IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Weg met de wegwerpeconomie, leve de zero plastics society

#wijzorgenervoor


Ergens in California brandt een gloeilamp onafgebroken sinds 1901. Je kunt dat volgen via een webcam. De lamp begeeft het niet, terwijl de webcam al drie keer is vervangen intussen. In deze nieuwe tijden viert de wegwerpeconomie hoogtij. We gebruiken de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen aan een verschroeiend tempo op. 

Onze economie produceert massaal plastics, in alle mogelijke vormen en toepassingen. Als we niet ingrijpen, zal er tegen 2050 meer plastic in de zee zijn dan vis. Slechts een heel klein deel wordt ingezameld en gerecycleerd. De rest zorgt voor vervuiling, sterfte bij dieren en gezondheidsrisico’s voor de mens. Plastic is na de klimaatverandering wellicht het grootste milieuprobleem ter wereld.

Weg met de wegwerpeconomie, leve de zero plastics society

De argeloze manier waarop we ermee omgaan, is typerend voor een economie die groei en winst belangrijker vinden dan mensen. Omdat sp.a overal en altijd maatschappelijk rendement verkiest boven economisch rendement, streven we op termijn naar een samenleving zonder nieuwe plasticproductie. 

Dat betekent dat we op een verantwoorde en duurzame manier moeten omspringen met onze grondstoffen en onze planeet, ook als dat meer groei of winst in de weg staat. Daarom moet de doelstelling van elk economisch proces circulair worden: geen enkele grondstof gaat nog verloren, maar wordt opnieuw gebruikt om later opnieuw in te zetten.

In die nieuwe economie maken we de producent verantwoordelijk voor de hele levensloop van materiaal en product. De aanvaardingsplicht moet voor elke producent de norm worden: ophaling, verwerking, recyclage is ten laste van de producent. Er wordt niet meer geproduceerd zonder op voorhand te weten wat in de toekomst zal gebeuren met de gebruikte materialen.


Hoe zetten we al op korte termijn stappen?

  1. Net als in Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, IJsland en nog een rist andere Europese landen voeren we een verbod in op microplastics.
  2. Met statiegeld voor blikjes, plastic flessen (en ook voor artikelen met waardevolle metalen of een inruilpremie) enerzijds en het massaal promoten van herbruikbare bekers zorgen we voor meer hoogwaardige recyclage. 
  3. We leggen - na overleg met de sector - bindende, wettelijke normen op inzake plastic-recyclage en hergebruik van materialen.
  4. We verplichten producenten om consumenten mee te delen hoe lang een product meegaat en hoe lang reservestukken beschikbaar zullen zijn. Anders riskeren ze een boete tot 5% van hun omzet in België. Tot 5 na aankoop bieden producenten gratis herstel.
  5. We voeren zelf geen plastic afval meer uit, maar verwerken en hergebruiken zelf ons afval.


Onze planeet heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor