaakt hebben over werktijd, schooltijd, verplaatsingstijd en vrije tijd niet meer werken, ons niet meer gelukkig maken, moeten we die keuzes herzien. Want heel vaak zijn die keuzes niet vrij, maar opgelegd door ons arbeidsregime, de schooluren en tal van andere verplichtingen die ons geen baas maken over onze tijdsbesteding. 


Dit zijn onze voorstellen om mensen weer greep te geven op hun tijd:


  1. Een time-outrekening - Het huidige bos aan verlofvormen - waar niemand nog aan uitraakt - bundelen we in één globale time-outrekening.  Bij de start van de loopbaan (vanaf 30u/week) krijgt iedereen een basiskrediet voor zijn of haar time-outrekening. Deze rekening vervangt de vele verschillende verlofvormen (behalve jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, het geboorte-, pleeg- , adoptie- en ouderschapsverlof) en geldt voor alle werknemers. Tijdens de loopbaan wordt de time-outrekening verder opgebouwd. Bij opname van het krediet ontvangt de werknemer een basisloon dat boven de armoedegrens ligt. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen in staat is dat recht ten volle te benutten. Zonder financiële drempel. De werknemer bepaalt zelf wanneer en waarvoor zij of hij het krediet wenst aan te spreken.

  2. Daarnaast willen we het recht op ouderschapsverlof uitbreiden, het financieel haalbaarder maken en de opnamemogelijkheden flexibiliseren. De tien dagen die papa’s of mee-ouders krijgen rond de geboorte noemen we het geboorteverlof en maken we verplicht. Partners hebben tijdens die 10 dagen recht op 100% van hun loon. Ook zelfstandigen hebben recht op 10 dagen geboorteverlof. 

  3.  We streven naar een evenwichtige tijdsverdeling tussen vrouwen en mannen, zowel op vlak van werk (waar ze ook een gelijk loon moeten krijgen) als op vlak van time-out. Gelijk loon voor gelijk werk, zodat het niet langer een evidentie moet zijn dat vrouwen tijdens hun carrière een stapje terugzetten om voor het gezin te zorgen.

  4. Met werkbaarheidsfondsen - gespijsd door werkgevers (per sector) die de overheid buiten de loonnorm houdt met fiscale aftrek - financieren we maatgerichte werkbaar werk-initiatieven binnen ondernemingen.

  5. De files in Vlaanderen zijn de afgelopen jaren verdubbeld en de reistijden met het openbaar vervoer zijn langer dan vroeger (door de aanhoudende besparingen). Het is kostbare tijd die onze bedrijven en onze samenleving op kosten jaagt. Behalve forse investeringen in ons openbaar vervoer (zie standpunt Mobiliteit) wil sp.a ook het principe ‘Loon moet uitbetaald worden in euro’s, niet in auto’s’ betonneren. Om de overgang van salariswagens naar loon te maken, verschuiven we het fiscaal voordeel naar een mobiliteitsbudget of een woonbudget (= wie in de buurt van zijn of haar werk gaat wonen, wordt fiscaal aangemoedigd).


Onze tijd heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor