Zorg op maat van iedereen

Standpunt: voor sp.a is zorg dragen voor elkaar een bewuste keuze

Zorg dragen voor elkaar is een keuze

Welzijn en zorg vormen mee de ruggengraat van onze samenleving: van eerstelijnszorg, tot de aanpak bij chronische ziektes, tot ouderenzorg, het beleid voor mensen met een handicap en zoveel meer. De uitdagingen in de welzijnssector zijn enorm. 

Omdat veel van onze zorgsystemen vol zitten, grijpen we voortdurend naar bijsturingen of alternatieven. Te weinig naar de oplossingen voor het probleem zelf. Daardoor worden wachtlijsten niet aangepakt, krijgen mensen niet de juiste zorg, hulp of ondersteuning op het moment dat ze daar het meest nood aan hebben. In de jeugdzorg, in de geestelijke gezondheidszorg, bij mensen met een beperking, ... leidt dat tot schrijnende situaties. 

sp.a verlegt de focus van het bestaande aanbod naar nieuwe oplossingen:

  • In de eerste plaats moeten de beslissingen over de aanpak en besteding van de middelen dichter bij de mensen op het terrein worden gebracht. Zowel bij de zorgverstrekkers als bij de gebruikers. 
  • Verder moet een minder stroeve werkwijze bij de zorgvraag en een minder zware, langdurige administratieve verwerking ertoe leiden dat een gepast pakket van zorg aangeboden wordt, zonder dat gebruikers op een wachtlijst terecht komen. De gebruiker en zorgverstrekker kunnen vervolgens ruimer kiezen voor de meest aangewezen oplossing.
  • In het zorglandschap van morgen staat de gebruiker aan het roer. Persoonsvolgende financiering geeft aan de mensen zelf de mogelijkheid om de ondersteuning  te kiezen waaraan ze behoefte hebben. Maar dat mag er niet toe leiden dat alleen met een financieel rugzakje de kous af is. 
  • We kiezen voor inclusieve zorg die gebruikers zoveel mogelijk ingebed laat in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Dit betekent onder meer dat de overheid investeert in aangepaste woningen, een veilige en toegankelijke woonomgeving en voldoende en kwaliteitsvolle hulp en zorg aan huis. En in een volwaardige ondersteuning voor mantelzorgers, zodat de honderdduizenden Vlamingen die thuis zorgen voor zieke vrienden of familie ademruimte krijgen. 

Het werkmodel waarvoor sp.a staat is gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Vertrouwen en verantwoordelijkheid verhogen de efficiëntie omdat de mensen op het terrein meer beslissingsmogelijkheden krijgen voor individuele zorgpaden. Met deze aanpak kunnen we wachtlijsten wel degelijk verminderen en de gepaste zorg op het juiste moment beschikbaar maken. Zorg dragen voor elkaar is een keuze. sp.a maakt die keuze.