Standpunt: sp.a wil dat mensen zelf kunnen beslissen hoe ze werk en vrije tijd invullen

Een Pact voor Tijd

Mensen willen niet alleen een leuke job, maar ook voldoende tijd om mama en papa te zijn, vriend of vriendin, zoon of dochter. Tijd om passies te ontwikkelen, dromen na te jagen, te sporten, te reizen en te ontspannen. En terecht! Maar de vaststelling is dat de tijd vaak ontbreekt om alles goed te doen. Niet toevallig zijn stress, burn-outs en depressies, de ziektes van deze eeuw. 

sp.a wil mensen in staat stellen om hun loopbaan én hun vrije tijd, hun familie- én persoonlijke tijd, hun werk- én hun reistijd meer ontspannen te beleven.

We doen dat door tijd te ‘maken’ via sociale afspraken en sociaal overleg. 

  1. Een time-outrekening: Het huidige bos aan verlofvormen (waar niemand nog aan uitgeraakt) bundelen we in één globale time-outrekening.  Bij de start van de loopbaan (vanaf 30u/week) krijgt iedereen een basiskrediet voor zijn of haar time-outrekening. Deze rekening vervangt de vele verschillende verlofvormen (behalve jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, het geboorte-, pleeg- , adoptie- en ouderschapsverlof) en geldt voor alle werknemers. Tijdens de loopbaan wordt de time-outrekening verder opgebouwd.
    Bij opname van het krediet ontvangt de werknemer een basisloon dat boven de armoedegrens ligt. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen in staat is dat recht ten volle te benutten. Zonder financiële drempel. De werknemer bepaalt zelf wanneer en waarvoor zij of hij het krediet wenst aan te spreken. 
  1. Daarnaast willen we het recht op ouderschapsverlof uitbreiden, het financieel haalbaarder maken en de opnamemogelijkheden flexibiliseren. De tien dagen die papa’s of mee-ouders krijgen rond de geboorte noemen we het geboorteverlof en maken we verplicht. Partners hebben tijdens die 10 dagen recht op 100% van hun loon. Zelfstandigen krijgen voortaan ook 10 dagen geboorteverlof. 

Ten slotte maken we werk van arbeidsduurvermindering op maat, met loonbehoud. Ook vragen we dat sociale partners in een Pact voor Tijd het kader scheppen voor een betere arbeidsorganisatie en een andere/betere manier van werken. Want zelf kunnen beslissen hoe je werkt en hoe je je arbeidstijd invult, is cruciaal om mensen weer voluit zin te doen krijgen in hun werk en ze de kans te geven een maximaal evenwicht te vinden.