Als je je arm breekt, krijg je op spoed meteen een gips. We vinden dat maar normaal. Maar als je een handicap hebt, moet je jaren wachten op je centen voor de juiste zorg. Als je kind acute psychologische zorg nodig heeft, dan moet je maanden wachten op de gepaste zorg. Wij vinden dat niet normaal. Daarbovenop stellen heel wat Vlamingen een bezoek aan de huisarts, psycholoog of tandarts uit wegens financiële redenen. Wij vinden dat niet normaal. Vlaanderen beleeft een zorgcrisis en daarom grijpen wij in. Het is tijd om opnieuw te zorgen voor zorgzekerheid. Voor iedereen.


 1. Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geeft dat iemand die zorg nodig heeft, die zorg ook meteen krijgt én ook kan betalen. Dat is wat wij zorgzekerheid noemen. En die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes. 
 2. We schaffen de wachtlijsten in de zorg af. Een goede huisvader zet zijn geld niet op een spaarrekening als zijn kind dringend zorg nodig heeft. Dat is wel wat de Vlaamse regering doet. 
 3. We werven 7.500 extra verpleegkundigen en zorgkundigen in ziekenhuizen aan. En 3.500 zorgkundigen in de ouderenzorg. Bovendien maken we het bezoek aan de huisarts gratis. Voor iedereen. Is dat wel betaalbaar? O jawel. Als we bereid zijn om 15 miljard uit te geven aan gevechtsvliegtuigen die we nu niet nodig hebben, is 100 miljoen euro om iedereen naar de dokter te laten gaan, peanuts
 4. Wij willen meer middelen voor de gezondheidszorg. Daarmee zorgen we voor een echte terugbetaling van psychotherapie. Ook tandzorg, brillen en lenzen en hoorapparaten moeten beter terugbetaald worden, zodat ze betaalbaar zijn. Voor iedereen.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ZORG


Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


 • zorg als een afdwingbaar recht;
 • afschaffing wachtlijsten in de jeugdzorg en voor mensen met een handicap;
 • we maken het doktersbezoek gratis voor iedereen;
 • we investeren in zorg met meer dan 10.000 extra verpleegkundigen en zorgkundigen.
 • met extra middelen voor de gezondheidszorg betalen we psychotherapie terug en zorgen we voor betaalbare brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg.


Destijds - na de Tweede Wereldoorlog - slaagden we erin om de sociale zekerheid uit te bouwen. We deden dat vanuit een verontwaardiging, omdat we vonden dat iedereen recht had op een deftig pensioen of een deftige sociale bescherming wanneer hij of zij pech heeft of ziek is. Maar alleen achteruit kijken en beschermen wat we zorgvuldig hebben opgebouwd volstaat vandaag niet langer. 


Vlaanderen beleeft een zorgcrisis. Daarom is het tijd voor een nieuwe strijd in de sociale zekerheid. Wij noemen die strijd een strijd voor zorgzekerheid. Voor iedereen. 


Want vandaag zijn er te veel mensen - jong en oud - die niet de zorg krijgen die ze moeten krijgen op het moment dat ze die zorg nodig hebben. 14.000 Vlamingen met een handicap staan op wachtlijsten zonder einde. Wij nemen niet langer genoegen met een overheid die zegt: “Sorry, maar er zijn duizenden wachtenden voor u. Neem hier maar uw ticket en kom over enkele jaren terug.” Vandaag zien we ook steeds meer mensen die uitvallen, jongeren in acute nood, die niet de zorg krijgen die ze verdienen. 


Met de sociale zekerheid bouwden we een systeem uit waardoor je de beste zorg krijgt, wanneer je je arm breekt. Binnen de paar uur krijg je op de spoed een gips. Met zorgzekerheid willen wij die garantie uitbreiden. Want als je kind in nood is, dan kan het niet dat een overheid zegt: “Sorry, maar die hulp kunnen wij nu niet bieden. Daar is geen geld voor.”


Aan de andere kant zijn er vandaag veel mensen die zorgen, maar die niet weten waar eerst lopen omdat ze met veel te weinig zijn. In ziekenhuizen, rusthuizen, jeugdinstellingen en andere zorginstellingen is de druk immens. Bij gebrek aan personeel, bij gebrek aan tijd, bij gebrek aan middelen. Voor ons is dat onaanvaardbaar. 


Zorgzekerheid willen wij daarom beitelen in de wet. Van zorgzekerheid willen wij - net als de sociale zekerheid - een 100% afdwingbaar recht maken. Gepaste zorg voor wie het nodig heeft, op het moment dat dat nodig is, zo simpel is het. Die zorgzekerheid garanderen, betekent ook dat we in zorg investeren. En vergis u niet: dat is wel degelijk betaalbaar. Dat is een kwestie van keuzes. 


Wist je dat…


 • meer dan 6.500 kinderen en jongeren wachten op jeugdzorg?
 • wie vandaag een plaats in een zorginstelling nodig heeft, gemiddeld een half jaar wacht?
 • wie recht heeft op financiële hulp gemiddeld 4 jaar wacht?
 • wie bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een psycholoog nodig heeft, 4 maanden wacht? Voor kinderen tussen 6 en 11 loopt dat zelfs op tot 7 maand. 
 • hulpverleners in de jeugdhulp werk leveren van onschatbare waarde, maar met veel te weinig zijn om de stijgende zorgnood aan te kunnen?
 • we duizenden verpleegkundigen te kort hebben op dit moment?
 • bijna 1 miljoen Belgen zorg - dokter, kine of tandarts - uitstellen om financiële redenen?


Wat stellen we voor?


 • zorgzekerheid, net zoals de sociale zekerheid, verankeren in de wet, zodat zorgzekerheid een absoluut en afdwingbaar recht wordt voor iedereen;
 • gratis naar de huisarts voor iedereen ; 
 • afschaffing van de ereloonsupplementen voor artsen ;
 • we zorgen voor betaalbare geneesmiddelen;
 • factuur van het rusthuis nooit hoger dan het pensioen;
 • wachtlijsten wegwerken in de jeugdzorg en voor mensen met een handicap;
 • onmiddellijk terugbetaalde hulp bij psychische problemen zoals burn-out of depressie;
 • zorgen is ook werken: mantelzorgers verdienen een loon;
 • we werven 7.500 extra zorgkrachten aan in ziekenhuizen; 3.500 zorgkundigen in ouderenzorg;
 • we maken brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg betaalbaar voor iedereen. Lachen, horen en zien mag geen luxe zijn. Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd