Naar de lijst

Monica De Conink

Europees Parlement

Zekerheid.
Door Europa.
Voor iedereen.

Europa is nodig, voor vrede, voor hoop en vertrouwen, voor vrijheid en welvaart, voor iedereen. Maar welzijn gaat verder dan economie en vrijhandel. Ook een krachtig sociaal beleid is nodig, zoals gelijk loon voor gelijk werk, en goede arbeidsvoorwaarden. Dat garandeert welzijn en vertrouwen in brede zin: economisch, sociaal en ecologisch.

Nu trekken grote internationale spelers het laken teveel naar zich toe. Iedereen moet naar draagkracht zijn bijdrage leveren. Zo worden we samen sterker en gelukkiger.

Standpunten van
Monica

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten