IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Een betaalbare woning voor iedereen

#wijzorgenervoor


Iedereen heeft recht op  een comfortabele, goede en betaalbare woning, of je nu huurt of koopt, veel of weinig verdient. Toch wordt dat in deze nieuwe tijden voor velen alsmaar moeilijker. Voor jongeren en jonge gezinnen wordt het alsmaar moeilijker om een eigen appartement of huis te kopen zonder financiële hulp van de ouders. 

Een betaalbare woning voor iedereen

Een koppel met een gemiddeld inkomen moet tegenwoordig al acht jaar sparen om een lening voor een klein appartement te krijgen, bij een alleenstaande loopt dat op tot 14 jaar. De portefeuille van je ouders zou niet mogen bepalen of je zelf kunt kopen of huren. Dat is niet meer van deze tijd. Dat de wachtlijsten voor een sociale woning ook alsmaar langer worden, duidt op een structureel probleem op de woningmarkt. 


sp.a schuift vier woon-speerpunten naar voren:


  1. Zoveel mogelijk groepen in de samenleving moeten in staat zijn om een woning te vinden binnen hun budget en aangepast aan hun noden. Daarom brengen we de huurwaarborg terug naar 2 maanden (nu is dat 3 maanden). Bovendien richten we een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds op: dat geeft huurders met een laag inkomen de mogelijkheid om de betaling van de waarborg te spreiden. Bovendien geeft een huurwaarborgfonds verhuurders zekerheid, mocht het misgaan.
  2. Een kwaliteitsvolle woning is een recht voor iedereen. Dan gaat het niet alleen om objectieve criteria zoals de bewoonbaarheid of de strijd tegen verkrotting. Het recht op wonen moet een garantie zijn voor iedereen: ongeacht sociale status, fysieke kenmerken of afkomst. Daarom wil sp.a praktijktesten in heel Vlaanderen om discriminerend gedrag vast te stellen op de woonmarkt. Discriminatie daalt als verhuurders op voorhand weten dat praktijktesten kunnen. Dat is al afdoende bewezen in Gent. Verhuurders die discrimineren begeleiden en sensibiliseren we. Hardleerse verhuurders pakken we aan.
  3. Een energiezuinige woning is een absoluut recht van iedereen. We zijn er collectief bij gebaat dat elk van ons in staat is te renoveren. Dat betekent dat een overheid zij die de financiële armslag niet hebben om energiezuinig te wonen, ondersteunt. Maar ook met een planmatige aanpak zodat elke nieuwe woning voortaan aan energiezuinige normen voldoet. Ook een betere concentratie van woningen in kernen biedt voordelen zoals de vermindering van de kosten voor wegenonderhoud.
  4. Het is niet toevallig dat wachtlijsten voor sociale woningen langer werden de voorbije jaren. Jongeren die werken, hebben dan wel een loon waarmee ze een lening kunnen afbetalen, maar hebben vaak geen eigen kapitaal hebben om een lening van de bank te krijgen. Daarom lanceert sp.a het concept van de lokale wooncoöperatie, waarbij de overheid het kader schept om jongeren en jonge gezinnen op zoek naar een eigen, betaalbare woning dat nodige, maar bevrijdende duwtje in de rug te geven. Bij een lokale wooncoöperatie zijn jongeren aandeelhouder-coöperant van een gezamenlijk woonproject. De lokale wooncoöperatie combineert een individuele hypothecaire lening met een gezamenlijke - en dus gedeelde - hypothecaire lening door de coöperatie. Jonge gezinnen kunnen zo actief participeren en hun wijk vormgeven door mee de keuzes (keuze voor groene ruimte, speelruimte voor de kinderen of een crèche voor de allerkleinsten) voor de toekomst te bepalen. Met de formule van de lokale wooncoöperatie komt niet de winstmaximalisatie van een bouwpromotor op de eerste plaats, maar wel de woonkwaliteit- en tevredenheid.


Onze woonmarkt heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor