Werkgevers en werkzoekenden hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor

IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Een basisbaan voor volledige tewerkstelling

#wijzorgenervoor


De digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat onze manier van werken en leven drastisch verandert. Het gaat pijlsnel. Jobs gaan verloren, maar er ontstaan ook nieuwe. Bovendien is er flink wat aan de hand als tienduizenden vacatures open blijven staan (werkgevers zitten met de handen in het haar), terwijl de noden in onze samenleving zo hoog zijn. In de zorg, ons onderwijs, in openbare diensten, maar ook in de privé. 

Mensen die willen werken - daarvoor een opleiding, een stage, of een bijscholing volgen - vinden nog te vaak geen werk, hoe hard ook ze hun best doen. Dan is er toch iets mis? 

Als we willen dat een gunstige economische conjunctuur ten goede komt aan iedereen, dan is het aan de overheid om samen met de privé-sector een systeem op te zetten om iedereen te laten genieten van die toegenomen welvaart. In de eerste plaats voor zij die al héél lang zoeken naar een job, maar waar telkens weer de deur voor dicht gaat. Een job is de beste garantie om een menswaardig en gelukkig leven uit te bouwen.

Radicale problemen vragen om radicale oplossingen. Wie wil werken, moet kunnen werken tegen een volwaardig loon en met een volwaardige sociale bescherming. Concreet: als je je bijschoolt, stage loopt of een opleiding volgt om aan de slag te gaan, dan moet je op het einde van de rit ook een job hebben. 

Een basisbaan noemen wij dat, waar overheid en werkgevers - ook in de privé - de handen in elkaar slaan om wie wil werken en werk zoekt, die garantie te bieden. Als logisch eindpunt na een periode van begeleiding, stage of scholing. 

Met een basisbaan maak je van sociaal passief sociaal actief: een volwaardige job, met een deftig loon en idem dito sociale rechten. Zo worden werkzoekenden werkenden, en dragen ook zij op hun beurt bij. Dat is een radicaal ander perspectief: emanciperend in plaats betuttelend, bevrijdend in plaats van verplichtend. Een basisbaan zorgt voor pure maatschappelijke winst.  

Werkgevers en werkzoekenden hebben nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor