We gebruiken grondstoffen aan een verschroeiend tempo op. Onze economie produceert massaal plastic, in alle mogelijke vormen en toepassingen. Slechts een fractie daarvan wordt ingezameld en gerecycleerd. De rest zorgt voor vervuiling, sterfte bij dieren en gezondheidsrisico’s voor de mens. Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in de zee zitten. Wegwerpplastic maakt de helft uit van die plasticsoep. Nochtans zijn de oplossingen voorhanden. De technologie evolueert zo snel dat we in staat zijn om grondstoffen te hergebruiken en gebruiksgoederen veel langer mee te laten gaan. Op termijn streven we naar een samenleving zonder nieuwe plasticproductie, tenzij in hoogwaardige en noodzakelijke toepassingen.

  1. We voeren een verbod in op microplastics in bijvoorbeeld tandpasta en douchegels. 
  2. Via een statiegeldsysteem voor blikjes, plastic flessen en herbruikbare bekers in bv. koffiezaken zorgen we voor meer hoogwaardige recyclage. Zo sluiten we niet alleen de materialenkringloop, we gaan ook zwerfvuil tegen. Ook voor artikelen die waardevolle metalen bevatten voeren we statiegeld of een inruilpremie in. 
  3. Een verbod op wegwerpplastic. We vervangen alle wegwerpproducten door een herbruikbaar alternatief.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ZERO PLASTIC


Zekerheid op een plasticvrije samenleving. Voor iedereen. 


 HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


In deze nieuwe tijden viert de wegwerpeconomie hoogtij. We gebruiken de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen aan een verschroeiend tempo op. Onze economie produceert massaal plastics, in alle mogelijke vormen en toepassingen. Als we niet ingrijpen, zal er tegen 2050 meer plastic in de zee zijn dan vis. Slechts een heel klein deel wordt ingezameld en gerecycleerd. De rest zorgt voor vervuiling, sterfte bij dieren en gezondheidsrisico’s voor de mens. Plastic is na de klimaatverandering wellicht het grootste milieuprobleem ter wereld.


De argeloze manier waarop we ermee omgaan, is typerend voor een economie die groei en winst belangrijker vindt dan mensen. Omdat sp.a overal en altijd maatschappelijk rendement verkiest boven economisch rendement, streven we op termijn naar een samenleving zonder nieuwe plasticproductie. 


 Dat betekent dat we op een verantwoorde en duurzame manier moeten omspringen met onze grondstoffen en onze planeet. Daarom moet de doelstelling van elk economisch proces circulair worden. Geen enkele grondstof gaat nog verloren, maar wordt gebruikt om later opnieuw in te zetten.


 In die nieuwe economie maken we de producent verantwoordelijk voor de hele levensloop van materiaal en product. De aanvaardingsplicht moet voor elke producent de norm worden: ophaling, verwerking, recyclage is ten laste van de producent. Er wordt niet meer geproduceerd zonder op voorhand te weten wat in de toekomst zal gebeuren met de gebruikte materialen.


Hoe zetten we al op korte termijn stappen?


  1. Net als in Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, IJsland en nog een rist andere Europese landen voeren we een verbod in op microplastics.
  2. Met statiegeld voor blikjes, plastic flessen (en ook voor artikelen met waardevolle metalen of een inruilpremie) enerzijds en het massaal promoten van herbruikbare bekers en flessen zorgen we voor meer hoogwaardige recyclage. 
  3. We leggen - na overleg met de sector - bindende, wettelijke normen op inzake plastic-recyclage en hergebruik van materialen.
  4. Wie een verpakking ontwerpt die niet gerecycleerd kan worden, moet meer betalen.
  5. Een verbod op wegwerpplastic. We vervangen alle wegwerpproducten door een herbruikbaar alternatief.Zekerheid op een samenleving zonder wegwerpplastic. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd