Standpunt: iedereen heeft recht op  een comfortabele, goede en betaalbare woning

Iedereen heeft recht op  een comfortabele, goede en betaalbare woning, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt dat voor velen alsmaar moeilijker. sp.a laat niemand aan zijn/haar lot over. 

sp.a schuift vier speerpunten naar voren:

  • Wonen moet betaalbaar worden voor iedereen. We maken werk van een groter aanbod aan compacte, bescheiden woningen op maat van gezinnen. Het komende decennium zijn er 300.000 gezinnen extra in Vlaanderen met véél meer eenoudergezinnen, alleenstaanden, hulpbehoevenden en samengestelde gezinnen. Alle groepen in de samenleving moeten in staat zijn om een woning te vinden binnen hun budget en aangepast aan hun noden. Daarom brengen we de huurwaarborg terug naar 2 maanden (nu is dat 3 maanden) en richten een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds op, dat huurders met een laag inkomen de mogelijkheid geeft de betaling van de waarborg te spreiden en tegelijk verhuurders zekerheid geeft.
  • Iedereen moet toegang hebben tot een kwaliteitsvolle woning. Het gaat niet alleen om objectieve criteria zoals de bewoonbaarheid of de strijd tegen verkrotting. Wij willen het recht op wonen voor iedereen garanderen ongeacht sociale status, fysieke kenmerken of afkomst. Daarom zijn wij voorstander van praktijktesten om discriminerend gedrag vast te stellen op de woonmarkt. De discriminatie daalt als verhuurders op voorhand weten dat er bij hen een praktijktest kan worden afgenomen, dat is al bewezen in Gent. Verhuurders die zich bezondigen aan discriminatie willen we begeleiden en sensibiliseren over hun gedrag. Hardleerse verhuurders  pakken we aan. 
  • Een energiezuinige woning een absoluut recht is van iedereen. Met een planmatige aanpak zorgen we daarvoor. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren.  
  • Tot slot moeten we nadenken over waar we in de toekomst wonen. Waar en hoe we nieuwe woningen inplanten is cruciaal, want dat heeft grote gevolgen voor de sociale en economische draagkracht van onze samenleving. Wij zien geen heil in dwingende maatregelen, maar willen wel ondersteuning bieden aan nieuwe verantwoorde woningen. Dat zullen in de eerste plaats compactere woningen zijn voor kleinere gezinnen, die energiezuinig gebouwd zijn. Maar ook een betere concentratie van woningen in kernen biedt voordelen zoals de vermindering van de kosten voor wegenonderhoud.