Naar de lijst

Kathleen Van Brempt

Europees Parlement

Zekerheid.
Door Europa.
Voor iedereen.

Vandaag gaat Europa te vaak over de centen. Over budgettaire orthodoxie, begrotingsdoelstellingen, over fiscale maatregelen hier en economische gunstmaatregelen elders. Zelden tot nooit gaat het over waar het écht om draait: de mensen. Over de aanpak van armoede, over een ambitieus klimaatbeleid, over sterke sociale rechten of onze gezondheid. 

Wij aanvaarden niet dat begrotingsregels ervoor zorgen dat de uitkeringen in een lidstaat omlaag gaan en mensen in de armoede worden geduwd. Wij aanvaarden niet dat economische concurrentie de lonen en sociale bescherming van arbeiders onder druk zet en diezelfde arbeiders tegen elkaar uitspeelt. Wij aanvaarden niet dat multinationals aan fiscale shopping doen en schimmige constructies opzetten om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Wij aanvaarden niet dat de auto-industrie meer tijd en energie steekt in het ontwikkelen van sjoemelsoftware dan in het ontwerpen van schonere auto’s.

Wij kiezen voor een radicaal ander Europa. Een Europese Unie waar het welzijn van de bevolking centraal staat. Met een sterke sociale zekerheid en de zekerheid op een waardig loon voor wie werkt. Met een ambitieus klimaatplan, een schone industrie en minder vervuiling. Met een Europese kindgarantie, dat elk kind gratis en toegankelijke zorg, onderwijs en kinderopvang garandeert. Met een Europees minimumloon. Een Europa dat niet enkel investeert in de economie, maar meer dan ooit zorgt voor mens en milieu. Zo bieden we u opnieuw zekerheid. Op een Europa dat werkt. Voor iedereen. 

Standpunten van
Kathleen

Europa

Zekerheid op een Europa dat mensen beschermt.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Energie

Zekerheid op betaalbare, duurzame en hernieuwbare energie. Voor iedereen.

Zero Plastic

Zekerheid op een samenleving zonder wegwerpplastic. Voor iedereen.

Armoede

Zekerheid op een goed leven. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten