De klassieke tweedeling tussen zelfstandigen en werknemers is niet meer van deze tijd. Enerzijds kan de kleine zelfstandige amper het hoofd boven water houden omdat hij niet op kan tegen de grote multinationals. Anderzijds worden vele mensen vandaag in het zelfstandigenstatuut geduwd terwijl ze in de feiten werken onder leiding en gezag van iemand anders. We denken hierbij aan solo-zelfstandigen in de zorg- en informaticasector, freelancers, en zij die werkzaam zijn in de platformeconomie (zoals de Ubers en de Deliveroos van deze wereld). 

Het is hoog tijd om zelfstandigen en (nieuwe) freelancers de zekerheid  te geven waar ze recht op hebben. 

Werken moet opnieuw lonen. Voor iedereen. Wie bijdraagt aan het systeem moet door dat systeem beschermd en beloond worden. Zo eenvoudig is het.  Of je nu werknemer, ambtenaar, zelfstandige of freelancer bent. Elk uur werk telt.


 1. Na 42 jaar werken hebben ook zelfstandigen en freelancers recht op een minimumpensioen van 1.500 euro. We maken komaf met het achterhaalde pensioen-onderscheid tussen verschillende beroepscategorieën.
 2. Wie als jonge gast wat bijverdient door warme maaltijden te bezorgen, of een jonge creatieveling die websites ontwerpt in zijn vrije tijd, heeft recht op evenveel bescherming als een gewone werknemer. Elk gewerkt uur telt, wat je ook doet. Niet alleen voor een volwaardig pensioen, maar ook als je een tijdje ziek bent, zwangerschapsverlof opneemt of voor een zieke naaste wil zorgen;
 3. we zorgen ervoor dat multinationals eerlijk hun belastingen betalen. Want het kan niet langer dat zelfstandigen veel te veel belastingen betalen omdat multinationals dat niet of veel te weinig doen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ZELFSTANDIGEN


De zekerheid dat ondernemen loont. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


De klassieke tweedeling tussen werknemers en zelfstandigen is voorbijgestreefd. Waar de hardwerkende zelfstandige er vroeger in slaagde een appeltje voor de dorst opzij te plaatsen, mag hij vandaag al blij zijn dat hij of zij het hoofd boven het water kan houden omwille van de keiharde concurrentie met de grote spelers. 


Bovendien  is, naast de klassieke arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer en de klassieke zelfstandige, een spectrum aan ‘hybride’ verhoudingen ontstaan. Hierbij denken we aan de “solo-zelfstandigen” in bijvoorbeeld de zorg- en informaticasector, de freelancers en zij die werken voor de Ubers en Deliveroos van deze wereld. Bijna allemaal worden ze vandaag gekwalificeerd als zelfstandige, waardoor ze in praktijk het slechtste van beide statuten gecombineerd zien: ze genieten niet de vrijheid van een zelfstandige want ze staan onder gezag en toezicht van iemand anders en ze genieten niet van de sociale bescherming van een werknemer, want officieel zijn ze zelfstandige. 


Niettemin al deze zelfstandigen bijdragen aan het systeem krijgen ze daar vandaag niet de zekerheid en de gepaste bescherming voor in de plaats. Want waarom moet een bakker, die heel zijn leven heeft gewerkt, op het einde van de rit rondkomen met een schamel pensioen? Waarom moet de loodgieter telkens opnieuw dezelfde papieren invullen, waardoor hij kostbare tijd verliest, tijd om te ondernemen? Waarom heeft een advocate slechts recht op 12 weken moederschapsverlof, terwijl een bankbediende recht heeft op 15 weken? Waarom is een jonge gast die wat bijverdient met Deliveroo minder goed verzekerd dan de auto waartegen hij botst met zijn fiets? Waarom ziet de jonge creatieve freelancer geen eurocent als ze eens twee dagen ziek is? En last but not least: waarom betaalt de kruidenier om de hoek een pak meer belastingen dan de multinational in Brussel? 

Al die waarom-vragen zijn niet meer van deze tijd. Het is tijd om in te grijpen. Om zelfstandigen en (nieuwe) freelancers de zekerheid  te geven waar ze recht op hebben. 

Werken moet opnieuw lonen. Voor iedereen. Wie bijdraagt aan het systeem moet door dat systeem beschermd en beloond worden. Zo eenvoudig is het.  Of je nu werknemer, ambtenaar, zelfstandige of freelancer bent. Elk uur werk telt.

Wat stellen we voor:

 1. Na 42 jaar werken hebben ook zelfstandigen en freelancers recht op een minimumpensioen van 1.500 euro. We maken komaf met het achterhaalde pensioen-onderscheid tussen verschillende beroepscategorieën.
 2. De papiermolen is de grootste rem op ondernemen. Het kost de samenleving bovendien miljarden. Voor wie en voor wat? We zorgen voor een vooraf ingevulde belastingaangifte - al dan niet voor akkoord te ondertekenen. Zo maken we van de fiscus een echte dienstverlener voor zelfstandigen. 
 3. Wie als jonge gast wat bijverdient door warme maaltijden te bezorgen, of als creatieveling websites ontwerpt in zijn vrije tijd, heeft recht op evenveel bescherming als een gewone werknemer. Elk gewerkt uur telt, wat je ook doet. Niet alleen voor een volwaardig pensioen, maar ook als je een tijdje ziek bent, zwangerschapsverlof opneemt of voor een zieke naaste wil zorgen. 
 4. We zorgen ervoor dat multinationals eerlijk hun belastingen betalen. Want het kan niet langer dat zelfstandigen veel te veel belastingen betalen omdat multinationals dat niet of veel te weinig doen. 
 5. We zorgen voor een ruimere definitie van werknemer die we ook Europees verankeren om schijnzelfstandigheid aan te pakken. De ruimere definitie van de werknemer zal ertoe leiden dat werkenden die nu een kwetsbaar zelfstandigenstatuut moeten aanvaarden, niet alleen een stabielere werksituatie met betere sociale bescherming hebben, maar ook bij een vakbond kunnen aansluiten. 
 6. Wie durft te ondernemen, ziet op het einde van de rit vaak te veel in rook opgaan wanneer bijvoorbeeld de kinderen aan zet zijn. Daarom stellen wij voor dat iedereen, ook kinderen van zelfstandigen en ondernemers, tot 250.000 euro onbelast kunnen erven van hun ouders.
 7. We zorgen voor een betere moederschapsbescherming door de vergoeding op te trekken (geen inkomensverlies), de duur ervan uit te breiden naar 20 weken en door afwezigheden (wegens ziekte of een ongeval of werkverwijdering) tijdens de zes weken voorafgaand aan de geboorte niet te beschouwen als (prenatale) moederschapsrust. Deze uitgebreide moederschapsbescherming geldt zowel voor werkneemster als voor zelfstandigen. 
 8. Ook zelfstandigen hebben recht op een volwaardig loon voor volwaardige zorg. Wanneer ze de zorg van hun zieke partner - of een ziek kind - op zich nemen, kan het niet langer dat ze in de problemen komen omdat ze dan noodgedwongen minder tijd hebben voor hun zaak. In plaats van allerhande (ontoereikende) premies voor mantelzorg uit te reiken - zorgen we voor een volwaardig loon voor mantelzorgers. Ook als dat zelfstandigen zijn. Zij bewijzen de samenleving immers een enorme dienst.
 9. Voor overheidsopdrachten (in de bouw, transport of elders) beschermen we onze ondernemers - die hier voor jobs zorgen - voluit. Het kan niet langer dat (vaak buitenlandse) bedrijven die aan sociale dumping doen overheidsopdrachten binnenhalen. Wie zijn of haar werknemers een hongerloon uitbetaalt en zo onze kmo’s uit de markt prijst, moeten gestraft worden in plaats van aangemoedigd.